Hallituksen valtuutukset

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 23.2.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta suunnatusta maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä on enintään 1 900 000 osaketta. Valtuutus on voimassa viiden vuoden ajan sen myöntämispäivästä, eli 23.2.2022 saakka.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 23.2.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta siten, että osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa kokonaisuudessaan enintään 350 000 osakkeella. Valtuutus on voimassa viiden vuoden ajan sen myöntämispäivästä, eli 23.2.2022 saakka.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 23.2.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 720 000 osaketta. Osakkeita voidaan hankkia listautumisantiin liittyvässä järjestämissopimuksessa sovitun myyntioption toteuttamiseksi järjestämissopimuksen ehtojen mukaisesti. Valtuutus on voimassa 30.9.2017 saakka.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti 23.2.2017 valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 390 000 osaketta. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukauden ajan sen myöntämispäivästä, eli 23.8.2018 saakka.