Vastuunrajoitus

Yrität päästä verkkosivustolle, joka on tarkoitettu Ostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkaisemista varten (”Ostotarjousmateriaalit”). Sinun on luettava tämä vastuunrajoitus huolellisesti.

Päästäksesi tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin sinun on luettava seuraavat tiedot ja hyväksyttävä seuraaviin ehtoihin sitoutuminen, mukaan lukien niihin aika ajoin tehtävät muutokset, valitsemalla ”Hyväksyn”. Jos valitset ”En hyväksy”, et pääse tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin.

Nämä Ostotarjousmateriaalit on asetettu saataville vain tiedotustarkoitusta varten alla esitettyjen ehtojen mukaisesti. Tälle verkkosivustolle saataville asetetut Ostotarjousmateriaalit eivät ole tarjous ostaa tai pyyntö tehdä tarjousta myydä osakkeita tai muita Next Gamesin arvopapereita. Lisäksi ne eivät ole tarjouksentekijän tai minkään muunkaan osapuolen suositus osakkeiden tai muiden Next Gamesin arvopapereiden myymiseksi.

PÄÄSY TÄHÄN OSAAN VERKKOSIVUSTOA VOI OLLA RAJOITETTU TIETTYJEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN ARVOPAPERILAINSÄÄDÄNNÖN NOJALLA. TÄMÄ VASTUUNRAJOITUS EDELLYTTÄÄ SINUA VAHVISTAMAAN TIETYT SEIKAT (MUKAAN LUKIEN, ETTÄ ET OLE TÄLLAISEN ALUEEN ASUKAS) ENNEN KUIN SAAT PÄÄSYN TIETOIHIN. TIETOA EI OLE SUUNNATTU SELLAISILLE HENKILÖILLE EIKÄ SITÄ OLE TARKOITETTU SELLAISTEN HENKILÖIDEN SAATAVILLE, JOTKA ASUVAT MILLÄ TAHANSA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOLLA TÄMÄ MERKITSISI KYSEISEN ALUEEN SOVELTUVIEN LAKIEN RIKKOMISTA.

TÄMÄ OSA VERKKOSIVUSTOA SISÄLTÄÄ ILMOITUKSIA, ASIAKIRJOJA JA TIETOA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYEN. OSTOTARJOUSMATERIAALIT ON ASETETTU SAATAVILLE VAIN TIEDOTUSTARKOITUSTA VARTEN JA NIIDEN SAATAVUUS ON RIIPPUVAINEN ALLA ESITETYISTÄ EHDOISTA.

TÄSSÄ OSASSA VERKKOSIVUSTOA SIJAITSEVIA ASIAKIRJOJA EI SAA LADATA, LÄHETTÄÄ EDELLEEN, VÄLITTÄÄ TAI JAKAA KENENKÄÄN MUUN HENKILÖN KANSSA KOKONAAN TAI OSITTAIN SILLOIN, KUN SE VOISI RIKKOA TAI RIKKOO SOVELTUVIA LAKEJA TAI SÄÄNTELYÄ.

OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA, JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA, ON MITÄTÖN.

Tietoja Next Gamesin osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Yhdysvalloissa

Next Gamesin yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille ilmoitetaan, että osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Next Gamesia eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain, muutoksineen (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaisille (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”).

Ostotarjous tehdään Next Gamesin, jonka kotipaikka on Suomessa, liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista ja optio-oikeuksista, ja siihen soveltuvat suomalaiset tiedonantovelvollisuudet ja menettelyvaatimukset. Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain Kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti, Pörssilain kohdan Rule 14d-1(d) mukaisten (”Tier II -poikkeus”) ostotarjousta koskevien poikkeussääntöjen mukaisesti, ja muutoin Suomen lainsäädännön tiedonantovelvollisuuksien ja menettelyvaatimusten mukaisesti, muun muassa koskien Ostotarjouksen selvitysmenettelyitä, peruuttamista ja maksujen ajoitusta, jotka eroavat Yhdysvaltain vastaavista. Erityisesti tähän tiedotteeseen sisällytetyt taloudelliset tiedot on laadittu Suomessa soveltuvien kirjanpitostandardien mukaisesti, eivätkä ne välttämättä ole verrattavissa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiin tai taloudellisiin tietoihin. Ostotarjous tehdään Next Gamesin Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille samoin ehdoin kuin kaikille muille osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille, joille tarjous tehdään. Kaikki tietoa sisältävät asiakirjat, mukaan lukien tämä ilmoitus, jaetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa siihen tapaan, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan muille osakkeenomistajille tai optio-oikeuksien haltijoille.

Tarjouksentekijä, sen lähipiiriyhtiöt sekä sen taloudellisen neuvonantajan lähipiiriyhtiöt voivat ostaa tai järjestää ostavansa Next Gamesin arvopapereita Suomen lain mukaisesti, jos tietyt ehdot täyttyvät. Näitä rajoituksia ovat muun muassa seuraavat: (i) näitä ostoja ei voi tehdä Yhdysvalloissa, (ii) siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto tulee julkistaa lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Next Gamesin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat Yhdysvalloissa, ja (iii) Ostotarjouksen vastiketta on korotettava vastaamaan Ostotarjouksen ulkopuolella maksettua vastiketta.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta, lausunut Ostotarjouksen arvosta tai kohtuullisuudesta eikä lausunut mitään Ostotarjouksen yhteydessä annettujen tietojen riittävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Käteisen vastaanottaminen Ostotarjouksen perusteella yhdysvaltalaisena osakkeenomistajana tai optio-oikeuksien haltijana saattaa olla Yhdysvaltain liittovaltion tuloverotuksessa ja soveltuvan Yhdysvaltain osavaltion ja paikallisten sekä ulkomaisten ja muiden verolakien mukaan verotettava tapahtuma. Kaikkia osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kehotetaan välittömästi kääntymään riippumattoman ammattimaisen neuvonantajan puoleen Ostotarjouksen hyväksymistä koskeviin veroseuraamuksiin liittyen.

Osakkeenomistajien tai optio-oikeuksien haltijoiden oikeuksien toteuttaminen ja mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska Next Games on sijoittautunut Yhdysvaltain ulkopuolelle ja osa tai kaikki sen toimihenkilöistä ja johtajista saattavat asua Yhdysvaltain ulkopuolella. Osakkeenomistajat tai optio-oikeuksien haltijat eivät välttämättä voi haastaa Next Gamesia tai sen toimihenkilöitä tai johtajia oikeuteen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien rikkomisesta Yhdysvaltain ulkopuolisessa tuomioistuimessa. Next Gamesin ja sen lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa.

Jos sinulla ei ole lupaa päästä tutustumaan Ostotarjousmateriaaleihin, jotka on esitetty tässä osassa verkkosivustoa, tai jos tällaiseen tietoon tutustuminen johtaisi lainkäyttöalueesi soveltuvien lakien rikkomiseen, tai jos et ole varma, onko sinulla oikeus tutustua Ostotarjousmateriaaleihin, poistu tältä sivulta painamalla ”En hyväksy” painiketta alla.

Vahvistus vastuunrajoituksen ymmärtämisestä ja hyväksymisestä

Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä esitetyt rajoitukset.

Vakuutan, että asuinpaikkani ei ole (enkä toimi sellaisen henkilön puolesta, jonka asuinpaikka on) Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa tai Etelä-Afrikassa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa Ostotarjousmateriaalien jakaminen taikka Ostotarjouksen tekeminen tai hyväksyminen olisi sovellettavien lakien vastaista.

Hyväksyn, että en lähetä edelleen, siirrä tai jaa (millään tavalla, mukaan lukien sähköinen välittäminen) mitään tähän osaan verkkosivustoa sisältyviä asiakirjoja kokonaan tai osittain kenellekään henkilölle sellaisella lainkäyttöalueella, missä tällaista jakamista voi olla rajoitettu soveltuvien lakien tai sääntelyn nojalla.

Tiedostan ja hyväksyn, että kaikki Ostotarjousmateriaaleissa esitetty Next Gamesia koskeva tieto on kerätty ja esitetään ainoastaan perustuen julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin, mistä johtuen tarjouksentekijällä ei ole vastuuta tällaisesta tiedosta, lukuun ottamatta sen oikeaa uudelleen esittämistä.

Painamalla ”Hyväksyn” painiketta alla hyväksyn yllä vastuunrajoituksessa esitetyt ehdot itseäni sitoviksi ja vahvistan, että minun on sallittua päästä tähän verkkosivuston osaan. Mikäli et pysty antamaan tätä vahvistusta, paina ”En hyväksy” painiketta alla tai poistu tältä verkkosivustolta muutoin.

Yhteenveto tarjouksesta

Netflixin julkinen ostotarjous kaikista Next Gamesin osakkeista

Netflix, Inc. julkisti 2.3.2022, että yhtiö on tehnyt vaapaaehtoisen, suositellun ostotarjouksen kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Next Games Oyj:n osakkeista ja optio-oikeuksista.

Ostotarjouksessa Next Gamesin osakkeenomistajille tarjotaan 2,10 euron käteisvastike jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty. Optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan käteisvastike jokaisesta Optio-oikeudesta.

Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat hallituksen jäsenet ovat päättäneet yksimielisesti suositella Next Gamesin osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä.

AVAINTIEDOT

 • Tarjousvastike: 2,10 euroa osakkeelta käteisenä*
 • Tarjousaika: 14.3.–8.4.2022**
 • Osakkeiden maksu: 14.4.2022

*Jokaisesta optio-oikeudesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty, tarjottava käteisvastike ehdollisena mahdollisille oikaisuille, on kuvattu tarjousasiakirjassa.
**Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa.

Mike Verdu Netflix
Michael Verdu, Vice President of Games, Netflix

”Next Gamesilla on kokenut johtoryhmä, vahvat näytöt viihdebrändilisensseihin perustuvista mobiilipeleistä ja vankka operatiivinen kyvykkyys. Olemme innoissamme siitä, että Next Games liittyy Netflixin ydinpelistudioksi strategisella alueella ja keskeisillä osaajamarkkinoilla vahvistaen sisäistä pelistudiokyvykkyyttämme. Next Games auttaa meitä rakentamaan maailmanluokan pelivalikoiman, josta jäsenemme voivat nauttia ympäri maailmaa.”

Petri niemi
Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja, Next Games

“Hallitus on huolellisesti harkinnut Tarjouksentekijän kykyä olla Next Gamesille hyvä ja vahva omistaja. Peli- ja viihdealan konsolidaatio kiihtyy ja hallitus näkee selkeän edun Next Gamesille yhdistyä yhden maailman suurimman viihdeyhtiön kanssa. Näkemyksemme mukaan Next Games hyötyy Netflixin pitkäaikaisesta osaamisesta viihdealalla ja vertaansa vailla olevasta teknologisesta ja luovasta osaamisesta sekä datavetoisesta strategiasta.Yhtiön hallitus näkee, että tarjous on hyvä ja kohtuullinen mahdollisuus Next Gamesille ja yhtiön osakkeenomistajille.”

KESKEISIMMÄT KOHDAT TARJOUKSESTA 

 • Tarjouksentekijä ja Next Games ovat allekirjoittaneet 2.3.2022 yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jonka mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen kaikista Osakkeista ja Optio-oikeuksista.
 • Ostotarjouksen mukainen Osakkeen Tarjousvastike on 2,10 euroa käteisenä jokaisesta Osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, alisteisena mahdollisille oikaisuille. Optio-oikeuksien haltijoille tarjotaan käteisvastike jokaisesta Optio-oikeudesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty.
 • Osakkeen Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 125,6 prosenttia verrattuna Osakkeen päätöskurssiin (0,93 euroa) Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Fin-land markkinapaikalla (”First North”) 1.3.2022, eli viimeisenä Ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, ja noin 69,6 prosenttia verrattuna Osakkeen kuuden kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan (1,24 euroa) First Northissa ennen 1.3.2022 ja siihen asti.
 • Next Gamesin osakkeiden ja Optio-oikeuksien yhteenlaskettu arvo on Ostotarjouksen mukaan noin 65 miljoonaa euroa.
 • Next Gamesin hallituksen päätösvaltaiset ja eturistiriidattomat hallituksen jäsenet ovat yksimielisesti päättäneet suositella Next Gamesin osakkeenomistajille ja Optio-oikeuksien haltijoille Osto-tarjouksen hyväksymistä.
 • Ostotarjous mahdollistaa Next Gamesin liittymisen Netflixin ydinpelistudioksi strategisella alueella ja keskeisillä osaajamarkkinoilla vahvistaen yhtiöiden yhteistä visiota ja intohimoa peleihin. Next Games laajentaa Netflixin pelistudiokyvykkyyksiä kehittäen samalla maailmanluokan pelivalikoimaa, josta jäsenet voivat nauttia ympäri maailmaa.
 • Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan merkittäviä välittömiä vaikutuksia Next Game-sin liiketoimintaan tai johdon tai työntekijöiden asemaan. Kuten tavanomaista, Tarjouksentekijä aikoo muuttaa Next Gamesin hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.
 • Next Gamesin tietyt suuret osakkeenomistajat eli Jari Ovaskainen ja AMC Networks Ventures LLC, jotka edustavat yhteensä noin 43,3 prosenttia Next Gamesin Osakkeista ja äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen tietyin tavanomaisin edellytyksin.
 • Tarjouksentekijän välittömästi käytettävissä olevat varat riittävät Ostotarjouksen toteuttamiseen sekä osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen, ”Osakeyhtiölaki”) mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn rahoittamiseen. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saamiselle.
 • Tarjouksentekijä on julkistanut 14.3.2022 tarjousasiakirjan (”Tarjousasiakirja”), joka sisältää yksityiskohtaisia tietoja Ostotarjouksesta. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkaa 14.3.2022 ja sen odotetaan päättyvän arviolta 8.4.2022, ellei Tarjouksentekijä jatka tarjousaikaa Ostotarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi. Ostotarjouksen odotetaan tällä hetkellä toteutuvan vuoden 2022 toisen vuosineljänneksen aikana.
 • Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen tiettyjen tavanomaisten edellytysten täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen ja että Tarjouksentekijä on saanut omistukseensa, täysi laimennusvaikutus huomioiden, yli 90 prosenttia Next Gamesin Osakkeista ja äänistä.
 • Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut 28 238 797 Osaketta edustavat noin 94,0 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista. Lisäksi Ostotarjouk-sessa on tarjottu 100 prosenttia Optio-oikeuksista, mikä tarkoittaa yhdessä tarjottujen Osakkeiden kans-sa noin 94,5 prosentin omistusta kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuottamista äänioikeuksista täysi laimennusvaikutus huomioiden. Koska kaikki Ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet, Tarjouksentekijä hyväksyy tarjotut Osakkeet ja Optio-oikeudet ja tulee toteuttamaan Ostotarjouksen sen eh-tojen mukaisesti.
 • Tarjousvastike maksetaan jokaiselle osakkeenomistajalle ja Optio-oikeuksien haltijalle, joka on pätevästi hyväksynyt Ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut sen ehtojen mukaisesti, arviolta 14.4.2022. Tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen ehdoissa kuvattujen maksumenettelyjen mukaisesti. Tosiasiallinen aika, jolloin osakkeenomistaja ja Optio-oikeuksien haltija saa maksun, riippuu rahoituslaitosten välisten maksutapahtumien aikatauluista sekä osakkeenomistajan tai Optio-oikeuksien haltijan ja tilinhoitajan, säilytysyhteisön tai hallintarekisteröinnin hoitajan välisestä mahdollisesta sopimuksesta.
 • Tarjotakseen myös jäljellä oleville osakkeenomistajille mahdollisuuden hyväksyä Ostotarjous Tarjouksen-tekijä on päättänyt aloittaa Osakkeiden osalta jälkikäteisen tarjousajan Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti (”Jälkikäteinen Tarjousaika”). Jälkikäteinen Tarjousaika alkaa 14.4.2022 klo 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 28.4.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa). Jälkikäteisen Tarjousajan aikana Ostotarjouksen voi hyväksyä noudattamalla Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Kaikki hyväksynnät ovat sitovia, eikä niitä voi peruuttaa. Lisätietoja ja ohjeita on saatavilla Danske Bank A/S, Suomen sivu-liikkeeltä sähköpostitse osoitteesta: nextgames-offer@danskebank.com.
 • Jälkikäteisen Tarjousajan alustavan tuloksen perusteella Ostotarjouksessa Jälkikäteisen Tarjousajan ai-kana tarjotut 616 504 Osaketta edustavat noin 2,1 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osakkeiden tuotta-mista äänioikeuksista. Jälkikäteisen Tarjousajan aikana tarjotut Osakkeet yhdessä alkuperäisen tarjous-ajan aikana tarjottujen Osakkeiden kanssa edustavat noin 96,0 prosenttia kaikista Osakkeista ja Osak-keiden tuottamista äänioikeuksista.

TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ

2.3.2022
Yhdistymissopimuksen allekirjoittaminen ja ostotarjouksen julkistaminen

14.3.2022 
Tarjousaika alkaa

8.4.2022
Tarjousaika päättyy

11.4. 2022 
Alustava tulos

13.4.2022 
Lopullinen tulos

14.4.2022 
Tarjousvastikkeen maksaminen

14.4.2022
Jälkikäteinen tarjousaika alkaa

28.4.2022
Jälkikäteinen tarjousaika päättyy

29.4.2022
Jälkikäteisen tarjousajan alustava tulos

3.5.2022
Jälkikäteisen tarjousajan lopullinen tulos

4.5.2022
Tarjousvastikkeen maksaminen


MATERIAALIT

  TIEDOTTEET

   Ohjeita ja lisätietoa Next Games Oyj:n osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille

   Milloin minun tulee hyväksyä ostotarjous?

   Ostotarjouksen mukaisen tarjousaika alkoi 14.3.2022 ja päättyy arviolta 8.4.2022 kello 16.00 (Suomen aikaa), jollei tarjousaikaa jatketa.

   Miten hyväksyn ostotarjouksen?

   Useimmat suomalaiset tilinhoitajat lähettävät ilmoituksen ostotarjouksesta sekä siihen liittyvät menettelyohjeet ja hyväksymislomakkeen asiakkailleen. Niiden Next Gamesin osakkeenomistajien, jotka eivät saa tilin- tai varainhoitajaltaan tällaisia menettelyohjeita, tulisi ensisijaisesti ottaa yhteyttä omaan tilin- tai varainhoitajaansa. Toissijaisesti Next Gamesin osakkeenomistajat voivat olla yhteydessä Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeeseen lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen: nextgames-offer@danskebank.com.

   Voinko perua hyväksyntäni?

   Next Gamesin osakkeenomistaja voi milloin tahansa ennen tarjousajan päättymistä peruuttaa antamansa ostotarjouksen hyväksynnän siihen saakka, kunnes tarjouksentekijä on ilmoittanut ostotarjouksen ehdottomaksi. Next Gamesin osakkeenomistaja, joka peruuttaa ostotarjousta koskevan hyväksyntänsä, on velvollinen maksamaan kaikki maksut, jotka arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitaja tai hallintarekisteröinnin hoitaja perii peruuttamisesta.

   Milloin saan maksun osakkeistani?

   Tarjousvastike maksetaan alustavasti 14.4.2022 jokaiselle Next Gamesin osakkeenomistajalle, joka on pätevästi hyväksynyt ostotarjouksen ja ei ole sitä pätevästi peruuttanut. Mahdollisen jälkikäteisen tarjousajan tilanteessa tarjouksentekijä julkistaa maksua ja selvitystä koskevat ehdot niiden osakkeiden osalta, joiden osalta ostotarjous on hyväksytty tällaisen jälkikäteisen tarjousajan aikana.

   Mistä löydän lisää tietoa ostotarjouksesta?

   Tutustu tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/sijoittajille/netflix-ostotarjous. Jos kysymyksesi liittyy ostotarjouksen hyväksymiseen, ota yhteyttä tilin- tai varainhoitajaasi.

   Olen optio-oikeuksien haltija. Mistä saan lisää tietoa ostotarjouksesta?

   Evli Alexander Incentives Oy hallinnoi Next Gamesin optio-oikeuksia. Evli ohjeistaa kaikkia optio-oikeuksien haltijoita ostotarjouksen hyväksymisestä Evlin verkkosivujen kautta. Tutustu myös tarjousasiakirjaan, joka on saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/sijoittajille/netflix-ostotarjous.