Varsinainen yhtiökokous 2019

Next Games Oyj:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 21.5.2019.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä sivulla sekä yhtiötiedotteena arviolta 12.4.2019.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäväksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Next Games Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 15.3.2019 mennessä. Pyyntö perusteluineen ja päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@nextgames.com tai kirjeitse osoitteeseen Next Games Oyj, Lakiasiainjohtaja, Aleksanterinkatu 9 A, 00100, Helsinki.