Hallinnointi

Sisäpiirihallinto

Next Games noudattaa First North -yhtiöiltä edellytettävällä tavalla sisäpiiriä koskevissa asioissa sovellettavan lainsäädännön ja Finanssivalvonnan standardien lisäksi Nasdaq Helsingin sisäpiiriohjetta sekä yhtiön omaa sisäpiiriohjetta.

Next Gamesin johtotehtävissä koskevia henkilöitä velvoittaa ns. suljettu ikkuna, joka alkaa 30 päivää ennen puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen tai niihin liittyvien ennakkotietojen julkistamista ja jona aikana kyseiset henkilöt eivät saa käydä kauppaa Next Gamesin arvopapereilla. Suljettu ikkuna koskee myös yhtiön vuosikertomusta. Suljettu ikkuna sisältää sen päivän, jona Next Games on julkistanut edellä mainitut tiedot.

Edellä kuvatun kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluu Next Gamesin johtohenkilöiden lisäksi myös yhtiön tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen laatimiseen osallistuvat henkilöt sekä henkilöt, jotka muutoin saavat säännöllisesti tietoa tilinpäätöksen puolivuotiskatsauksen, liiketoimintakatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen sisällöstä ennen niiden julkistamista.