Strategiset prioriteetit – merkityksellisen pelikokemuksen tarjoaminen

Globaali mobiilipelimarkkina on kypsynyt nopeasti ja on tänä päivänä hyvin kilpailtu – kuten mikä tahansa sisältöliiketoiminta, esimerkiksi musiikki-, elokuvatai tv-toimiala. Alan nopea teknologinen kehitys, kilpailu sovelluskaupoissa ja jatkuva tarve luoville peli-innovaatioille sekä kilpailu alan kokeneimmista pelikehittäjistä ja markkinoijista, merkitsevät sitä, että pelistudioiden täytyy hallita sekä liiketoiminta että pelikehityksen luova puoli paremmin kuin koskaan aikaisemmin.

Next Games pyrkii hyödyntämään kaikkea aiemmin opittua ja kehitettyä, sekä ymmärtämään jatkuvasti muuttuvia markkinoita. Tämä antaa tiimeille mahdollisuuden keskittyä tehokkaasti palvelupohjaisten mobiilipelien kehittämiseen neljän strategisen prioriteettimme mukaisesti:

1. Olemassa olevien pelimekaniikkojen ja teknologian hyödyntäminen

Pelien markkinoilletuloaika on oleellinen kysymys, sillä markkinat muuttuvat koko ajan. Next Gamesilla on vahva perusta hyödyntää kokemustaan kehittämistään erilaisista pelimekaniikoista. Next Gamesin peleillä on jaettu teknologia-alusta, josta tuli vuoden 2018 aikana vankempi tuote. Jaetun teknologia-alustan tarkoituksena on tarjota yhtiön kaikille peleille yhteinen taustaratkaisu ja työkalut. Tavoitteena on lisätä koodin uudelleenkäytettävyyttä eri projekteissa ja vähentää siten jokaisen pelin perustekniikan tai yleisten ominaisuuksien kehittämiseen kuluvaa aikaa ja panosta.

2. Tehokkaat livetoiminnot automaation, jaettujen työkalujen ja parhaiden käytäntöjen avulla

Jaetut työkalut ja parhaat käytännöt ovat ensisijaisen tärkeitä live-operoinnin tehostamiseksi. Jaettu teknologia-alusta ja pelien live-operoinnista saadut opit antavat Next Gamesille erinomaisen perustan kehittää automaatiota ja helppokäyttöisiä työkaluja pelien live-operointiin. Näin tiimit voivat tehokkaasti keskittyä ratkaisemaan tärkeimmän haasteen: miten kehittää merkityksellisiä pelikokemuksia.

Next Games jatkaa investointejaan koneoppimisen ja tekoälyn tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koneoppimista käytetään odottamattomien muutosten havaitsemiseen peleissä. Näin vähennetään tietojen manuaaliseen käsittelyyn kuluvaa aikaa. Tekoälyä hyödynnetään asiakaspalvelussa vastausaikojen lyhentämiseen ja vastaustyytyväisyyden lisäämiseen. Yhtiö etsii myös ratkaisuja tehostaakseen pelien sisäistä mainontaa hyödyntämällä algoritmia, joka räätälöi mainokset käyttäjäprofiilin ja preferenssien mukaisesti. Tekoälyn ja koneoppimisen avulla yhtiö aikoo parantaa pelien sisäisten ostosten kohdentamista pelaajien käyttäytymisen perusteella ottaen huomioon esimerkiksi, mistä pelin ominaisuuksista tai elementeistä pelaaja pitää eniten.

3. Vankka pelimekaniikka ja tietoon perustuva päätöksenteko

Kvantitatiivinen tieto pelaajan käyttäytymisestä ja kvalitatiiviset näkemykset pelaajapalautteesta ja tutkimuksista ovat erittäin tärkeitä palvelupohjaisten pelien kehittämisessä. Next Games jatkaa aktiivisesti talon sisällä rakennetun analytiikka-alustan kehittämistä. Yhtiö investoi myös pelaajatiedon tehokkaaseen käyttöön omassa päätöksenteossaan ja kehittää jatkuvasti prosessejaan tuottaakseen pelikehitykseen oikea-aikaista tietoa pelaajalähtöisten päätösten ja kehittämistavoitteiden tueksi.

4. Uusien mahdollisuuksien ja teknologioiden jatkuva etsintä

Next Games etsii aktiivisesti mahdollisuuksia laajentua maantieteellisesti sekä kasvattaa liikevaihtoaan. Yhtiö avasi vuonna 2018 uusia markkinoita Aasiassa. Testaus ja koemarkkinointi hoidetaan sisäisesti ja pienellä mittakaavalla. Yhtiö arvioi erilaisia kumppanuusmahdollisuuksia näillä markkinoilla. Nyt kun yhtiö pystyy operoimaan ja kehittämään sijaintiin perustuvia pelejä, sijaintiin perustuva mainonta tarjoaa mielenkiintoisia lisätutkimusta vaativia mahdollisuuksia. Yhtiö keskittyy myös enemmän uudistamaan konseptoinnin ja prototyyppauksen alkuvaihetta kehittääkseen pelikonsepteja, jotka voidaan joko liittää lisensoituun sisältöön tai kehittää Next Gamesin itse luoman pelimaailman mukaisesti.