Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Next Gamesilla on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Pääomaohjelma 2014 ja Pääomaohjelma 2015.

Pääomaohjelma 2014
Optioiden lukumäärä 6.3.2017, kpl111 731*
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl4*
Merkintähinta, euroa0,01-1,97 kultakin neljältä osakkeelta*
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2019

* Hallitus on 9.3.2017 päättänyt Pääomaohjelma 2014:n ehtojen mukaisesti muuttaa sen nojalla annetuilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää ja niistä maksettavaa merkintähintaa hallituksen 23.2.2017 päättämän maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti, ja nämä optio-oikeudet oikeuttavat siten merkitsemään yhteensä 446 924 osaketta.

Pääomaohjelma 2015
Optioiden lukumäärä 6.3.2017, kpl182 953*
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl4*
Merkintähinta, euroa2,66–5,10 kultakin neljältä osakkeelta*
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2021

* Hallitus on 9.3.2017 päättänyt Pääomaohjelma 2015:n ehtojen mukaisesti muuttaa sen nojalla annetuilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää ja niistä maksettavaa merkintähintaa hallituksen 23.2.2017 päättämän maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti, ja nämä optio-oikeudet oikeuttavat siten merkitsemään yhteensä 731 812 osaketta.

Pääomaohjelma 2017
Optioiden kokonaismäärä, kpl350 000
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl1
Merkintähinta, euroaMerkintähinta vastaa Next Gamesin osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia optio-oikeuden antamispäivää edeltävän kalenterikuukauden aikana
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2023

Lisätietoja osakepohjaisista kannustinohjelmista löytyy Hallinnointi-osiosta