Osakepohjaiset kannustinohjelmat

Next Gamesilla on kuusi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Pääomaohjelma 2014, Pääomaohjelma 2015, Pääomaohjelma 2017, Pääomaohjelma 2018, Pääomaohjelma 2019 ja Pääomaohjelma 2020.

 Pääomaohjelma 2014
Optioiden lukumäärä 31.12.2018, kpl32,433*
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl4*
Merkintähinta, euroa0,01-1,97 kultakin neljältä osakkeelta*
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2019

* Hallitus on 9.3.2017 päättänyt Pääomaohjelma 2014:n ehtojen mukaisesti muuttaa sen nojalla annetuilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää ja niistä maksettavaa merkintähintaa hallituksen 23.2.2017 päättämän maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti, ja nämä optio-oikeudet oikeuttavat siten merkitsemään yhteensä 446 924 osaketta.

 Pääomaohjelma 2015
Optioiden lukumäärä 31.12.2018, kpl156,189*
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl4*
Merkintähinta, euroa2,66–5,10 kultakin neljältä osakkeelta*
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2021

* Hallitus on 9.3.2017 päättänyt Pääomaohjelma 2015:n ehtojen mukaisesti muuttaa sen nojalla annetuilla optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden lukumäärää ja niistä maksettavaa merkintähintaa hallituksen 23.2.2017 päättämän maksuttoman osakeannin (osakesplit) mukaisesti, ja nämä optio-oikeudet oikeuttavat siten merkitsemään yhteensä 731 812 osaketta.

 Pääomaohjelma 2017
Optioiden kokonaismäärä 31.12.2018, kpl307,369
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl1
Merkintähinta, euroa1,14-7,90
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2023
 Pääomaohjelma 2018
Optioiden kokonaismäärä 31.12.2018, kpl355,500
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl1
Merkintähinta, euroa1,14-6,17
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2023

Lisätietoja osakepohjaisista kannustinohjelmista löytyy Hallinnointi-osiosta Next Gamesin vuosikertomuksesta.

 Pääomaohjelma 2019
Optioiden kokonaismäärä 31.12.2019, kpl925 000
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl1
Merkintähinta, euroa0,85-1,35
Merkintäaika alkaaKäynnissä
Merkintäaika päättyy31.12.2024
 Pääomaohjelma 2020
Optioiden kokonaismäärä1 500 000
Merkittäviä osakkeita per optio, kpl1
Merkintähinta, euroaViimeisen 90 päivän ajan (ennen optio-oikeuden antopäivää) keskimääräinen päätöskurssi + 5 % preemio
Merkintäaika alkaaCommenced
Merkintäaika päättyy31.12.2027

Lue lisää yhtiötiedote 28.2.2020 “Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman”