Palkitseminen

Palkka ja palkkioselvitys 2019 (pdf)

Next Games pyrkii palkitsemisella parantamaan yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin taloudellista menestystä, edistämään omistaja-arvon suotuisaa kehitystä sekä lisäämään yhtiön avaintyöntekijöiden sitoutumista.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenten palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen palkitsemista koskevat asiat.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 21.5.2019 hallituksen jäsenten vuosipalkkiot:

  • Hallituksen puheenjohtaja 4 500 euroa kuukaudessa
  • Hallituksen jäsenet 2 500 euroa kuukaudessa
  • Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan lisäksi 1 000 euroa valiokuntien kokouksista 

Palkkio maksetaan käteisenä.

Koska tietyt hallituksen jäsenet eivät muun muassa työnantajayhteisöjensä sääntöjen vuoksi välttämättä saa ottaa vastaan henkilökohtaisia palkkioita, palkkio maksetaan vain niille hallituksen jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhtiölle haluavansa vastaanottaa palkkioita toimestaan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenille on lisäksi maksettu kulukorvauksia yhtiön kulloinkin voimassa olevan ohjesäännön mukaisesti. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin näiden tehtävän päättyessä.


Next Gamesin hallituksen jäsenille maksetut palkkiot 2018–2019

Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä luontoiseduista kuten puhelin ja lounasedusta.


Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja annetut optio-oikeudet 2018-2019

Muun johdon palkitseminen

Johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemisesta päättää toimitusjohtaja. Johtoryhmän muiden jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta sekä luontoiseduista kuten puhelin- ja lounasedusta. Johtoryhmän jäsenet ovat heidän työ- tai palvelussuhteidensa päättyessä oikeutettuja palkkaan soveltuvan irtisanomisajan ajalta. Johtoryhmän jäsenet eivät ole oikeutettuja lisäetuihin työ- tai palvelussopimuksen päättyessä. Johtoryhmän jäsenten eläkkeet on järjestetty lakisääteisin eläkevakuutuksin, eikä johtoryhmän jäsenillä ole lisäeläkejärjestelyitä yhtiön kanssa.

 

Muulle johdolle maksetut palkat ja annetut optio-oikeudet 2018-2019