Next Games

Next Games Oyj: Tilinpäätöstiedote 2018

Next Games Oyj yhtiötiedote 15.2.2019 klo 08:00

Next Games Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2018 sisältää taloustietoja heinä-joulukuulta 2018 sekä koko vuodelta 2018. Tilinpäätöstiedote on liitteenä tässä tiedotteessa ja saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit.

1.1-31.12.2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 35,2 miljoonaa euroa (32,5 miljoonaa euroa)
  • Bruttokate oli 60 % (59 %)
  • Liiketulos oli -16,9 miljoonaa euroa (-5,1 miljoonaa euroa)
  • Vuoden lopussa yhtiöllä oli 143 työntekijää (119)

(tammi-joulukuu 2017 vertailuluvut suluissa)

1.7-31.12.2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 90 % ja oli 24,8 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa)
  • Bruttokate oli 62 % (62 %)
  • Liiketulos oli -12,0 miljoonaa euroa (-4,2 miljoonaa euroa)

(heinä-joulukuu 2017 vertailuluvut suluissa)

Avainluvut

(EUR 1000) 01-12/2018 01-12/2017
Liikevaihto 35 245 32 466
Bruttomyynti 35 789 30 930
Bruttokate 21 294 19 308
Liiketulos (EBIT) -16 915 -5 071
Oikaistu liikevoitto -15 261 -4 689
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) -0,99 -0,37
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) -0,99 -0,37
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Bruttokateprosentti 60 % 59 %
Liiketulosprosentti -48 % -16 %
Oikaistu liikevoittoprosentti -43 % -14 %

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia.

Bruttokate on liikevaihto oikaistuna serveri kuluilla, jakelijoiden (Google ja Applen) osuudella, lisenssiin liittyvillä kuluilla ja poistoilla.

Next Games käyttää oikaistua liikevoittoa vaihtoehtoisena tunnuslukuna seuratakseen yhtiön operatiivista kannattavuutta. Liiketulos (EBIT) oikaistaan poistoilla jotka liittyvät IAS 38 standardin mukaisiin aktivoituihin tuotekehitysmenoihin. Kuitenkin IFRS 16 mukaiset toimitilojen vuokriin kohdistuvia poistoja ei oikaista liiketuloksesta.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut

Tammi-Joulu 2018 Tammi-Joulu 2017
DAU 457 782 432 241
MAU 1 608 467 1 326 318
ARPDAU (US) 0,25 0,22
ARPDAU (EUR) 0,21 0,20

Tiettyjä vuosineljänneksen taloudellisia tietoja

1 000 euroa Maalis-2017 Kesä- 2017 Syys-2017 Joulu-2017 Maalis-2018 Kesä- 2018 Syys-2018 Joulu-2018
Liikevaihto, bruttomyynti ja bruttokate
Liikevaihto 10 932 8 520 6 385 6 629 4 788 5 689 13 435 11 333
Bruttomyynti 10 432 7 857 6 162 6 479 4 747 5 702 13 787 11 552
Bruttokate 6 197 4 994 3 703 4 415 2 761 3 273 7 410 7 850
Liiketulos,  ja oikaistu liiketulos
Liikevoitto (tappio) (EBIT) -396 -473 -1 295 -2 907 -2 506 -2 448 -10 342 -1 618
Poistot ja arvonalentumiset 122 129 66 66 70 70 772 742
Oikaistu liikevoitto (tappio) -275 -345 -1 229 -2 841 -2 436 -2 378 -9 571 -877
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Bruttokateprosentti (%) 57 % 59 % 58 % 67 % 58 % 58 % 55 % 69 %
Liiketulosprosentti (%) -4 % -6 % -20 % -44 % -52 % -43 % -77 % -14 %
Oikaistu liiketulosprosentti (%) -3 % -4 % -19 % -43 % -51 % -42 % -71 % -8 %
DAU 537 659 458 370 371 437 363 984 312 228 306 492 668 566 482 814
MAU 1 613 571 1 325 167 1 136 151 1 195 822 1 017 936 979 599 3 205 333 1 506 242
ARPDAU (USD) 0,23 0,21 0,21 0,23 0,21 0,24 0,26 0,30
ARPDAU (EUR) 0,22 0,19 0,18 0,19 0,17 0,20 0,22 0,27

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

Next Games keskittyi myös vuonna 2018 rakentamaan perustuksia tulevaisuuden kasvulle jatkaen vuonna 2017 aloitettuja toimia. Yhtiö edisti strategisia investointejaan teknologia- ja analytiikka-alustoihin sekä Google Maps -teknologian integraatioon. Next Games jatkaa investointejaan koneoppimisen ja tekoälyn käyttöön sekä pelien yleisten ominaisuuksien tuotteistamiseen, jotta niitä voidaan tehokkaasti uudelleenkäyttää tulevissa peleissä. Investointien ansiosta yhtiö pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään skaalautuvuutta, sillä olemassa oleva teknologia ja työkalut nopeuttavat yhtiön tuotteiden matkaa markkinoille.

Yhtiö otti käyttöön IFRS-tilinpäätösstandardin, joka taloudellisten lukujen raportoinnin kansainvälisten standardien mukaisesti, jotka ovat verrattavissa muihin peliyhtiöihin. Funktioihin perustuva tuloslaskelma on yhtiön näkemyksen mukaan informatiivisempi sidosryhmille.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla keskityimme pääasiassa toisen The Walking Dead -pelimme lanseeraukseen, joka julkaistiin 12. heinäkuuta. The Walking Dead: Our World on innovatiivinen, paikkatietoon ja lisättyyn todellisuuteen (AR) pohjautuva peli. Lisäksi jatkoimme Blade Runner Nexus -pelin ja muiden tuotekehityksessä olevien pelien kehittämistä.

Yhtiö investoi merkittävästi The Walking Dead: Our World -pelin markkinointiin maailmanlaajuisesti ja pyrki kasvattamaan merkittävästi liikevaihtoa. Teknisten haasteiden vuoksi, jotka sittemmin on ratkaistu, jouduimme kuitenkin laskemaan markkinointi-investointeja paljon odotettua matalammalle tasolle, sillä haasteet vaikuttivat merkittävästi pelin toimivuuteen ja siten myös liikevaihtoon.

Vuoden neljännellä vuosineljänneksellä keskityimme kääntämään tilanteen haastavan kolmannen vuosineljänneksen jälkeen. Yhtiö ryhtyi välittömästi korjaustoimiin minimoimalla kustannukset ja vakauttamalla kassatilanteensa kolmannen vuosineljänneksen lopun 8,8 miljoonasta eurosta neljännen vuosineljänneksen lopun 7,3 miljoonaan euroon.

Raportointikauden jälkeen yhtiö aloitti yhteistoimintaneuvottelut, jotka päättyivät 15.2.2019. Neuvotteluiden seurauksena yhtiön koko työntekijämäärä laskee 117 positioon. Arvioimme uudelleen myös tuotekehityksessä olevat pelit. Tammikuussa 2019 raportointikauden jälkeen päätimme yhdessä Universal Games and Digital Platformsin kanssa lopettaa yhteistyön tuotantovaiheeseen edenneen pelin kanssa. Samaan aikaan keskityimme enemmän pelien alkuvaiheen konseptualisointiin ja kehitykseen. Olemmekin käynnistäneet uuden peliprojektin, johon ei ole tällä hetkellä liitetty ulkoista IP:tä.

Jatkamme edelleen toimintamme ja kustannusrakenteen virtaviivaistamista varmistaaksemme kannattavuuden tulevaisuudessa. Uudistamme fokuksemme keskittyen nyt tuotekehitysprosessiin ja siihen liittyviin kustannuksiin sekä jo kehitettyjen pelimekaniikkojen ja -teknologioiden tehokkaaseen uudelleenkäyttöön. Olemme myös merkittävästi parantaneet riskienhallintatoimiamme ja kehittäneet työskentelytapojamme.

Pelien yhteinen ”Games-as-a-Service” (GaaS) -teknologialustamme kypsyi vuoden aikana. Kolmannella vuosineljänneksellä kohtasimme The Walking Dead: Our World -pelin lanseerauksen yhteydessä teknisiä haasteita. Haasteet saatiin pääosin ratkaistua kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen alusta toimi sille määritellyn palvelutason mukaisesti. Vuoden loppua kohti teknologiatiimi keskittyi alustan kustannusten optimointiin ja alustan kykyyn tukea useita pelejä samanaikaisesti kustannustehokkaalla tavalla. Julkaisimme joitain uusia ominaisuuksia, jotka tukevat tulevien pelien, kuten Blade Runner Nexusin, kehittämistä.

Odotan yhtiön tilanteen kääntyvän vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana. Tämän jälkeen projektit ovat paremmin keskitettyjä ja toiminta tehostuu koko yhtiössä. Vuonna 2018 tehdyt investoinnit ovat olleet merkittävä virstanpylväs vakaiden perustusten rakentamisessa yhtiön tuleville tuotteille. Next Gamesillä on äärimmäisen omistautunut henkilöstö ja odotan innolla, että voimme yhdessä jatkaa yhtiön, yrityskulttuurimme ja arvojemme kehittämistä vuonna 2019.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Next Games järjestää tulosjulkistuspäivänä audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén. Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30.

Lisätietoja: https://www.nextgames.com/fi/company-release/kutsu-next-games-oyjn-tilinpaatostiedote-2018-1549894749-1124/

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi

 

 

Liite