Yhtiötiedotteet
Next Gamesin ylimääräisen yhtiökokouksen päätökset

Published syyskuuta 25, 2019

Next Games Oyj Yhtiötiedote 25.9.2019 klo 11:00

Next Games Oyj:n (”Next Games” tai ”Yhtiö”) ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 25.9.2019. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset ja teki Next Gamesin 4.9.2019 julkistaman suunnitellun merkintäoikeusannin toteuttamiseksi tarvittavat yhtiökokouksen päätökset.

Hallituksen kokoonpanosta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Yhtiön hallitukseen Joakim Achrénin tilalle Nicholas Seibertin toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tämän jälkeen hallituksen kokoonpano on seuraava: Petri Niemi (puheenjohtaja), Elina Anckar, Nicholas Seibert, Xenophin Lategan, Peter Levin ja Jari Ovaskainen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 10.000.000 osaketta, joka vastaa noin 53,7 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakeanti toteutetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti eli uudet osakkeet annetaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat Yhtiön osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1.500.000 osaketta, joka vastaa noin 8,1 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 25.9.2024 asti. Valtuutus ei kumoa aiempia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896


Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.