Yhtiötiedotteet
Next Gamesin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksiä

Published toukokuuta 17, 2018

Next Games Oyj Yhtiötiedote 17. toukokuuta 2018 klo 11.00

Next Games Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 17. toukokuuta 2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Hallitus, palkkiot ja tilintarkastaja
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Paul Rehrig ja Philip Sanderson. 

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 4 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi 2 500 euroa kuukaudessa, minkä lisäksi tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan 1 000 euroa kustakin valiokunnan kokouksesta.

Tilintarkastajaksi 31.12.2018 päättyvälle tilikaudelle valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Tuomas Honkamäki.

Valtuutus osakeantiin ja/tai optio-oikeuksien antamiseen kannustinjärjestelmiä varten
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeanneista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 730 000 osakkeella. Valtuutus on voimassa 17.11.2019 saakka. 

Valtuutus osakeantiin yritys- ja rahoitusjärjestelyitä sekä strategisia kumppanuuksia varten
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista yritys- ja rahoitusjärjestelyiden sekä strategisten kumppanuuksien toteuttamiseksi. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakeanneista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Valtuutus on voimassa 17.11.2019 saakka.

Next Gamesin hallituksen päätöksiä

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Niemen.
Petri Niemi valittiin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Philip Sanderson jäseneksi. Petri Niemi ja Philip Sanderson ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Petri Niemi valittiin palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja Philip Sanderson sekä Jari Ovaskainen jäseniksi. Petri Niemi ja Philip Sanderson ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jari Ovaskainen on riippumaton yhtiöstä.

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
press@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896


Certified Adviser: Danske Bank A/S, Helsinki Branch, tel. +358 10 546 7937


Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä.www.nextgames.com/fi