Lehdistötiedotteet
Next Gamesin suunnitellun First North -listautumisannin alustava hintaväli 7,50 - 7,90 euroa

Published maaliskuuta 10, 2017

LEHDISTÖTIEDOTE 10.3.2017 KLO 8.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Suomalainen mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija Next Games Oyj ("Next Games" tai "Yhtiö") julkistaa suunnitellun listautumisantinsa alustavan hintavälin. Alustava hintaväli on 7,50 - 7,90 euroa osakkeelta ja sen mukaan laskettu markkina-arvo on 138 - 143 miljoonaa euroa. Yhtiö on vastaanottanut merkintäsitoumuksia Swedbank Robur Fonder AB:lta, tietyiltä OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimilta rahastoilta, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta, tietyiltä VISIO Varainhoito Oy:n hallinnoimilta rahastoilta ja AMC Networks Ventures LLC:ltä.

Yhtiö tiedotti 27.2.2017 suunnitelmastaan listautua Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle ("First North"). Next Gamesin listautumisannin merkintäaika alkaa maanantaina 13.3.2017 klo 10.00. Kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 24.3.2017 kaupankäyntitunnuksella NXTGMS.

Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten yleisö, sijoittajat ja yhteistyökumppanimme ovat ottaneet vastaan suunnitelmamme listautua. Liiketoimintamallimme sekä tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ovat herättäneet vahvaa kiinnostusta. Listautuminen on keskeisessä asemassa kasvustrategiamme toteuttamisessa. Uskon, että meillä on kaikki edellytykset luoda arvoa uusille omistajillemme. Olen ylpeä motivoituneesta ja osaavasta Next Games -tiimistä, jonka ansiosta olemme saavuttaneet tämän vaiheen yhtiön kehityspolulla."

Listautumisanti lyhyesti

 • Listautumisannin alustava hintaväli on 7,50 - 7,90 euroa osakkeelta.
 • Alustavan hintavälin mukaan laskettu Yhtiön markkina-arvo on 138 - 143 miljoonaa euroa olettaen, että Yhtiö kerää 30 miljoonan euron bruttovarat listautumisannissa ja että tämän lisäksi Lisäosakkeet lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.
 • Listautumisanti:
  • Yhtiö pyrkii keräämään noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Yhtiön uusia A-Sarjan osakkeita ("Tarjottavat Osakkeet") merkittäväksi ("Listautumisanti").
  • Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi lisäksi laskea liikkeeseen suunnatusti lopullisella merkintähinnalla enintään 569 500 A-sarjan osaketta ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.
  • Tarjottavat Osakkeet tarjotaan merkittäväksi (i) yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii) institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti") ja (iii) Yhtiön henkilöstölle ("Henkilöstöanti").
  • Swedbank Robur Fonder AB, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja tietyt VISIO Varainhoito Oy:n hallinnoimat rahastot ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden yhteismäärä on 3 560 000 Tarjottavaa Osaketta lopulliseen merkintähintaan. Sitoumukset ovat ehdollisia muun muassa sille, että Yhtiö allokoi yhteensä vähintään 2 260 000 Tarjottavaa Osaketta sitoumuksen antaneille tahoille.
  • AMC Networks Ventures LLC on sitoutunut merkitsemään Tarjottavia Osakkeita lopulliseen merkintähintaan noin 1,7 miljoonalla eurolla miltä osin merkintähinta maksettaisiin kuittaamalla AMC Networks Ventures LLC:n ja Yhtiön välisissä normaaleissa liiketoimissa syntynyt saatava. Yhtiö on sitoutunut hyväksymään tämän merkintäsitoumuksen täysimääräisesti.
 • Yleisöannin ja Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 13.3.2017 klo 10.00 ja päättyy 21.3.2017 klo 16.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
 • Instituutioannin merkintäaika alkaa 13.3.2017 klo 10.00 ja päättyy 23.3.2017 klo 12.00 ellei merkintäaikaa keskeytetä tai pidennetä.
 • Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan First Northissa arviolta 24.3.2017 kaupankäyntitunnuksella NXTGMS.

Listautumisannin tausta ja syyt

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Yhtiö on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden, kuten elokuvien, TV-sarjojen tai kirjojen pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla.

Next Gamesin kasvustrategia pohjautuu uusien pelien kehittämiseen, The Walking Dead: No Man's Land -pelin jatkuvaan kehitykseen, maantieteelliseen laajentumiseen ja mainostulomallin jatkojalostukseen. Next Games kehittää tällä hetkellä kahta uutta peliä. Yhtiön tavoitteena on julkaista yksi tai useampi peli 12 kuukauden välein vuodesta 2018 alkaen.

Listautumisannin tavoitteena on Next Gamesin kasvustrategian mahdollistaminen. Listautumisanti ja listautuminen First Northiin mahdollistavat myös Next Gamesin pääsyn pääomamarkkinoille, sen omistuspohjan laajentamisen ja osakkeiden likviditeetin kasvattamisen. Suunnitellun listautumisannin odotetaan lisäksi vahvistavan Next Gamesin tunnettuutta ja bränditietoisuutta pelaajien, työntekijöiden ja sijoittajien keskuudessa sekä yleisesti pelialla, ja näin edistävän Yhtiön kilpailukykyä.

Yhtiö arvioi käyttävänsä Listautumisannissa saadut nettovarat varmistaakseen riittävän oman rahoituksen strategiansa mukaisia kasvuinvestointeja varten. Näitä voivat olla esimerkiksi lisenssien hankkiminen, uusien pelien kehittäminen ja markkinointi ja niiden maantieteellisen ulottuvuuden laajentaminen sekä The Walking Dead: No Man's Landin kehittäminen ja markkinointi edelleen.

Lisätietoa Listautumisannista

3.3.2017 rekisteröidyn osakkeiden jakamisen jälkeen Yhtiöllä on tämän tiedotteen päivämääränä yhteensä 13 784 844 rekisteröity osaketta.

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 350 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 3 623 000 Tarjottavaa Osaketta, olettaen että Lisäosakkeita ei lasketa liikkeeseen. Yhtiö tarjoaa Henkilöstöannissa merkittäväksi alustavasti enintään 30 000 Henkilöstöosaketta sekä mahdollisessa ylikysyntätilanteessa enintään 150 000 ylimääräistä Henkilöstöosaketta Yhtiön merkintäaikana vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa, Yhtiön hallituksen jäsenille ja hallituksen neuvonantajille sekä Yhtiön toimitusjohtajalle.

Yhtiö pyrkii keräämään Listautumisannilla noin 30 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla Tarjottavia Osakkeita merkittäväksi. Tarjottavien Osakkeiden määrä tullaan määrittelemään Tarjottavien Osakkeiden lopullisen merkintähinnan perusteella. Yhtiö laskisi liikkeeseen 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta olettaen, että Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta olisi alustavan hintavälin keskikohdassa ja että Henkilöstöannissa merkittäisiin 30 000 Tarjottavaa Osaketta Henkilöstöantiin sovellettavalla alhaisemmalla merkintähinnalla.

Tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 22,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin jälkeen ilman Lisäosakkeita olettaen, että Yhtiön liikkeeseen laskemien Tarjottavien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta. Mikäli Listautumisannissa liikkeeseen laskettujen Tarjottavien Osakkeiden määrä olisi edellä mainittu 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta, Listautumisannin seurauksena Osakkeiden lukumäärä nousisi 17 683 948 osakkeeseen. Mikäli Lisäosakkeet laskettaisiin liikkeeseen, osakkeiden lukumäärä nousisi 18 253 448 osakkeeseen ja Tarjottavat Osakkeet ja Lisäosakkeet yhdessä vastaisivat enintään noin 24,5 prosenttia osakkeista.

Tarjottavia Osakkeita tarjotaan Instituutio- ja Yleisöannissa alustavasti vähintään 7,50 euron ja enintään 7,90 euron merkintähintaan Tarjottavalta Osakkeelta. Tarjottavien Osakkeiden lopullinen merkintähinta julkistetaan yhtiötiedotteella arviolta 23.3.2017. Lopullinen merkintähinta voi olla myös alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Lopullinen merkintähinta ei kuitenkaan Yleisöannissa ole korkeampi kuin alustavan hintavälin enimmäishinta eli 7,90 euroa Tarjottavalta Osakkeelta. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin lopullinen merkintähinta Yleisöannissa.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö voi laskea liikkeeseen suunnatusti lopullisella merkintähinnalla enintään 569 500 Lisäosaketta yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Yhtiö voi sitoutua ostamaan Pääjärjestäjältä takaisin korkeintaan Lisäosakkeiden määrää vastaavan määrän A-sarjan osakkeita, jotka Pääjärjestäjä voi myydä lopullisella merkintähinnalla Yhtiölle 30 päivän ajan Yhtiön A-sarjan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa, eli arviolta 24.3.2017-21.4.2017 välisenä ajanjaksona. Yhtiö hankkisi A-sarjan osakkeita vain, mikäli Lisäosakkeet on laskettu liikkeeseen ja Pääjärjestäjä on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä, ja vain siinä määrin kuin Pääjärjestäjällä tästä syystä on hallussaan A-sarjan osakkeita. Lisäosakkeet vastaavat noin 4,1 prosenttia osakkeista ja äänistä ennen Listautumisantia ja noin 3,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 3 899 104 Tarjottavaa Osaketta.

Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori toimii listautumisannissa pääjärjestäjänä. Avance Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, ja pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Alustava aikataulu (kaikki kellonajat Suomen aikaa)

Listautumisannin merkintäaika alkaa 13.3.2017 klo 10.00
Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 20.3.2017 klo 16.00
Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 21.3.2017 klo 16.00
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy arviolta 21.3.2017 klo 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 23.3.2017 klo 12.00
Tiedote Listautumisannin lopullisesta tuloksesta arviolta 23.3.2017
Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 24.3.2017
Kaupankäynti Osakkeilla, pois lukien Henkilöstöosakkeilla, alkaa First Northissa arviolta 24.3.2017
Instituutioannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta arviolta 28.3.2017
Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet rekisteröidään Kaupparekisteriin arviolta 11.4.2017
Henkilöstöannissa merkityt uudet osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.4.2017
Kaupankäynti Henkilöstöosakkeilla alkaa First Northissa arviolta 11.4.2017

Esite

Yhtiö on jättänyt suomenkielisen esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle, ja se hyväksytään arviolta tänään 10.3.2017. Tässä tiedotteessa mainitut suunniteltua listautumisantia koskevat tiedot ovat ehdollisia sille, että Finanssivalvonta hyväksyy esitteen tänään 10.3.2017. Esite ja markkinointiesite tulevat olemaan sähköisesti saatavilla Yhtiön verkkosivulla osoitteessa www.nextgames.com/listautuminen viimeistään 13.3.2017 ennen kuin merkintäaika alkaa. Lisäksi esite ja markkinointiesite ovat saatavilla painettuina versioina arviolta 13.3.2017 alkaen Yhtiön toimistolla (Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki), Danske Bankin konttoreissa, Nordnetin toimistolla (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n palvelupisteessä (Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki).

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa osoitteesta www.nextgames.com/listautuminen, www.danskebank.fi ja www.nordnet.fi.

Lisätietoja:

Viestintä- ja markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oyj, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Next Games ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivuliike ("Danske Bank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Danske Bank toimii yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Danske Bank ei ole vahvistanut tämän tiedotteen sisältöä eikä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.

Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.