Yhtiötiedotteet
Next Gamesin listautumisanti ylimerkittiin huomattavasti − lopullinen merkintähinta 7,90 euroa osakkeelta – kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa 23.3.

Published maaliskuuta 22, 2017

YHTIÖTIEDOTE 22.3.2017 KLO 15.30Next Gamesin listautumisanti ylimerkittiin huomattavasti − lopullinen merkintähinta 7,90 euroa osakkeelta – kaupankäynti osakkeilla alkaa Nasdaq First Northissa 23.3.EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA. Next Games Oyj:n (”Next Games” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään päättänyt listautumisannin toteuttamisesta. Kaupankäynti Yhtiön osakkeilla alkaa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla arviolta torstaina 23.3.2017.Osakkeiden lopullinen merkintähinta Listautumisannissa (kuten määritelty jäljempänä) on 7,90 euroa Tarjottavalta Osakkeelta (kuten määritelty jäljempänä), mikä vastaa noin 143,5 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen mukaan lukien Lisäosakkeet (kuten määritelty jäljempänä).Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Listautumisanti herätti merkittävää kiinnostusta korkeatasoisten suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien keskuudessa, mukaan lukien Swedbank Robur Fonder AB:n, tiettyjen OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja tiettyjen VISIO Varainhoito Oy:n hallinnoimien rahastojen antamat merkintäsitoumukset. Noin 46 prosenttia kysynnästä yleisö- ja instituutioannissa tuli instituutionaalisilta sijoittajilta Suomessa, noin 45 prosenttia institutionaalisilta sijoittajilta kansainvälisesti ja noin 9 prosenttia kysynnästä yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä Suomessa.Next Gamesin toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen kommentoi: ”Olen erittäin tyytyväinen listautumisantimme vastaanottoon merkittävien institutionaalisten sijoittajien keskuudessa Suomessa ja kansainvälisesti sekä yksityissijoittajien ja henkilöstömme keskuudessa. Käännämme omalta osaltamme uuden lehden suomalaisen pelialan historiassa ensimmäisenä listautuvana peliyrityksenä. On ollut ilahduttavaa seurata pelialan kasvua ja kypsymistä merkittäväksi liiketoiminta-alueeksi Suomessa. Listautuminen antaa Next Gamesille mahdollisuuden toteuttaa kasvustrategiaamme ja kehittää uusia mobiilipelejä maailman parhaiden viihdebrändien pohjalta. Haluan toivottaa uudet osakkeenomistajamme tervetulleeksi mukaan ja kiittää listautumisantiin osallistumisesta.”Listautumisannin tulosNext Games laskee liikkeeseen 3 807 030 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta (”Tarjottavat Osakkeet”) (”Listautumisanti”) ja 569 500 Lisäosaketta, mitkä yhdessä vastaavat noin 31,7 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ennen Listautumisantia. 450 000 osaketta lasketaan liikkeeseen yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja 3 830 916 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti (”Instituutioanti”). Yhtiö hyväksyy Yleisöannin sitoumukset kokonaan 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 3,2 prosentin osalta Tarjottavista Osakkeista. Listautumisannin jälkeen Next Gamesilla on yli 4 000 osakkeenomistajaa.Lisäksi Next Games laskee liikkeeseen 95 614 Tarjottavaa Osaketta merkintäaikana Yhtiön vakituisessa työsuhteessa oleville työntekijöille Suomessa, Yhtiön hallituksen jäsenille ja hallituksen neuvonantajille sekä Yhtiön toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”). Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on 7,11 euroa Tarjottavalta Osakkeelta, mikä on 10 prosenttia alhaisempi kuin Yleisöannin lopullinen merkintähinta. Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus päätti korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Tarjottavien Osakkeiden määrää alustavasta 30 000 Tarjottavan Osakkeen enimmäismäärästä yllä mainittuun 95 614 Tarjottavaan Osakkeeseen. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 7 000 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka.Yhtiö saa Listautumisannista noin 32,8 miljoonan euron bruttovarat, mukaan lukien täysimääräisesti liikkeeseen laskettavat Lisäosakkeet. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 18 065 760 osakkeeseen, kun Yleisöannissa ja Instituutioannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 23.3.2017 ja 18 161 374 osakkeeseen, kun Henkilöstöannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.4.2017, mukaan lukien Lisäosakkeet.Yleisöannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta ensimmäisenä arkipäivänä hinnoittelun jälkeen, eli arviolta 23.3.2017. Instituutioannissa jaetut Tarjottavat Osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 27.3.2017 Euroclear Finland Oy:n kautta. Henkilöstöannissa tarjottavat Tarjottavat Osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 11.4.2017.Yleisöannissa Danske Bankin kautta sitoumuksen antaneille sijoittajille lähetetään vahvistuskirje sitoumusten hyväksymisestä niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 7.4.2017. Yleisöannissa Nordnet Bankin kautta sitoumuksen antaneet sijoittajat näkevät tekemänsä sitoumuksen sekä sitoumuksen perusteella hyväksytyn osakemäärän Nordnet Bankin verkkopalvelun kaupankäyntisivustolta. Henkilöstöannissa sitoumuksen antaneet sijoittajat saavat Danske Bankilta ohjeet osakkeiden maksamiseksi. Henkilöstöosakkeet maksetaan pankkisiirrolla viimeistään 3.4.2017.Ylimääräiset sitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta viidentenä arkipäivänä hinnoittelun jälkeen eli arviolta 29.3.2017. Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi arkipäivää myöhemmin. Mikäli merkintäpaikkana on Nordnet Bank, palautettava määrä maksetaan vain Nordnetin käteistilille.Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 23.2.2017 ehdollisena Listautumisannin toteutumiselle muuntaa kaikki liikkeeseen lasketut B-sarjan ja C-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja muuttaa yhtiöjärjestystä tätä vastaavasti, sekä muuttaa yhtiöjärjestystä poistamalla siihen sisältyvät lunastus- ja suostumuslausekkeet. Hallituksen päätettyä tänään toteuttaa Listautumisannin, ovat edellä mainittujen päätösten voimaantulon ehdot täyttyneet. Hallitus on päättänyt ilmoittaa osakelajien muuntamisen ja muutetun yhtiöjärjestyksen rekisteröitäviksi kaupparekisteriin siten, että muutokset tulevat voimaan ja ne rekisteröidään ennen osakkeiden kaupankäynnin alkamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla.Kaupankäynnin Next Gamesin osakkeilla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla odotetaan alkavan huomenna 23.3.2017. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000233267 ja kaupankäyntitunnus NXTGMS.Listautumisannin yhteydessä Yhtiö laskee liikkeeseen suunnatusti lopullisella merkintähinnalla 569 500 A-sarjan osaketta (”Lisäosakkeet”), joita voidaan Listautumisannin ehtojen mukaan käyttää yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseen. Yhtiö on sitoutunut ostamaan Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttorilta (”Pääjärjestäjä”) takaisin korkeintaan Lisäosakkeiden määrää vastaavan määrän A-sarjan osakkeita, jotka Pääjärjestäjä voi myydä lopullisella merkintähinnalla Yhtiölle 30 päivän ajan Yhtiön A-sarjan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First Northissa eli arviolta 23.3.2017–21.4.2017. Yhtiö hankkisi A-sarjan osakkeita vain, mikäli Pääjärjestäjä on suorittanut vakauttamistoimenpiteitä, ja vain siinä määrin kuin Pääjärjestäjällä tästä syystä on hallussaan A-sarjan osakkeita. Lisäosakkeet vastaavat noin 3,2 prosenttia osakkeista ja äänistä Listautumisannin jälkeen ja noin 3,1 prosenttia sen jälkeen, kun Henkilöstöannissa tarjotut Tarjottavat Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.4.2017, mukaan lukien Lisäosakkeet.Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa lopullisen merkintähinnan julkistamisesta Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014, annettu 16.4.2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä komission delegoitua asetusta (EU) 2016/1052, annettu 8.3.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä takaisinosto-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla.Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori toimii listautumisannissa pääjärjestäjänä ja Yhtiön First North Nordic Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana. Avance Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana, ja pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.Lisätietoja:Markkinointijohtaja Saara Bergström, Next Games Oyj, puh +358 (0)50 483 3896, press@nextgames.comHuomautusTämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Next Games Oyj (”Yhtiö”) ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori ("Danske Bank") eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.Danske Bank toimii yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tässä tiedotteessa mainittuun transaktioon yhteydessä olevan tahon puolesta, eikä pidä ketään muuta henkilöä (oli tällainen henkilö sitten tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan transaktion yhteydessä eikä se ole vastuussa asiakkailleen tarjoaman asiakassuojan, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tämän tiedotteen sisältöä tai muuta tässä tiedotteessa viitattua transaktiota. Danske Bank ei ole vahvistanut tämän tiedotteen sisältöä eikä ole vastuussa tämän tiedotteen sisällöstä.Tiedotteen sisältämää tietoa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.Tämä kirjallinen materiaali ei ole tarjous tässä viitattujen arvopapereiden myymiseksi Isossa-Britanniassa.  Isossa-Britanniassa ei ole hyväksytty tässä viitattuihin arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.