Yhtiötiedotteet
Next Games tehostaa toimintaansa ja aloittaa kustannussäästöohjelman tulevaisuuden kasvun tukemiseksi

Published tammikuuta 10, 2019

Next Games Oyj Yhtiötiedote 10.1.2019 klo 09.30Next Gamesin hallitus on valtuuttanut yhtiön johtoryhmän aloittamaan kustannussäästöohjelman ja yhtiön toimintamallin tehostamisen, mukaan lukien käynnistämään henkilökuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Ohjelman tavoitteena on aikaansaada kustannussäästöjä, sekä tehostaa yhtiön toimintaa ja tuotantoprosesseihin liittyvää ennakoitavuutta, ja näin parantaa kannattavuutta jatkossa.Ohjelman odotetaan tuottavan huomattavia kustannussäästöjä vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Yhtiö arvioi vuosittaisten kustannussäästöjen olevan 4-8 miljoonan euron haarukassa ohjelman toteutuksen johdosta vuonna 2019.Ohjelman puitteissa Next Games suunnittelee aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat yhtiön koko toimintaa ja henkilökuntaa. Yhtiön arvion mukaan yhteistoimintaneuvotteluissa voidaan päätyä henkilöstövähennyksiin tai merkittäviin muutoksiin työtehtävissä ja toimintamallissa. Neuvottelut aloitetaan viimeistään 17.1.2019 ja niiden arvioidaan jatkuvan vähintään kuusi viikkoa, ellei päättämisestä sovita aiemmin. Next Games työllisti 31.12.2018 143 henkilöä.Yhtiön 2018 kolmannen neljänneksen liiketoimintakatsauksessa ilmoitetun mukaisesti, yhtiö kartoittaa vaihtoehtoja yhtiön taloudellisen aseman vahvistamiseksi, tuotekehityksen mahdollistamiseksi ja markkinointi-investointien tukemiseksi jatkossa.Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: “Hallituksen valtuuttamana olemme aloittaneet toimintaohjelman joka tähtää toiminnan tehostamiseen ja kulusäästöihin. Samanaikaisesti tarkastelemme eri vaihtoehtoja yhtiön taloudellisen aseman turvaamiseksi ja lisärahoituksen hankkimiseksi. Näillä toimenpiteillä jatkamme muutosta kohti entistä ketterämpää ja sinnikkäämpää Next Games -tiimiä, ja saamme lisäksi joustavuutta tulevaisuuden investoinneille. Olemme sitoutuneita jatkamaan julkaistujen peliemme The Walking Dead: Our Worldin ja No Man’s Landin edelleenkehitystä, sekä strategiseen tavoitteeseemme julkaista yksi peli vuodessa.”Hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi: “Haasteellisen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen, yhtiön hallitus on yhteistyössä johtoryhmän kanssa aloittanut ohjelman, joka tuo fokusta yhtiön toimintaan, vahvistaa taloudellista asemaa ja tähtää kannattavuuden parantamiseen.“Lisätietoja: Saara Bergström Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet investors@nextgames.com +358 (0)50 483 3896Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938Next Games Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man’s Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 140 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi