Yhtiötiedotteet
Next Games suunnittelee noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusantia jatkaakseen yhtiön strategian toteuttamista

Published syyskuuta 04, 2019

4.9.2019

Yhtiötiedote

Next Games Oyj Sisäpiiritieto 4.9.2019 klo 19.35

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA TAI SINGAPORESSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Next Games Oyj (”Next Games”) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut pelialan yritys. Yhtiön hallitus suunnittelee noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusantia (”Osakeanti”).

Osakeannissa saatavilla varoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta, mahdollistaa yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin sekä käyttää varoja yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin. Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä Osakeannissa liikkeeseen laskettavia uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita. Osakeannilla Yhtiö voi myös laajentaa omistuspohjaansa ja parantaa osakkeen likviditeettiä.

Next Games on vastaanottanut nykyisiltä osakkeenomistajilta yhteensä 8 miljoonan euron merkintäsitoumukset. Yhtiön nykyisistä osakkeenomistajista Jari Ovaskainen ja AMC Networks Ventures LLC ovat molemmat antaneet tietyin ehdoin sitoumukset osakkeiden merkitsemiseksi Osakeannissa enintään 4 miljoonaan euroon, yhteensä 8 miljoonaan euroon, asti siinä tapauksessa, että Osakeannissa ei merkitä kaikkia osakkeita Osakeannin merkintäaikana.

Osakeannin toteutuminen edellyttää, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään 25.9.2019. Jos Osakeanti toteutuu, se järjestetään myöhemmin tiedotettava ajankohtana, kuitenkin pian ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: ”Next Games on uudistanut vahvasti toimintaansa kuluneen vuoden aikana vakauttaen perusliiketoimintansa ja uudistaen tuotekehitysputkensa. Suunnanmuutoksen kolmas ja viimeinen vaihe on rahoitusaseman turvaaminen. Mahdollinen merkintäoikeusanti olisi toteutuessaan tärkeä askel yhtiön strategian toteuttamisen kannalta ja mahdollistaisi investoinnit tulevaisuuteen. Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen nykyisten omistajiemme sitoutumisesta yhtiön kehittämiseen ja tähän asti saamastamme yhteensä 8 miljoonan euron sitoumuksesta Jari Ovaskaiselta ja AMC Networks Ventures LLC:ltä.”

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896


Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.