Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Published toukokuuta 31, 2022

Next Games Oyj Yhtiötiedote 31.5.2022 KLO 11:00

Next Games Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Netflix, Inc.:ltä (”Netflix”) saadun tiedon mukaan Netflix on 9.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle (”Hakemus”) käynnistänyt Next Games Oyj:n (”Next Games”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki loput Next Gamesin osakkeet (Next Gamesin omistamat omat osakkeet pois lukien).

Netflixin Hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan Next Gamesin vähemmistöosakkeenomistajien etua osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:n mukaisessa välimiesmenettelyssä. Helsingin käräjäoikeus on 24.5.2022 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Matti J. Sillanpään.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Netflixin ilmoitus, joka sisältää Hakemuksen pääkohdat ja uskotun miehen yhteystiedot, on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja Next Gamesin internet-sivuilla. Ilmoitus on myös julkaistu Virallisessa Lehdessä 31.5.2022.

Next Games Oyj

Lisätietoja:

Saara Bergström, viestintäjohtaja
+358 (0) 40 588 3167
Media: press@nextgames.com
Sijoittajasuhteet: investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098

Tietoa Next Gamesista

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdebrändien pohjalta luotujen, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö kehittää useaa uutta suosittuihin viihdebrändeihin perustuvaa peliä ja julkaisi vuonna 2021 Netflixin 80-luvun kauhudraamasarjaan perustuvan Stranger Things: Puzzle Tales -pelin.

Liite