Yhtiötiedotteet
NEXT GAMES OYJ:N TILINPÄÄTÖS JA VUOSIKERTOMUS 2017: Fokus tulevaisuuden portfolion rakentamisessa, 4 uutta peliä kehitteillä

Published tammikuuta 30, 2018

Next Games Oyj Yhtiötiedote 30. tammikuuta, 2018 klo 08:00

Next Games Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2017 sisältää taloustietoja heinä-joulukuulta 2017 sekä koko vuodelta 2017. Next Games Oyj:n Tilinpäätös ja Vuosikertomus 2017 on nyt julkaistu. Tilinpäätös on liitteenä tässä tiedotteessa ja Vuosikertomus 2017 on saatavilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit

Tammi-joulukuu 2017 lyhyesti (*):

 • Liikevaihto kasvoi 4,5 % 32,5 miljoonaan euroon (31,1 miljoonaa euroa)
 • Myyntikate parani ja oli 37 % (27 %)
 • Liiketulos oli -6,4 miljoonaa euroa (-1.6 miljoonaa euroa).
 • Liiketulokseen vaikuttivat investoinnit uusien pelien ja liiketoiminnan kehitykseen, organisaation kasvu ja listautumiseen liittyvät kulut.
 • Tuotekehitysmenot olivat 3,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa), josta 2,3 miljoonaa euroa oli henkilöstökuluja ja ostettuja ulkoistettuja palveluita 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiö ei aktivoi pelien kehitysmenoja taseelle.
 • Listautumiseen liittyvät kulut olivat 1,3 miljoonaa euroa
 • Yhtiö on onnistunut rekrytoinnissa ja henkilöstömäärä kasvoi 119 henkilöön (66)

(tammi-joulukuu 2016 vertailuluvut suluissa)

Heinä-joulukuu 2017 lyhyesti (*):

 • Liikevaihto oli tarkastelujaksolla 13,0 miljoonaa euroa (18,3 miljoonaa euroa)
 • Myyntikate parani ja oli 37 % (34 %)
 • Liiketulos oli -6,5 miljoonaa euroa (2.0 miljoonaa euroa). Liiketulokseen vaikuttivat investoinnit uusien pelien ja liiketoiminnan kehitykseen, organisaation kasvu sekä listautumiseen liittyvät kulut 0,5 miljoonaa euroa.

(July-December 2016 comparison in brackets)

* Liiketoiminnan avainluvut on laskettu Next Games Oyj -konsernin tilinpäätöksen perusteella. Vuonna 2016 Next Games Oyj ei ollut velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöstä, joten liiketoiminnan avainluvut on laskettu Next Games Oyj emoyhtiön tilinpäätöksen perusteella.

Avainluvut (*)

(EUR 1000)01-12/201701-12/2016
Liikevaihto32 49731 112
Bruttomyynti30 93033 593
Myyntikate11 9508 252
Liiketulos (EBIT)-6 379-1 582
Käyttökate (EBITDA)-4 827-1 155
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA)-5 168-709
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€)-0,370,06
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€)-0,350,06
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Myyntikateprosentti37 %27 %
Käyttökateprosentti-15 %-4 %
Liiketulosprosentti-20 %-5 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä
Oikaistu käyttökateprosentti-17 %-2 %

* Liiketoiminnan avainluvut on laskettu Next Games Oyj -konsernin tilinpäätöksen perusteella. Vuonna 2016 Next Games Oyj ei ollut velvoitettu laatimaan konsernitilinpäätöstä, joten liiketoiminnan avainluvut on laskettu Next Games Oyj emoyhtiön tilinpäätöksen perusteella.

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia

Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut

1-12/20171-12/2016
DAU 432 241 438 068
MAU 1 326 318 1 633 052
ARPDAU (USD) 0,22 0,23
ARPDAU (EUR) 0,20 0,21

Toimitusjohtaja, Teemu Huuhtanen:

Vuoden 2017 keskityimme rakentamaan perustuksia tulevaisuuden kasvulle, ja saavutimme useita asettamiamme tavoitteita.

Tärkeä virstanpylväs meille, mutta myös suomalaiselle peliteollisuudelle, oli listautumisemme maaliskuussa ensimmäisenä peliyhtiönä Suomessa. Listautumisemme oli tärkeä osa kasvustrategiaamme ja matkaamme entistä vahvemmaksi mobiilipeliyhtiöksi. Menestyksekäs listautuminen on selkeä merkki kasvustrategiamme uskottavuudesta sekä kansainvälisten, että kotimaisten sijoittajien keskuudessa, ja listautumistamme edeltävien rahoittajiemme keskuudessa, kaikkien heidän säilyttäessä omistuksensa Next Gamesissa.

Meillä oli kaksi tärkeää fokusaluetta vuonna 2017, joista kumpikin toimi tulevaisuuden kasvumme rakennuspalikoina. Keskityimme vahvistamaan ja rakentamaan peliportfoliotamme ja investoimme "Games-as-a-Service" (GaaS) -teknologialustaamme, jonka varaan rakennamme kaikki pelimme.

Vuonna 2017 aloitimme AMC:n kanssa toisen The Walking Dead-pelimme, paikkatietoon ja lisättyyn todellisuuteen (AR) pohjautuvan, The Walking Dead: Our World-pelin kehityksen. Aloitimme myös Blade Runner elokuvabrändiin pohjautuvan pelin kehityksen yhdessä Alcon Entertainmentin kanssa. Lisäksi vuonna 2017 allekirjoitimme yhden sopimuksen uudesta pelistä täysin uuden lisenssikumppanin kanssa, ja raportointikauden jälkeen tammikuussa 2018 toisen uuden sopimuksen - Kumpikin meille erittäin mieluisia projekteja. Meillä on siten yhteensä neljä uutta peliä kehitteillä. Tukeaksemme liiketoiminnan kehitystoimintaa, aloimme valmistelemaan toimiston avaamista Yhdysvaltoihin, Los Angelesiin. Toimisto on tarkoitus avata vuoden 2018 ensimmäisen kvartaalin aikana.

Odotamme innolla The Walking Dead: Our Worldin julkaisua ja peli on siirtynyt ensimmäiseen testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen joulukuussa 2017, minkä jälkeen se avataan yhdelle koemarkkinalle tammikuussa 2018. Pelin maailmanlaajuisen julkaisun oletetaan ajoittuvan vuoden 2018 toiselle kvartaalille. Blade Runner -peli siirtyy testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen vuoden 2018 ensimmäisen puoliskon aikana. Kaksi muuta, vielä julkistamatonta peliä, ovat konseptointi ja esituotantovaiheissa.

Lokakuussa ensimmäinen viihdebrändi-IP:n perustuva pelimme, The Walking Dead: No Man's Land täytti kaksi vuotta ja tarjosi jälleen mukaansatempaavan integraation tv-sarjan ja pelin välillä sarjan 8. tuotantokaudelle. Peli toimii edelleen suunnannäyttäjänä, kuinka suuri viihdebrändi muuntuu mobiilipeliksi ja toimii avainroolissa luomassa päivittäistä yhteyttä sarjan fanien ja pelin välille. AMC myös julkisti jo 8. kauden tauolla edelleen jatkavansa tv-sarjaa 9. tuotantokaudelle. Sarjan jatkuvuus toimii siten vahvana tukena The Walking Dead -peleillemme myös jatkossa.

The Walking Dead: No Man's Land on ollut ainoa merkittävää tuloa tuottava pelimme vuoden 2017 aikana, ja sen tuotot ovat kantaneet peliä ja sen kehitystiimiä. The Walking Dead: No Man's Land tulee edelleen tuottamaan tuloja, mutta tällä hetkellä yhtiössä priorisoidaan uusia pelejä resurssien allokoinnissa projektien välillä. Vuoden 2017 lopulla noin 24% henkilöstöstä työskenteli The Walking Dead: No Man's Land-projektissa (n. 64% vuonna 2016), ja loput henkilöstöstä uusien pelien parissa, mukaanlukien The Walking Dead: Our World, lukuunottamatta noin 7% hallinnollisen henkilöstön osuutta (n. 7% vuonna 2016).

Resurssien ja fokuksen siirryttyä kohti uusia projekteja, The Walking Dead: No Man's Land-peliin tehdyt päivitykset olivat vähemmän tehokkaita vuoteen 2016 verrattuna. Tämä näkyy operatiivisten tunnuslukujen laskussa. Päivittäisten aktiivisten käyttäjien (DAU) lukumäärä laski 1,33 % ja kuukausittaisten käyttäjien (MAU) määrä laski 18,7 % vuodesta 2016. Investoinnit tulevaisuuden projekteihin heijastuvat myös vuosittaisen kasvuvauhdin hidastumisena 4,5 %:iin ja -6,4 miljoonan euron liiketuloksessamme. Next Games on täten valmis luopumaan lyhyen tähtäimen hyödyistä pitkän tähtäimen voiton hyväksi.

Vuoden 2017 aikana olemme myös ottaneet edistysaskeleita peliemme taustajärjestelmien kehityksessä. Games-as-a-Service (GaaS)  teknologia-alustaamme on kehitetty edelleen, The Walking Dead: No Man's Landin oppien pohjalta, ja se auttaa meitä jatkossa turvaamaan vankan operationaalisen pohjan toiminnallemme. Analytiikka-alustamme on ollut toinen merkittävä teknologiainvestointi vuonna 2017. Tämä tukeva alusta mahdollistaa datamme hallinnoinnin ja nopean palauteprosessin pelinkehitykseemme, pitäen pelaajat päätöksentekomme keskiössä.

Olen tyytyväinen, että kova työmme on huomattu alalla arvostettujen organisaatioiden toimesta, sekä kotimaassa, että kansainvälisesti. Muutaman mainitakseni, The Walking Dead: No Man's Land sai kansainvälisen Webby Award-palkinnon ja lisäksi lisensointialan Licensing Award (LIMA) -palkinnon. Uskon, että pystymme jatkamaan autenttisten ja faniystävällisten pelikokemusten luomista myös tulevien tuotteidemme myötä.

Viimeiseksi, olen henkilökohtaisesti erittäin tyytyväinen sijoituksestamme Suomessa vuoden 2017 Great Place to Work tutkimuksessa ainoana peliyhtiönä listalla. Rakentamalla luottamusta rakentavan ympäristön ja jakamalla mahdollisen tulevaisuuden tuottomme työntekijöidemme kanssa optio-ohjelmien ja bonusjärjestelmän kautta, uskomme että pystymme rekrytoimaan alan parhaimmistoa. Me Next Gamesilla otamme yrityskulttuurimme ja arvojemme rakentamisen vakavasti.

 Tuloslaskelma (FAS)


Next Games Oyj, emoyhtiöNext Games Oyj, emoyhtiöNext Games -konserni
201720162017
EUR 1000(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)
Liikevaihto32 49731 11232 497
Valmistus omaan käyttöön02540
Liiketoiminnan muut tuotot191 23822
Ostot ja palvelut yhteensä-20 547-22 860-20 547
Henkilöstökulut yhteensä-6 679-4 802-6 656
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-1 232-427-1 552
Liiketoiminnan muut kulut-10 138-6 096-10 143
Liiketulos-6 080-1 582-6 379
Rahoitustuotot ja -kulut-470-62-470
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -6 550-1 644-6 849
Tilikauden verot4502 400468
Tilikauden tulos -6 100756-6 381
 
Next Games Oyj, emoyhtiöNext Games Oyj, emoyhtiö
 07-12/2017 07-12/2016
EUR 1000(tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton)
Liikevaihto13 04518 326
Valmistus omaan käyttöön0206
Liiketoiminnan muut tuotot161 236
Ostot ja palvelut yhteensä-8 173-12 124
Henkilöstökulut yhteensä-3 712-2 237
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-734-220
Liiketoiminnan muut kulut-6 674-3 207
Liiketulos-6 2321 980
Rahoitustuotot ja -kulut-31150
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -6 5422 030
Tilikauden verot4662 400
Tilikauden tulos -6 0764 430

Tase (FAS)

Next Games Oyj, emoyhtiöNext Games Oyj, emoyhtiöNext Games -konserni
 31.12.201731.12.201631.12.2017
EUR 1000(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)
VASTAAVAA    
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet5 5486116 820
Aineelliset hyödykkeet133143136
Sijoitukset2 6621 1011 074
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 3431 8558 030
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Saamiset saman konsernin yrityksiltä-14
Muut saamiset820258822
Siirtosaamiset480480480
Laskennalliset verosaamiset2 8502 4002 850
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä4 1493 1524 152
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset2 6864 0442 686
Muut saamiset24486245
Siirtosaamiset1 5601 7861 574
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä4 4905 9164 505
Rahat ja pankkisaamiset26 3143 63826 377
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 34 95312 70635 034
  
VASTAAVAA YHTEENSÄ 43 29614 56143 064
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma80380
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto53 27715 78353 277
Edellisten tilikausien voitto (tappio)-10 377-11 133-10 373
Tilikauden voitto (tappio)-6 100756-6 381
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 36 8795 40836 602
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta691775691
Laskennallinen verovelka74
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä691775765
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta84-84
Saadut ennakot9142 482914
Ostovelat1 1621 1781 162
Muut velat234128205
Siirtovelat3 3314 5913 331
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä5 7258 3785 697
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 6 4169 1536 462
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 29614 56143 064

Rahoituslaskelma (FAS)

Next Games Oyj, emoyhtiöNext Games Oyj, emoyhtiöNext Games Group
1.1-31.12/20171.1-31.12/20161.1-31.12/2017
EUR 1000(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)(tilintarkastettu)
Liiketoiminnan rahavirta  -6 766-879-6 746
Investointien rahavirta-223-423-179
Rahoituksen rahavirta30 09935630 099
Nettorahavirrat23 110-94623 174
Rahavarat tilikauden alussa3 6384 6243 638
Valuuttakurssien vaikutus rahavirtoihin-435-40-435
Fuusiossa saadut rahavarat---
Rahavarojen muutos22 675-98622 739
Rahavarat tilikauden lopussa 26 3143 63826 377
 
Next Games Oyj, emoyhtiöNext Games Oyj, emoyhtiö
1.7-31.12/20171.7-31.12/2016
EUR 1000(tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton)
Liiketoiminnan rahavirta  -5 2321 042
Investointien rahavirta -120-206
 
Rahoituksen rahavirta 21355
 
Nettorahavirrat-5 3311 191
Rahavarat tilikauden alussa31 9392 377
Valuuttakurssien vaikutus rahavirtoihin-29470
Rahavarojen muutos-5 6251 261
Rahavarat tilikauden lopussa26 3143 638

Laskelma yhtiön oman pääoman muutoksesta

EUR 1000OsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoEdellisten tilikausien voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2016315 776-11 133-4 646
Optio-oikeuksiin perustuvat osakeannit77
Tilikauden voitto (tappio)756756
Oma pääoma 31.12.2016 315 783-11 1337565 408
Oma pääoma 1.1.2017315 783-10 377-5 408
Osakepääoman korotus78-78
Osakeannit37 54137 541
Optio-oikeuksiin perustuvat osakeannit3030
Tilikauden voitto (tappio)-6 100-6 100
Oma pääoma 31.12.2017 8053 277-10 377-6 10036 880

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta

EUR 1000OsakepääomaSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoEdellisten tilikausien voitto (tappio)Tilikauden voitto (tappio)Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2017315 783-10 373-5 412
Osakepääoman korotus78-78
Osakeannit37 54137 541
Optio-oikeuksiin perustuvat osakeannit3030
Tilikauden voitto (tappio)-6 381-6 381
Oma pääoma 31.12.2017 8053 277-10 373-6 38136 602

Tiettyjä vuosineljänneksen taloudellisia tietoja
Edeltävät kolme kuukautta

1 000 euroa 01-03/201604-06/201607-09/201610-12/201601-03/201704-06/201707-09/201710-12/2017
Liikevaihto, bruttomyynti ja myyntikate 
Liikevaihto5 5867 2006 93511 39010 9328 5206 3856 660
Bruttomyynti6 8526 9147 26612 56210 4327 8576 1626 479
Myyntikate541 9962 4213 7813 9383 1412 1282 744
Liiketulos, käyttökate ja oikaistu käyttökate
Liikevoitto (tappio) (EBIT)-3 107-4554181 563369-218-2 271-4 259
Poistot ja arvonalentumiset-99-107-110-110-170-328-330-724
Käyttökate (EBITDA)-3 008-3485281 672539110-1 941-3 535
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA)-2 283-5197181 375797-274-2 076-3 614
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Myyntikateprosentti1 %28 %35 %33 %36 %37 %33 %41 %
Käyttökateprosentti-54 %-5 %8 %15 %5 %1 %-30 %-53 %
Liiketulosprosentti-56 %-6 %6 %14 %3 %-3 %-36 %-64 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä
Oikaistu käyttökateprosentti-33 %-8 %10 %11 %8 %-3 %-34 %-56 %
 
  1-3/20164-6/20167-9/201610-12/20161-3/20174-6/20177-9/201710-12/2017
      
DAU446 483422 883350 763532 276537 659458 370371 437363 984
MAU1 944 2651 581 2151 225 1741 781 5531 613 5711 325 1671 102 8971 195 822

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: http://nxtg.ms/2BkwefT

Suomenkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 3037817.

SijaintiPuhelinnumero
Finland+358 (0)9 7479 0404
Germany+49 (0)69 2222 2018
Sweden+46 (0)8 5065 3942
United Kingdom+44 (0)330 336 9411

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 10:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: http://nxtg.ms/2F30WN0

Englanninkieliseen puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon, vahvistuskoodi: 9927238.

SijaintiPuhelinnumero
Finland+358 (0)9 7479 0361
Germany+49 (0)69 2222 13420
Sweden+46 (0)8 5033 6574
United Kingdom+44 (0)330 336 9105

Tilaisuuksien tallenteet ovat saatavilla osoitteessa https://www.nextgames.com/fi myöhemmin samana päivänä.

Tulevat tapahtumat:

 • Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2018 perjantaina 27.4.2018
 • Yhtiökokous 17. toukokuuta, 2018

Lisätietoja:


Saara Bergström
CMO
saara.bergstrom@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Next Games


Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä.www.nextgames.com/fi