Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2017

Published heinäkuuta 14, 2017

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 14. HEINÄKUUTA 2017 KLO 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-kesäkuu 2017 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoittessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/

Next Games Oyj puolivuotiskatsaus H1 2017: Liikevaihto kasvoi 52 % ja liiketulos oli voitollinen, merkittäviä uusia pelejä kehitteillä.

Tammi-kesäkuu 2017 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 52 % ja oli 19,5 miljoonaa euroa (€12,8M)
  • Kannattavuus nousi, myyntikateprosentti oli 36 % (16 %)
  • Liikevoitto oli 0,2 miljoonaa euroa (-€3,6M). Liikevoittoa rasitti listautumiseen liittyvät kertaluonteiset kulut 0,5 miljoona euroa, sekä aktivoitujen listautumiskulujen poistot 0,3 miljoonaa euroa
  • Yhtiö on tarkastelukaudella aloittanut uuden pelin kehityksen uuden lisenssikumppanin kanssa. Yhtiöllä on siten kehitteillä kolme uutta peliä, kolmen eri lisenssikumppanin kanssa
  • Lume Games Oy:n yrityskauppa toteutettiin helmikuussa 2017 ja kaupan myötä yhtiö sai uutta teknologiaosaamista. Yhtiö ilmoittaa, että yksi kolmesta kehitteellä olevista peleistä on innovatiivinen paikkatietoon ja lisättyyn todellisuuteen (augmented reality, AR) perustuva peli
  • Tuotekehitysmenot olivat 1 miljoonaa euroa, painottuen huhti-kesäkuulle. Yhtiö ei aktivoi pelien kehitysmenoja taseelle
    (tammi-kesäkuu 2016 vertailuluvut suluissa)

AVAINLUVUT:

(EUR 1000) 1-6/2017 1-6/2016   1-12/2016
Liikevaihto ja bruttomyynti     
Liikevaihto 19 452 12 786  31 112
Bruttomyynti 18 288 13 766  33 593
      
Myyntikate 7 078 2 050  8 252
      
Liikevoitto (-tappio), käyttökate ja oikaistu käyttökate     
Liikevoitto (-tappio) (EBIT) 151 -3 562  -1 582
Käyttökate (EBITDA) 649 -3 355  -1 155
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) 523 -2 802  -709
      
Prosenttiosuus liikevaihdosta     
Myyntikateprosentti 36 % 16 %  27 %
Käyttökateprosentti 3 % -26 %  -4 %
Liiketulosprosentti 1 % -28 %  -5 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä     
Oikaistu käyttökate 3 % -20 %   -2 %

 Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia.
 Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

KESKEISET OPERATIIVISET TUNNUSLUVUT:

Operatiivisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät raportin lopusta.

  1-6/2017 1-6/2016
DAU 497 928 434 654
MAU 1 467 669 1 762 740
ARPDAU (USD) 0,22 0,19
ARPDAU (EUR) 0,20 0,17

TOIMITUSJOHTAJA TEEMU HUUHTANEN:

Next Gamesin tammi-kesäkuun 2017 kasvu jatkui vahvana The Walking Dead: No Man's Land -pelin siivittämänä. Liikevaihto kasvoi 52 % 19,5 miljoonaan euroon verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon.

Next Gamesille on pelien kehittäjänä ja julkaisijana äärimmäisen tärkeää luoda kokonaiskasvun ja riskienhallinnan kannalta vahva, erilaisista tuotteista koostuva portfolio. Tammi-kesäkuun aikana olemme panostaneet tulevien vuosien peliportfolion vahvistamiseen. Kesäkuussa 2017 julkistimme Alcon Entertainmentin kanssa yhteistyössä kehitettävän Blade Runner -elokuvabrändiin perustuvan peliprojektin. Tämän lisäksi olemme aloittaneet uuden pelin kehityksen uuden, kolmannen lisenssikumppanin kanssa ja jatkamme jo aiemmin alkuvuodesta työn alla ollutta peliä.

Lume Games -yrityskaupan myötä saimme yhtiöön erinomaista lisätyn todellisuuden ja (augmented reality, AR) paikkatietoon pohjautuvien teknologioiden erityisosaamista. Alkuvuodesta asti työstämämme peli pohjautuukin vahvasti näille teknologioille. Uskomme että, innovatiivisuudessaan peli on Next Gamesille hyvä tilaisuus olla kategoriassa yksi edelläkävijöistä, sillä kategoriassa on verraten vähän kilpailevia tuotteita. Lume Gamesin tiimin integraatio pelin kehitystiimiin on sujunut erinomaisesti.

Uudet pelit perustuvat kaikki kolmeen eri merkittävään kansainväliseen viihdebrändiin, kolmen eri lisenssikumppanin kanssa. Käymme edelleen aktiivisia neuvotteluita uusista lisenssisopimuksista, ja olemme vakaasti toteuttamassa strategiaamme julkaista vähintään yksi uusi peli vuodessa, alkaen 2018.

The Walking Dead: No Man's Landiin tuotiin tammi-kesäkuun aikana uutta sisältöä ja toiminnallisuuksia. Yhtiön ARPDAU-luku oli ajanjaksolla 0,20 euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan jaksoon syntyi siten 0,03 euroa. The Walking Dead -sarja on Yhdysvalloissa viidettä vuotta peräkkäin suosituin tv-draama 18-49-vuotiaiden katselijoiden keskuudessa, meriitti, jota ei ole saavuttanut yksikään toinen tv-draama television historiassa. Suosion skaalaa kuvaa hyvin se, että sillä on Yhdysvalloissa puolet enemmän katsojia kuin seuraavaksi suosituimmalla sarjalla. Tämä luo hyvän pohjan The Walking Dead -pelin kehittämiselle jatkossakin.

Next Games on edelleen onnistunut erinomaisesti houkuttelemaan avainhenkilöitä ja strategista osaamista yhtiön palvelukseen. Henkilöstön määrä kasvoi 24 henkilöllä 93 henkilöön, uusien työntekijöiden sijoittuessa pääasiallisesti kehitteillä olevien pelien tiimeihin mukaan lukien liiketoiminnan kehitys ja markkinointi.

Olen erittäin tyytyväinen The Walking Dead: No Man's Landin ja yhtiön saamasta tunnustuksesta alalla arvostetuilta tahoilta. Kansainvälisten Webby Award -palkinnon ja lisensointialan arvokkaimman International Licensing Award -palkinnon saaminen edesauttaa yhtiön näkyvyyttä ja nostaa arvostusta nykyisten ja mahdollisten uusien lisenssikumppanien keskuudessa. Suomessa yhtiö valittiin Kauppalehden vuoden kasvuyritykseksi toukokuussa 2017.

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTANÄKYMÄT:

Tammi-kesäkuun 2017 aikana yhtiö keskittyi strategiansa mukaisesti uusien viihdebrändilisensseihin, kuten elokuviin tai TV-sarjoihin, pohjautuvien pelien kehitykseen sekä päätuotteensa The Walking Dead: No Man's Land -pelin kehitykseen. Next Games panosti myös erityisesti toisen neljänneksen aikana uusiin sopimusneuvotteluihin, minkä johdosta yksi uusi peli siirtyi konseptointi- ja prototyyppivaiheeseen, kahden jo eri tuotantovaiheissa olevan pelin lisäksi.

Next Games jatkaa edelleen aktiivisia sopimusneuvotteluja viihdebrändien lisenssinomistajien kanssa vahvistaakseen tuoteportfoliotaan. Yhtiö pyrkii aiemmin todetun strategiansa mukaisesti julkaisemaan vähintään yhden pelin vuodessa alkaen vuonna 2018.

TULEVAT TAPAHTUMAT:

24.8.2017 - Pörssin avoimet ovet, Helsinki (toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen puhumassa)
6.9.2017 - Pörssisäätiön Pörssi-ilta, Helsinki (toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen puhumassa)
3.11.2017 - Q3 2017 liiketoimintakatsaus

Lisätietoja:

Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
saara.bergstrom@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Tässä katsauksessa esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Next Gamesin johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Next Gamesin tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Kaikkiin tällaisiin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Next Gamesin saavutukset voivat poiketa huomattavasti lausumissa esitetystä.

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu 16 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää kolmea uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien odotettuun Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 90 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi