Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2017

Published toukokuuta 05, 2017

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 5. TOUKOKUUTA 2017 KLO 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Q1/2017 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/.

Tammi-maaliskuu 2017: Onnistunut listautuminen First Northiin, tarkastelukaudella liikevaihto tuplaantui edellisvuodesta, liiketoiminta kannattavaa

TAMMI-MAALISKUU 2017 LYHYESTI:

  • Liikevaihto kasvoi 96% ja oli 10,9 miljoonaa euroa (€5,6M)
  • Myyntikate 3,9 miljoonaa euroa (€0,05M)
  • Käyttökate 539 tuhatta euroa (-€3,0M)
  • Listautumiseen liittyvät kulut tuloksessa 544 tuhatta euroa (€0,0M)
  • Liiketulosprosentti 3% (-56%)

(suluissa vertailu tammi-maaliskuu 2016)

AVAINLUVUT:

 (EUR 1000) 1-3/2017 1-3/2016 1-12/2016
 

Liikevaihto
 

10 932
 

5 586
 

31 112
Bruttomyynti 10 432 6 852 33 593
       
Myyntikate 3 938 54 8 252
       
Liikevoitto (-tappio) (EBIT) 369 -3 107 -1 582
Käyttökate (EBITDA) 539 -3 008 -1 155
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) 798 -2 283 -709
       
Prosenttiosuus liikevaihdosta      
Myyntikateprosentti 36 % 1 % 27 %
Käyttökateprosentti 5 % -54 % -4 %
Liiketulosprosentti 3 % -56 % -5 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä      
Oikaistu käyttökate 8 % -33 % -2 %

 

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia.
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

KESKEISET OPERATIIVISET TUNNUSLUVUT:

  1-3/2017 1-3/2016
DAU 537 659 446 483
MAU 1 613 571 1 944 265
ARPDAU (USD) 0,23 0,19
ARPDAU (EUR) 0,22 0,17
     

Operatiivisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät raportin lopusta.

TOIMITUSJOHTAJA TEEMU HUUHTANEN:

Ensimmäisen neljänneksen merkittävimpänä tapahtumana voidaan pitää erittäin onnistunutta listautumista Nasdaq Helsinki First North-markkinapaikalle. Next Games oli pelialan ensimmäinen listautuja Suomessa ja omalta osaltaan siten kääntämässä uutta lukua pelien historiassa ja luomassa uusia käytäntöjä alalle.

Listautuminen on keskeisessä asemassa tukemassa Next Gamesin kehittymistä yhä vahvemmaksi mobiilipeliyhtiöksi. Listautumisanti ylimerkittiin huomattavasti ja heti listautumisen jälkeen Next Gamesilla oli yli 4000 omistajaa. Näiden joukossa merkittäviä institutionaalisia sijoittajia kuten Swedbank Robur Fonder AB, tietyt OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat rahastot, Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen, Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman ja tietyt VISIO Varainhoito Oy:n hallinnoimat rahastot.

Noin 46 prosenttia annin kysynnästä tuli instituutionaalisilta sijoittajilta Suomessa, noin 45 prosenttia institutionaalisilta sijoittajilta kansainvälisesti ja noin 9 prosenttia yksityishenkilöiltä ja yhteisöiltä Suomessa. Tämä on selkeä osoitus kasvustrategiamme uskottavuudesta sekä kotimaisten että kansainvälisten sijoittajien keskuudessa.

Jatkoimme tarkastelukaudella The Walking Dead: No Man's Landin aktiivista kehitystä, mikä näkyy erinomaisesti ARPDAU-lukumme kehityksessä ja myynnin tuplaantumisessa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna edellisen vuoden samaan ajanjaksoon. Yhtiöllä on tämän lisäksi kehitteillä kaksi muuta kansainvälisiin viihdebrändilisensseihin perustuvaa mobiilipeliä eri kehitysvaiheissa. Olemme siten suunnitelmallisesti toteuttamassa kasvustrategiaamme ja tarkoituksenamme on julkaista vähintään yksi peli vuodessa, alkaen 2018.

Tiimimme kasvoi tarkastelukaudella 77 henkilöön sitä mukaa, kun tekeillä olevien uusien pelien tiimejä vahvistettiin. Next Gamesin vahva, arvopohjainen kulttuuri, tuotetiimiemme autonomia ja yhtiön sisäinen avoimuus on toiminut hyvänä houkuttimena kokeneiden osaajien rekrytoinnissa. Panostus henkilökuntaamme näkyi myös sijoituksena arvostetun Great Place to Work -organisaation Suomen Parhaat Työpaikat -listauksessa ainoana suomalaisena peliyrityksenä.

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTANÄKYMÄT:

Tarkastelukaudella yhtiö keskittyi strategiansa mukaisesti päätuotteensa The Walking Dead: No Man's Land pelin kehitykseen, sekä uusien viihdebrändilisensseihin, kuten elokuviin tai TV-sarjoihin, pohjautuvien pelien kehitykseen. Yhtiöllä on tällä hetkellä kaksi uutta lisensseihin perustuvaa peliä työn alla. Yhtiö pyrkii julkaisemaan vähintään yhden pelin vuodessa alkaen vuonna 2018.

TULEVAT TAPAHTUMAT:

14.7.2017  - 2017 puolivuotiskatsaus
3.11.2017 - Q3 2017 liiketoimintakatsaus

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
saara.bergstrom@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Tässä katsauksessa esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Next Gamesin johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Next Gamesin tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Kaikkiin tällaisiin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Next Gamesin saavutukset voivat poiketa huomattavasti lausumissa esitetystä.

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land-peliä on ladattu 16 miljoonaa kertaa. Yli 80 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi