Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman

Published heinäkuuta 09, 2019

Next Games Oyj:n hallitus hyväksyi uuden osakepohjaisen kannustinohjelman

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 9.7.2019 klo 7:00

Next Games Oyj:n (“Yhtiö”) osakkeenomistajat ovat 21.5.2019 valtuuttaneet Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta siten, että osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 925 000 osakkeella.

Yhtiön hallitus on 8.7.2019 hyväksynyt uuden osakepohjaisen kannustinohjelman (“Ohjelma”). Ohjelma on osa Yhtiön henkilöstön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmää, ja sen nojalla Yhtiön osakkeita tai niihin oikeuttavia optio-oikeuksia voidaan antaa Yhtiön ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden kaikille nykyisille ja tuleville työntekijöille, avainroolissa oleville konsulteille sekä johtoryhmän jäsenille. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, Ohjelman nojalla annettavat optio-oikeudet ja osakkeet annetaan saajille maksutta. Ohjelman nojalla annettujen osakkeiden ja niihin oikeuttavien optio-oikeuksien perusteella osakkeiden kokonaislukumäärä voi kasvaa enintään 925 000 osakkeella.

Optioiden toteutushinta on määritelty Next Games Oyj:n osakkeiden päivittäisen keskimääräisen päätöskurssin mukaisesti ajanjaksolla 1.6.2019 - 30.6.2019.

Kukin Ohjelman nojalla annettu optio-oikeus oikeuttaa haltijansa merkitsemään yhden uuden Yhtiön osakkeen. Tämän Ohjelman nojalla annetut Optio-oikeudet jaetaan kahteen erään riippuen siitä, onko optio-oikeudet myönnetty viimeistään 20.7.2019 (“Optio-oikeuksien Erä I”) tai sen jälkeen, mutta viimeistään 15.1.2020 (“Optio-oikeuksien Erä II”).

Tämän Ohjelman nojalla annettujen optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden merkintäaika alkaa, kun tämä Ohjelma on ensimmäisen kerran rekisteröity kaupparekisteriin ja päättyy Optio-oikeuksien Erä I:n osalta 30.6.2024 ja Optio-oikeuksien Erä II:n osalta 31.12.2024.

Optio-oikeudet oikeuttavat osakemerkintään merkintäaikana Yhtiön ja saajan välisessä optiosopimuksessa sovitun merkintäaikataulun mukaisesti. Ellei optiosopimuksessa sovita toisin, sovelletaan kunkin Optio-oikeuksien Erä I:n saajan kohdalla oletusarvoisesti merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään 1.7.2020, ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttavat osakemerkintään vuosittain 25 prosentin erissä 1.7.2021, 1.7.2022 ja 1.7.2023.

Vastaavasti kunkin Optio-oikeuksien Erä II:n Saajan kohdalla sovelletaan oletusarvoisesti merkintäaikataulua, jossa 25 prosenttia saajalle annetuista optio-oikeuksista oikeuttaa osakemerkintään 1.1.2021, ja loput 75 prosenttia optio-oikeuksista oikeuttavat osakemerkintään vuosittain 25 prosentin erissä 1.1.2022, 1.1.2023 ja 1.1.2024. Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, edellyttää oikeus osakemerkintään lisäksi, että saaja on jatkuvasti Yhtiön tai sen konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa työntekijänä, konsulttina tai johtoryhmän jäsenenä.

Ellei Hallitus toisin päätä, optio-oikeuksien perusteella merkittävistä osakkeista maksettava osakekohtainen merkintähinta vastaa kunkin Optio-oikeuksien Erä I:n osana myönnetyn optio-oikeuden kohdalla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla kesäkuun 2019 aikana toteutuneiden päivän päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa, ja vastaavasti kunkin Optio-oikeuksien Erä II:n osana myönnetyn optio-oikeuden kohdalla Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla joulukuun 2019  aikana toteutuneiden päivän päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ellei Yhtiön hallitus toisin päätä, jos saajan työ- tai palvelussuhde Yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön päättyy mistä tahansa syystä, palautuvat kaikki optio-oikeudet, jotka eivät sovittu merkintäaikataulu huomioiden vielä oikeuta osakemerkintään, automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta. Saajalla on oikeus käyttää osakemerkintään oikeuttavat optio-oikeudet 30 päivän kuluessa tämän työ- tai palvelussuhteen päättymispäivästä, minkä jälkeen jäljellä olevat osakemerkintään käyttämättömät optio-oikeudet palautuvat automaattisesti Yhtiölle ilman eri korvausta.

Lisätietoja:

Saara Bergström

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

press@nextgames.com

+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi