Yhtiötiedotteet
NEXT GAMES OYJ: SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

Published helmikuuta 13, 2019

Next Games Oyj Yhtiötiedote 13.2.2019 klo 13:0010.1.2019 Next Games julkaisi FAS-standardin mukaisesti laadittuja tilintarkastamattomia ennakkotietoja yhtiön vuoden 2018 viimeisen vuosineljänneksen avainluvuista sekä tiedon siitä, että yhtiö siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS). Aikaisemmin Next Games on laatinut julkistetut tilinpäätöksensä  sekä osavuosikatsauksensa suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaan.Next Games on laatinut seuraavat tilintarkastamattomat IFRS -taloudelliset tiedot antaakseen sijoittajilleen vertailutietoa Next Gamesin laajasta tuloslaskelmasta, konsernitaseesta ja keskeisistä tunnusluvuista päättyneiltä tilikausilta 31.12.2016 ja 31.12.2017 sekä päättyneiltä kuuden kuukauden kausilta 30.6.2016, 31.12.2016, 30.6.2017, 31.12.2017, 30.6.2018 sekä IFRS-siirtymäpäivän konsernitaseesta 1.1.2016.IFRS:n siirtymisestä aiheutuvat keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätösnormistoon verrattuna on kuvattu tämän yhtiötiedotteen liitetiedoissa. Lisätietoja suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaisesti laadituista konsernin taloudellisista tiedoista saa tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä sekä tilintarkastamattomista puolivuotiskatsauksista Next Gamesin verkkosivulta www.nextgames.com/fi.Tässä tiedotteessa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuunottamatta suomalaisen tilinpäätösnormiston mukaista konsernitasetta 2016 ja 2017 päättyneiltä tilikausilta. IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games muutti tuloslaskelman esitystapaa kululajikohtaisesta toimintokohtaiseen, joten suomalaisen tilinpäätösnormiston tuloslaskelmaluvut menneiltä vuosilta ovat myös tilintarkastamattomia.Next Games julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 15.2.2019.KESKEISET TUNNUSLUVUT (IFRS)
1.1-31.12.20181.7-31.12.20181.1-30.6.20181.1-31.12.20171.7-31.12.20171.1-30.6.20171.1-31.12.20161.7-31.12.20161.1-30.6.2016
1 000 euroa
Liikevaihto, bruttomyynti ja bruttokate
Liikevaihto35 24524 76810 47732 46613 01419 45231 11218 32612 786
Bruttomyynti35 78825 33910 44930 93012 64118 28933 59419 82813 766
Bruttokate21 29415 2606 03419 3088 11811 19016 8709 8287 043
Liiketulos,  ja oikaistu liiketulos
Liikevoitto (tappio) (EBIT)-16 914-11 961-4 954-5 072-4 202-870-2 1921 593-3 785
Poistot ja arvonalentumiset (ilman IFRS 16 poistoja)1 6541 513140382132251244122123
Oikaistu liikevoitto (tappio)-15 261-10 447-4 814-4 690-4 070-619-1 9481 714-3 662
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Bruttokateprosentti (%)60%62%58%59%62%58%54%54%55%
Liiketulosprosentti (%)-48%-48%-47%-16%-32%-4%-7%9%-30%
Oikaistu liiketulosprosentti (%)-43%-42%-46%-14%-31%-3%-6%9%-29%
2018Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–30.6.2018
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.1.–30.6.20181.1.–30.6.2018
Myyntituotot asiakassopimuksista10 47710 477
Myynnin kulut-4 382-60-4 443
Bruttokate6 094-606 034
Liiketoiminnnan muut tuotot4545
Tuotekehityskulut-6 6473 092-3 555
Myynnin ja markkinoinnin kulut-5 338-68-5 405
Hallinnon kulut-2 14572-2 073
Liiketulos-7 9903 036-4 954
Rahoitustuotot722722
Rahoituskulut-1 461995-466
Rahoituskulut - netto-740995255
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-116-116
 
Tulos ennen veroja -8 7303 915-4 815
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos9-742-733
Tuloverot yhteensä 9-742-733
Tilikauden tulos -8 7213 173-5 547
Tilikauden laaja tulos -8 7213 173-5 547
Konsernitase 30.6.2018
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
30/06/2018 30/06/2018
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet6 6643 2299 893
Liikearvo7902 5543 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet2321 4341 666
Sijoitukset63-630
Osakkuusyhtiöt0393393
Muut pitkäaikaiset saamiset669669
Laskennalliset verosaamiset2 785-8891 896
Pitkäaikaiset varat yhteensä11 2696 65819 175
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset6 368-96 359
Rahavarat16 94016 940
Lyhytaikaiset varat yhteensä23 308-923 300
 
Varat yhteensä34 5136 65041 162
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma8080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto53 30758953 897
Edellisten tilikausien voittovarat-16 7552 922-13 832
Tilikauden tulos-8 7213 173-5 547
Oma pääoma27 9126 68534 597
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä663-35628
Pitkäaikaiset velat yhteensä663-35628
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä112112
Tuloennakot886886
Ostovelat2 0422 042
Muut velat192192
Siirtovelat2 7052 705
Lyhytaikaiset velat yhteensä5 9375 937
Velat yhteensä6 600-357 822
Oma pääoma ja velat yhteensä34 5136 65041 162
2017 Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2017
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
Viittaus1.1.–31.12.20171.1.–31.12.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista32 46632 466
Myynnin kulut-13 042-115-13 158
Bruttokate19 423-11519 308
Liiketoiminnnan muut tuotot5353
Tuotekehityskulut-9 2742 240-7 034
Myynnin ja markkinoinnin kulut-12 579-135-12 714
Hallinnon kulut-3 981-705-4 686
Liiketulos-6 3571 285-5 072
Rahoitustuotot3737
Rahoituskulut-507-34-541
Rahoituskulut - netto-470-34-504
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-455-455
 
Tulos ennen veroja -6 827797-6 031
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos469-574-105
Tuloverot yhteensä 469-574-105
Tilikauden tulos -6 359223-6 137
Tilikauden laaja tulos -6 359223-6 137
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.7.-31.12.2017
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.7.–31.12.20171.7.–31.12.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista13 04513 045
Myynnin kulut-4 841-55-4 896
Bruttokate8 204-558 149
Liiketoiminnnan muut tuotot1616
Tuotekehityskulut-5 8692 183-3 686
Myynnin ja markkinoinnin kulut-6 786-31-6 817
Hallinnon kulut-1 94681-1 865
Liiketulos-6 3802 177-4 202
Rahoitustuotot3636
Rahoituskulut-347-6-353
Rahoituskulut - netto-311-6-317
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-290-290
 
Tulos ennen veroja-6 6901 881-4 809
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos476-591-115
Tuloverot yhteensä476-591-115
Tilikauden tulos-6 2151 290-4 924
Tilikauden laaja tulos-6 2151 290-4 924
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2017
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.1.–30.6.20171.1.–30.6.2017
Myyntituotot asiakassopimuksista19 45219 452
Myynnin kulut-8 201-60-8 262
Bruttokate11 251-6011 190
Liiketoiminnnan muut tuotot66
Tuotekehityskulut-3 40557-3 348
Myynnin ja markkinoinnin kulut-5 794-103-5 897
Hallinnon kulut-2 035-785-2 821
Liiketulos22-892-870
Rahoitustuotot00
Rahoituskulut-160-28-188
Rahoituskulut - netto-160-28-187
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-165-165
 
Tulos ennen veroja-137-1 084-1 222
Tuloverot-1-1
Laskennallisten verojen muutos-71710
Tuloverot yhteensä-8179
Tilikauden tulos-145-1 068-1 212
Tilikauden laaja tulos-145-1 068-1 212
Konsernitase 31.12.2017
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
Viittaus31/12/2017 31/12/2017
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet5 9178596 776
Liikearvo9032 4413 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet136139275
Sijoitukset1 074-1 0740
Osakkuusyhtiöt509509
Muut pitkäaikaiset saamiset820820
Laskennalliset verosaamiset2 776-1472 629
Pitkäaikaiset varat yhteensä11 6262 72714 353
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset4 987-94 978
Rahavarat26 37726 377
Lyhytaikaiset varat yhteensä31 364-931 356
 000
Varat yhteensä42 9902 71945 709
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma8080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto53 27758953 866
Edellisten tilikausien voittovarat-10 3951 958-8 437
Tilikauden tulos-6 359223-6 137
Oma pääoma36 6022 77039 372
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä691-49642
Pitkäaikaiset velat yhteensä691-49642
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä8484
Vuokrasopimusvelat224224
Tuloennakot914914
Ostovelat1 1621 162
Muut velat205205
Siirtovelat3 331-2273 104
Lyhytaikaiset velat yhteensä5 697-35 694
Velat yhteensä6 388-516 337
Oma pääoma ja velat yhteensä42 9902 71945 709
            Konsernitase 30.6.2017
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
30/06/201730/06/2017
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet6 427-1 7684 660
Liikearvo1 1162 2283 344
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet150289439
Sijoitukset1 074-1 0740
Osakkuusyhtiöt800800
Muut pitkäaikaiset saamiset258258
Laskennalliset verosaamiset2 3004432 744
Pitkäaikaiset varat yhteensä11 32691912 245
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset5 250-145 236
Rahavarat32 00332 003
Lyhytaikaiset varat yhteensä37 253-1437 239
 
Varat yhteensä48 58090449 484
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma8080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto53 25558953 845
Edellisten tilikausien voittovarat-10 3951 024-9 372
Tilikauden tulos-145-1 068-1 212
Oma pääoma42 79554543 341
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä691-49642
Pitkäaikaiset velat yhteensä691-49642
Lyhytaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä8484
Vuokrasopimusvelat408408
Tuloennakot1 3161 316
Ostovelat873873
Muut velat122122
Siirtovelat2 6982 698
Lyhytaikaiset velat yhteensä5 0934085 501
Velat yhteensä5 7843596 143
Oma pääoma ja velat yhteensä48 58090449 484
2016Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.–31.12.2016
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.1.–31.12.20161.1.–31.12.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista31 11231 112
Myynnin kulut-14 106-135-14 241
Bruttokate17 005-13516 870
Liiketoiminnnan muut tuotot1 238-1471 091
Tuotekehityskulut-6 515156-6 359
Myynnin ja markkinoinnin kulut-12 268-63-12 331
Hallinnon kulut-1 020-443-1 463
Liiketulos-1 560-632-2 192
Rahoitustuotot00
Rahoituskulut-62-38-100
Rahoituskulut - netto-62-38-100
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-110-110
 
Tulos ennen veroja -1 622-780-2 402
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos2 400972 496
Tuloverot yhteensä 2 400972 496
Tilikauden tulos 778-68394
Tilikauden laaja tulos 778-68394
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.7.-31.12.2016
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.7.–31.12.20161.7.–31.12.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista18 32618 326
Myynnin kulut-8 423-75-8 498
Bruttokate9 902-759 828
Liiketoiminnnan muut tuotot1 189-1471 042
Tuotekehityskulut-3 105172-2 933
Myynnin ja markkinoinnin kulut-5 422-30-5 452
Hallinnon kulut-572-319-892
Liiketulos1 991-3991 593
Rahoitustuotot00
Rahoituskulut50-2130
Rahoituskulut - netto50-2130
 
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta-110-110
 
Tulos ennen veroja2 041-5291 512
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos2 400762 476
Tuloverot yhteensä2 400762 476
Tilikauden tulos4 441-4533 988
Tilikauden laaja tulos4 441-4533 988
Konsernin laaja tuloslaskelma 1.1.-30.6.2016
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
1.1.–30.6.20161.1.–30.6.2016
Myyntituotot asiakassopimuksista12 78612 786
Myynnin kulut-5 683-60-5 744
Bruttokate7 103-607 043
Liiketoiminnnan muut tuotot4949
Tuotekehityskulut-3 422-16-3 438
Myynnin ja markkinoinnin kulut-6 847-33-6 880
Hallinnon kulut-434-124-558
Liiketulos-3 551-233-3 785
Rahoitustuotot00
Rahoituskulut-112-18-130
Rahoituskulut - netto-112-18-130
 
Tulos ennen veroja-3 663-251-3 914
Tuloverot
Laskennallisten verojen muutos2020
Tuloverot yhteensä02020
Tilikauden tulos-3 663-231-3 894
Tilikauden laaja tulos-3 663-231-3 894
Konsernitase 31.12.2016
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
Viittaus31/12/2016 31/12/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet389279668
Liikearvo2002 0352 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet145519664
Sijoitukset1074-1 0740
Osakkuusyhtiöt964964
Muut pitkäaikaiset saamiset258258
Laskennalliset verosaamiset2400302 430
Pitkäaikaiset varat yhteensä4 4652 7537 219
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset6413-2696 144
Rahavarat3 6643 664
Lyhytaikaiset varat yhteensä10 076-2699 808
 
Varat yhteensä14 5422 48517 027
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto15 7831 92717 710
Edellisten tilikausien voittovarat-11 173773-10 400
Tilikauden tulos778-68394
Oma pääoma5 3902 0177 407
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laina julkishallintoyhteisöltä775-68707
Vuokrasopimusvelat224224
Pitkäaikaiset velat yhteensä775156931
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat313313
Tuloennakot24822 482
Ostovelat11781 178
Muut velat125125
Siirtovelat4 5924 592
Lyhytaikaiset velat yhteensä8 3773138 689
Velat yhteensä9 1524689 620
Oma pääoma ja velat yhteensä14 5422 48517 027
Konsernitase 30.6.2016
Tuhatta euroaFASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
30/06/201630/06/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet212453665
Liikearvo4671 7682 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet169746915
Sijoitukset00
Muut pitkäaikaiset saamiset257257
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 1052 9684 072
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset2 3292 329
Rahavarat2 4022 402
Lyhytaikaiset varat yhteensä4 73104 731
 
Varat yhteensä5 8352 9688 803
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto15 7771 97317 750
Edellisten tilikausien voittovarat-11 163529-10 634
Tilikauden tulos-3 663-231-3 894
Oma pääoma9532 2713 224
 
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat5858
Laina julkishallintoyhteisöltä426-36390
Vuokrasopimusvelat408408
Pitkäaikaiset velat yhteensä426429855
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat256256
Saadut ennakot980980
Ostovelat1 2601 260
Muut velat103103
Siirtovelat2 114122 126
Lyhytaikaiset velat yhteensä4 4572674 724
Velat yhteensä4 8836975 579
Oma pääoma ja velat yhteensä5 8352 9688 803
Konsernitase 1.1.2016
Tuhatta euroa FASIFRS-oikaisujen vaikutusIFRS
Viittaus01/01/2016 01/01/2016
Varat
Pitkäaikaiset varat
Aineettomat hyödykkeet48639688
Liikearvo62316122 235
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet157838996
Sijoitukset00
Muut pitkäaikaiset saamiset257257
Pitkäaikaiset varat yhteensä1 0863 0904 176
Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset3 032-123 021
Rahavarat4 6454 645
Lyhytaikaiset varat yhteensä7 677-127 666
 
Varat yhteensä8 7633 07911 842
 
Oma pääoma ja velat
Oma pääoma
Osakepääoma33
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto15 7761 97317 750
Edellisten tilikausien voittovarat-11 173285-10 888
Tilikauden tulos
Oma pääoma4 6062 2586 864
Velat
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat7878
Laina julkishallintoyhteisöltä426-46380
Vuokrasopimusvelat537537
Pitkäaikaiset velat yhteensä426569995
Lyhytaikaiset velat
Vuokrasopimusvelat251251
Ostovelat1 8331 833
Muut velat184184
Siirtovelat1 7141 714
Lyhytaikaiset velat yhteensä3 7312513 983
Velat yhteensä4 1578214 978
Oma pääoma ja velat yhteensä8 7633 07911 842
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto IFRS-standardin käyttöönoton vaikutuksista Next Gamesin omaan pääomaan alla esitetyillä kausilla:
Tuhatta euroaViittaus30/06/201831/12/201730/06/201731/12/201630/06/201601/01/2016
Oma pääoma, FAS27 91236 60242 7955 3909534 606
IFRS-oikaisut
Poistomenetelmä9.161724323640
Lisenssien hankinnat5.239299359211272332
Tekes lainat9.283939552027
Liiketoimintahankinnat ja liikearvo3.2 7992 6492 4002 1702 0141 858
Listautumisen transaktiokulut6.-1 201-1 562-1 983-203
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot9.00-28-14-12
Vuokrasopimukset7.02-168-114-58
Teknologia-alusta (GaaS)2.1 213654323137
Armada-sijoitus 8.196-699-409-244
Myyntisaamisten arvonalentuminen 9.-7-7-11-11
Kehittämismenot 1.3 4021 378
Oikaisut yhteensä6 6852 7705452 0172 2712 258
Oma pääoma, IFRS34 59739 37243 3417 4073 2246 864
Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto IFRS-standardin käyttöönoton vaikutuksista Next Gamesin tilikauden tulokseen alla esitetyillä kausilla:
Tuhatta euroaViittaus1.1.–30.6.20181.1.–31.12.20171.7.–31.12.20171.1.–30.6.20171.1.–31.12.20161.7.–31.12.20161.1.–30.6.2016
Tilikauden tulos, FAS-8 721-6 360-6 215-1457784 441-3 663
IFRS-oikaisut
Poistomenetelmä9.-1-15-7-7-9-4-4
Lisenssien hankinnat5.-60-121-60-60-121-60-60
Tekes lainat9.-11-16-162735-7
Liiketoimintahankinnat ja liikearvo3.134384222162277139139
Listautumisen transaktiokulut6.361228421-192-157-157
Vuokrahuoneistojen perusparannusmenot9.1428-14-14-2-12
Vuokrasopimukset-2116171-54-114-56-58
Teknologia-alusta (GaaS) 2.559517331186137137
Armada-sijoitus 8.895-455-290-165-244-244
Myyntisaamisten arvonalentuminen9.44-11-11
Kehittämismenot 1.202413781378
Osakeperusteiset maksut 4.-725-1813-907-907-454-227-227
Oikaisut yhteensä31732231290-1068-683-453-231
Tilikauden tulos, IFRS-5547-6137-4924-1212943988-3894
LIITETIEDOTYHTEENVETO IFRS:N KÄYTTÖÖNOTON VAIKUTUKSISTA NEXT GAMES OYJ:N OMAAN PÄÄOMAAN JA TILIKAUDEN TULOKSEEN
 1. Pelikehitysmenojen aktivointi
Suomalaisen kirjanpitosäännösten (FAS) mukaan toimiessaan, Next Games on kirjannut pelien kehitysmenot kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS velvoittaa yhtiöitä aktivoimaan kehitysmenot, kun ne täyttävät IAS 38:n Aineettomat oikeudet edellytykset. Next Games on analysoinut omat pelikehitysprojektinsa ja tunnistanut kaksi projektia, jotka täyttävät aktivointiedellytykset. Pelien kehitysmenojen aktivointiedellytykset täyttyivät vuosina 2017 ja 2018. Tämän johdosta yhtiö teki seuraavat oikaisut siirtyessään IFRS-raportointiin.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 1.723 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 345 tuhatta.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.723 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 1.378 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat kasvoivat 345 tuhatta,
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 2.530 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 506 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, aineettomat oikeudet kasvoivat 4.252 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 3.402 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat kasvoivat 850 tuhatta euroa.
Kehitysprojektit olivat edelleen kesken kesäkuun lopussa 2018 eikä projektien tuotteita ollut vielä julkaistu. Arvonalentumisia kehitysprojektien aktivointeihin ei ole kirjattu.
 1. Teknologia-alustan (GaaS) kehittämismenojen aktivointi
Suomalaisen kirjanpitosäännösten mukaan toimiessaan, Next Games on kirjannut kaikki menonsa liittyen Games as a Service -teknologia-alustaan kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS-raportointiin siirtymisen yhteydessä johto on arvioinut, että IAS 38:n edellytykset toteutuvat GaaS -teknologiaprojektin osalta vuodesta 2016 alkaen: Next Games:lla on täysi hallintaoikeus GaaS -alustaan, tulevaisuuden taloudelliset vaikutukset odotetaan tulevan kulusäästöinä ja korkeampina pelituottoina, yhtiö pystyy mittaamaan projektin toteutuneet kulut luotettavasti. Näiden edellytysten täyttyessä yhtiö tekee seuraavat oikaisut IFRS-siirtymän yhteydessä.
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 171 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 34 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 171 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 137 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 37 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 646 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 129 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 817 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 654 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 163 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 699 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 140 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.516 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 1.213 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 303 tuhatta euroa.
GaaS-teknologia-alusta oli vielä kehityksen alla 30. kesäkuuta, 2018 eikä vielä kaupallisessa käytössä. Arvonalentumisia kehitysmenojen aktivointeihin ei ollut kirjattu.
 1. Yritysjärjestelyt ja liikearvon käsittely
Next Games on valinnut soveltaa IFRS 3 Yritysjärjestelyt -standardia myös yritysjärjestelyihin ennen siirtymäpäivää. Näin ollen Helsinki Game Works Oy:n hankinta, joka tapahtui vuonna 2014, on kirjattu IFRS-3 standardin mukaisesti. Next Gamesilla ei ole ollut muita yritysjärjestelyjä ennen IFRS-siirtymäpäivää 1.1.2016. Merkittävimmät oikaisut FAS:iin verrattuna johtuivat Next Gamesin osakkeiden arvonmäärityksestä, aineettomien oikeuksien tunnistamisesta, joita ei ollut kirjattu FAS:ssa, sekä arvostamisesta. Hankinnan jälkeiset työvelvoitteet on erotettu hankintamenosta ja ne kirjataan työntekijäkustannuksena tilinpäätökseen velvollisuuden täyttymisen perusteella. Transaktiokustannukset kirjattiin kuluksi IFRS 3:n mukaisesti. Lisäksi liikearvoon kohdistuneet poistot peruttiin siirtymän yhteydessä. Kokonaisuudessaan seuraavat oikaisut FAS-kirjauksiin tehtiin:
 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, liikearvo kasvoi 1.612 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 247 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 277 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2016, liikearvo kasvoi 1.612 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 559 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 172 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä 31.12.2017, liikearvo kasvoi 2.124 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 759 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, liikearvo kasvoi 2.124 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 307 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 1.611 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 759 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 61 tuhatta euroa.
Next Games hankki Lume Games Oy:n osakekannan helmikuussa 2017 ja laati kirjasi hankinnan IFRS 3 -standardin mukaisesti. Merkittävimmät oikaisut FAS:iin verrattuna johtuivat Next Gamesin osakkeiden arvonmäärityksestä, aineettomien oikeuksien tunnistamisesta sekä arvostamisesta, hankintaan liittyvien velvollisuuksien tunnistamisesta ja arvostamisesta sekä transaktiokustannusten käsittelystä. Lisäksi liikearvoon kohdistuneet poistot peruttiin siirtymän yhteydessä. Kokonaisuudessaan seuraavat oikaisut FAS-kirjauksiin tehtiin:
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 291 tuhatta euroa, hallintotoiminnon kulut kasvoivat 61 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos kasvoi (kulu) 18 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 31.12.2017, liikearvo kasvoi 206 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 92 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 41 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 239 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 18 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 143 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos kasvoi (kulu) 9 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä 30.06.2018, liikearvo kasvoi 319 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet kasvoivat 138 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 41 tuhatta euroa, voittovarat kasvoivat 389 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat 28 tuhatta euroa.
 1. Osakeperusteiset maksut
Next Gamesilla on useita eri optio-ohjelmia, jotka oikeuttavat henkilöstöä merkitsemään yhtiön osakkeita. Yksityiskohdat yhtiön optio-ohjelmista löytyy tilinpäätöksestä.Suomalaisen kirjanpitosäännösten mukaisesti Next Games ei ole kirjannut optio-ohjelmista kuluja. IFRS:ssa ohjelmat luokitellaan osakeperusteisesti maksettaviksi liiketoimiksi. Liiketoimen käypä arvo määritellään oikeuksien myöntöhetkellä ja tämän kulu jaksotetaan optio-ohjelman ehtojen mukaisesti. Yhtiö on tehnyt seuraavat oikaisut liittyen optio-ohjelmien kuluihin:
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 175 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 42 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 237 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 454 tuhatta euroa, joten taseelle joulukuu 31, 2016 ei oikaisukirjauksia tullut.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 698 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 169 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 946 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 1.813 tuhatta euroa, joten taseelle ei oikaisukirjauksia tullut.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 280 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 68 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 378 tuhatta euroa. Kulukirjaukset lisäävät voittovaroja samalla kokonaissummalla 725 tuhatta euroa, joten taseelle ei oikaisukirjauksia tullut.
 1. Lisenssihankinnat
Next Games on tehnyt kaksi eri lisenssihankintaa AMC Networks Ventures LLC (‘AMC’):lta. Ensimmäinen lisenssihankinta liittyi The Walking Dead: No Man’s Land:iin ja toinen The Walking Dead: Our Worldiin. Hankinnat tehtiin käyttämällä vastikkeena Next Gamesin osakkeita. Ensimmäistä lisenssihankintaa ei kirjattu yhtiön taseelle FAS-tilinpäätöksessä. Toinen lisenssihankinta kirjattiin aineettomaksi oikeudeksi sekä oman pääoman lisäykseksi.IFRS-siirtymän yhteydessä, yhtiön johto on arvioinut molempien lisenssien täyttävän IAS 38:n kirjausedellytykset. Lisäksi, kun transaktio on tehty käyttämällä vastikkeena Next Gamesin osakkeita, hankinta kuuluu IFRS 2 osakeperusteiset liiketoimet -standardin piiriin. Hankinta ei kuitenkaan sisällä mitään erityisiä suorite-ehtoja, joten osakkeiden tulkitaan siirtyvän AMC:lle välittömästi kaupan solmimispäivänä. Lisenssin käypää arvoa ei pysty määrittämään suoraan, joten Next Games käyttää hankinnan arvostuksen perustana sen vastikkeena käyttämien osakkeiden käypää arvoa. Tämän seurauksena, yhtiö tekee seuraavat oikaisut IFRS-raportointiinsa:
 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 332 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 362 ja voittovarat vähenivät 30 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 121 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, aineettomat oikeudet kasvoivat 211 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 362 ja voittovarat vähenivät 151 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 121 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 299 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 571 ja voittovarat vähenivät 272 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, myynnin ja tuotannon kustannukset kasvoivat 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 239 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 571 ja voittovarat vähenivät 332 tuhatta euroa.
 1. Listautumiskulujen käsittely
Next Games listautui First North Finland markkinapaikalle maaliskuussa 2017. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti (FAS) suurin osa listautumiseen liittyvistä transaktiokustannuksista aktivoitiin ja ne poistetaan kolmen vuoden aikana. Loput transaktiokustannuksista kirjattiin kuluksi niiden toteutumishetkellä. IFRS-siirtymän yhteydesssä kustannukset, joiden katsotaan kohdistuvan uusiin osakkeisiin, kirjataan yhtiön omaan pääomaan. Muut transaktiokustannukset, jotka kohdistuvat suoraan listautumiseen, kohdistetaan osakemäärien perusteella uusiin osakkeisiin ja jo olemassa oleviin osakkeisiin. Kustannukset, jotka kohdistuvat jo olemassa oleviin osakkeisiin kirjataan kuluksi toteutumishetkellä. Johto on lisäksi valinnut, että uusiin osakkeisiin kohdistuvat transaktiokustannukset, jotka tapahtuivat ennen joulukuuta 31, 2016, vähennetään yhtiön omasta pääomasta taseessa 31.12.2016. IFRS:n siirtymän yhteydessä yhtiö tekee seuraavat oikaisut:
 • Tilikaudella 2016, hallintotoiminnon kulut kasvoivat 197 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 39 tuhatta.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, siirtosaamiset vähenivät 254 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 51 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoi 46 tuhatta euroa ja voittovarat (tilikauden tulos) vähenivät 157 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, hallintotoiminnon kulut vähenivät 284 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) 56 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, aineettomat oikeudet kasvoivat 1.954 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 392 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto väheni 1.633 tuhatta euroa ja voittovarat kasvoivat 71 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, hallintotoiminnon kulut vähenivät 451 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) väheni 90 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, aineettomat oikeudet vähenivät 1.503 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 302 tuhatta euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kasvoivat 1.633 tuhatta euroa ja voittovarat kasvoivat 432 tuhatta euroa.
 1. Vuokrasopimusten käsittely (IFRS 16)
Next Games on ottanut IFRS 16 vuokrasopimukset standardin käyttöön takautuvasti 1.1.2016 alkaen, hyödyntäen tiettyjä IFRS 1 mahdollistamia siirtymähelpotuksia, kuten alapuolella on kuvattu.IFRS 16:sta käyttöönoton yhteydessä Next Games on kirjannut taseeseen vuokrasopimusvelan sellaisista vuokrasopimuksista, jotka suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan on käsitelty taseen ulkopuolisina muina vuokrasopimuksina. Next Games on soveltanut IFRS 1.D9B(a-b) mukaisia helpotuksia ja siten alkuperäinen arvostaminen on tehty kirjaamalla vuokrasopimusvelka IFRS-standardeihin siirtymispäivänä jäljellä olevien vuokrien nykyarvoon käyttämällä siirtymähetken lisäluoton korkoa diskonttokorkona. Käyttöoikeusomaisuuserä on arvostettu määrään, joka on yhtä suuri kuin vuokrasopimusvelka. Next Games on myös päättänyt soveltaa kirjaamista ja arvostamista koskevia helpotuksia lyhytaikaisiin sopimuksiin ja sopimuksiin, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen. Tällaisten sopimusten vuokrat kirjataan tasaerinä kuluiksi tuloslaskelmalle. Lyhytaikaiset sopimukset ovat sopimuksia, joiden vuokra-aika on enintään 12 kuukautta ja tätä helpotusta on sovellettu tilapäisen pääkonttorin vuokrasopimukseen. Sopimukset, joiden kohteena oleva omaisuuserä on arvoltaan vähäinen, sisältävät erilaisia IT-laitteita.Next Games on soveltanut IFRS 1.D9D(e) mukaista helpotusta käyttämällä jälkiviisautta tiettyjen kiinteistöjen vuokra-ajan määrittämisessä, jotka sisälsivät jatkamis- tai päättämisoptioita. Tästä syystä edellisen pääkonttorin vuokra-aikaa ei päivitetty tilikauden 2017 aikana, jolloin kyseisen vuokrasopimuksen päättämisoptio käytettiin. Edellisen pääkonttorin vuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä aiheutunut 210 tuhannen euron sanktio sisällytettiin vuokrasopimusvelkaan ja käyttöoikeusomaisuuserään alkuperäisen arvostamisen yhteydessä.Kirjaamista ja arvostamista koskevien helpotusten jälkeen, Next Games on kirjannut IFRS standardien mukaisesti vuokrasopimusvelan ja käyttöoikeusomaisuuserän edellisen pääkonttorin vuokrasopimuksesta. Tästä johtuen tehtiin seuraavat oikaisut:
 • Avaavassa taseessa, tammikuu 1, 2016, pitkäaikaiset leasing-velat kasvoivat 537 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat 251 tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet (Right of use asset) kasvoivat 788 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 95 tuhatta euroa, myynti ja markkinointi -toiminnon kulut kasvoivat 17 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut kasvoivat 8 tuhatta euroa. Rahoituskulut kasvoivat 23 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 29 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, pitkäaikaiset leasing-velat kasvoivat 224 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat 313 tuhatta euroa. Aineelliset hyödykkeet (Right of use asset) kasvoivat 394 tuhatta euroa. Laskennalliset verosaamiset kasvoivat 29 tuhatta euroa ja voittovarat vähenivät 114 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, tuotekehitystoiminnon kulut vähenivät 107 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut vähenivät 35 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut vähenivät 18 tuhatta euroa. Rahoituskulut kasvoivat 14 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (kulu) kasvoi 29 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, lyhytaikaiset leasing-velat kasvoivat 224 tuhatta euroa. Siirtovelat vähenivät 227 tuhatta euroa, laskennalliset verosaamiset kasvoivat 45 tuhatta euroa, laskennalliset verovelat kasvoivat 45 tuhatta euroa ja voittovarat vähenivät 2 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, rahoituskulut kasvoivat 3 tuhatta euroa ja laskennallisten verosaamisten muutos kasvoi 1 tuhatta euroa.
 1. Armada Interactive sijoitus
Tilikaudella 2015, Next Games teki investoinnin suomalaiseen mobiilipeliyhtiö Armada Interactive Oy:hyn. Alkuperäinen sijoitussumma ei ole yhtiön kannalta olennainen. Joulukuussa 2016, Next Games teki Armadaan uuden sijoituksen, jonka yhteydessä Next Games luovutti Armadalle IP-oikeuden, jonka oli alunperin saanut yrityskaupassa Helsinki Game Works Oy:lta lokakuussa 2014. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan (FAS) yhtiö tulkitsi, että osa HGW kaupan yhteydessä muodostuneesta liikearvosta siirtyi sen mukana, kun IP-oikeus luovutettiin Armada Interactivelle. IFRS:n siirtymisen yhteydessä hankintamenolaskelma kuitenkin oikaistiin IFRS 3:n mukaiseksi, jolloin IP-oikeus arvostettiin käypään arvoon, näin ollen Armada-kaupasta liikearvoon ei kohdistunut vähennyksiä IFRS-tilinpäätöksessä.Tämän tiedotteen viimeisenä tarkastelukauden päätöspäivänä, kesäkuu 30, 2018 Next Games omistaa Armadan osakekannasta 9,5 %. Suomalaisessa kirjanpitokäytännössä Armada omistus luokitellaan sijoitukseksi, joka on arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon.IFRS-siirtymän yhteydessä johto on kuitenkin arvioinut, että Next Games:lla on huomattava vaikutusvalta Armadassa, vaikka omistusosuus on alle 20 % ja näin ollen yhtiö luokitellaan osakkuusyhtiöksi IFRS-tilinpäätöksessä IAS 28-standardin mukaisesti. Next Games:lla on osakassopimuksen antama oikeus nimittää hallitukseen jäsen. Lisäksi yhtiöllä on ollut merkittävä yhteys Next Gamesiin, koska yhtiön kehittämä peli perustui Next Gamesin luovuttamaan lisenssioikeuteen. Näiden tekijöiden perusteella IFRS-tarkastelukausille on tehty seuraavat oikaisut:
 • Tilikaudella 2016, liiketoiminnan muut tuotot vähenivät 196 tuhatta euroa ja osakkuusyhtiön tulos väheni 110 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos kasvoi 61 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 1.074 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 964 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 244 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, osakkuusyhtiön tulos väheni 455 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 1.074 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 509 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 699 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, osakkuusyhtiön tulos väheni 116 tuhatta euroa ja arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksiin vähenivät 1.011 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, liikearvo kasvoi 111 tuhatta euroa, aineettomat oikeudet väheni 307 tuhatta euroa, sijoitukset vähenivät 63 tuhatta euroa, sijoitukset osakkuusyhtiöihin kasvoivat 393 tuhatta euroa, voittovarat vähenivät 196 tuhatta euroa ja laskennalliset verovelat vähenivät 61 tuhatta euroa.
 1. Muut oikaisut
Poistomenetelmän oikaisu:IFRS-siirtymän, yhteydessä Next Games muutti koneiden ja kaluston poistomenetelmää ja poistaa hyödykkeet taloudellisen käyttöiän aikana tasapoistomenetelmää noudattaen. FAS:ssa yhtiö poisti koneet ja kalusto -hyödykkeitä menojäännöspoistomenetelmällä. Laskentaperiaatemuutos vähensi avaavan taseen kumulatiivisia poistoja ja näin ollen kasvatti erän tasearvoa 50 tuhannella eurolla. Tästä muodostui laskennallinen verovelka 10 tuhatta euroa, muutos kirjattiin oman pääoman voittovaroihin. Tilikaudella 2016 poistomenetelmän muutos lisäsi tuotekehitystoiminnon kuluja 9 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kuluja 2 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kuluja 1 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 2 tuhatta euroa. Tilikaudella 2017 muutos lisäsi tuotekehitystoiminnon kuluja 12 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kuluja 4 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kuluja 2 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 4 tuhatta euroa. Tarkastelukaudella tammikuu-kesäkuu 2018 muutoksen seurauksena tuotekehitystoiminnon kulut kasvoivat 0 tuhatta euroa, myynti- ja markkinointitoiminnon kulut 0 tuhatta euroa ja hallintotoiminnon kulut 0 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 0 tuhatta euroa.Perusparannusmenojen käsittely:IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games luokittelee vuokrahuoneistoihin liittyvät perusparannusmenot aineellisiksi hyödykkeiksi. Suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaan nämä oli kirjattu aineettomien hyödykkeiden alle.Next Games on kirjannut vuoden 2016 aikana vuokrahuoneiston perusparannusmenoja taseelleen. Kulut liittyvät yhtiön edellisen pääkonttorin kunnostukseen. Tämän kohteen vuokrasopimus loppui joulukuu 31, 2017. IFRS-siirtymän johdosta yhtiö luokitteli 103 tuhatta euroa aineettomiin kirjattuja perusparannusmenoja aineellisiksi. Lisäksi menojen poistoaikaa muutettiin vastaamaan vuokrasopimuksen uutta pituutta. Muutokset kasvattivat tuotekehitystoiminnon kuluja 14 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 12 tuhatta euroa vuonna 2017. Myynti- ja markkinointitoiminnon kulut kasvoivat 2 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 4 tuhatta euroa vuonna 2017. Hallintotoiminnon kulut kasvoivat 1 tuhatta euroa vuonna 2016 ja 2 tuhatta euroa vuonna 2017. Laskennallisia verosaamisia kirjattiin 4 tuhatta euroa vuonna 2016, nämä purettiin vuonna 2017.Next Games on lisäksi kerryttänyt perusparannusmenoja liittyen uuden toimistotilan remonttiin. Toimitila valmistui kesän lopussa 2018, jolloin myös poistot alkoivat. Tilikauden 2017 lopussa yhtiöllä oikaisi 118 tuhatta euroa aktivointeja, jotka siirrettiin aineettomista aineellisiin hyödykkeisiin. Kesäkuu 30, 2018 tilanteessa yhtiöllä oli 1.413 tuhatta euroa aktivoituja perusparannusmenoja, jotka siirrettiin IFRS-taseessa aineellisiin hyödykkeisiin.Tekes-lainojen käsittely:Next Gamesilla on taseessaan kaksi Tekes lainaa. Ensimmäinen laina myönnettiin 2014 ja lainan nimellisarvo on 336 tuhatta euroa. Alkuperäisen lainasopimuksen mukaan lainan takaisinmaksu alkaa maaliskuussa 2018, yhtiö on kuitenkin saanut takaisinmaksun lykkäystä ja tällä hetkellä lainan takaisinmaksu alkaa 2019 maaliskuussa. Viimeinen lyhennyserä tapahtuu maaliskuussa 2021. Lainan korko on vähintään 1 %:n korko p.a.Toinen laina myönnettiin yhtiölle vuosina 2015 ja 2016, lainan nimellisarvo on 439 tuhatta euroa. Lainasopimuksen mukainen takaisinmaksu lainalle alkaa syyskuussa 2019. Viimeinen maksuerä on 2022 syyskuussa.  Lainan korko on vähintään 1 %:n korko p.a.Viime vuosien alhaisesta korkotasosta johtuen lainojen korko on ollut 1 % vuodessa. Näin ollen yhtiö on saanut alhaisesta korosta hyötyä, joka pitää kirjata IFRS-tilinpäätökseen. Lainojen arvostukseen Next Games käyttää jaksotetun hankintamenon menetelmää, joka aiheuttaa arvostuseroja FAS:iin, jossa laina kirjataan nimellisarvoon.Next Gamesin Tekes-lainat oli tarkoitettu projekteille, jotka tehtiin yhtiössä vuosina 2014 ja 2016. Näin ollen alhaisesta korkotasosta tullut hyöty tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina vuonna 2016 ja avaavan taseen voittovaroihin aiemman projektin osalta.
 • Avaavan taseen, tammikuu 1, 2016, IFRS lainan arvo oli 380 tuhatta euroa (FAS: 426 tuhatta euroa). Muut saamiset vähenivät 12 tuhatta euroa. Voittovarat kasvoivat 30 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 7 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2016, liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat 49 tuhatta euroa. Korkokulut kasvoivat 15 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (kulu) 7 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2016, IFRS lainan arvo oli 707 tuhatta euroa (FAS 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 55 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 14 tuhatta euroa.
 • Tilikaudella 2017, IFRS korkokulut kasvoivat 20 tuhatta euroa. Laskennallisten verojen muutos (tuotto) oli 4 tuhatta euroa.
 • Tilikauden päätöspäivänä joulukuu 31, 2017, IFRS lainan arvo oli 726 tuhatta euroa (FAS: 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 55 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 10 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018, IFRS korkokulut kasvoivat 14 tuhatta euroa ja laskennallisten verojen muutos (tuotto) kasvoi 3 tuhatta euroa.
 • Tarkastelukauden päätöspäivänä kesäkuu 30, 2018, IFRS lainan arvo oli 740 tuhatta euroa (FAS: 775 tuhatta euroa). Voittovarat kasvoivat 28 tuhatta euroa. Laskennalliset verovelat kasvoivat 7 tuhatta euroa.
Luottotappiovaraus:IFRS-siirtymän yhteydessä Next Games ryhtyi noudattamaan IFRS 9 -standardia, jonka seurauksena Next Games joutuu jatkuvasti arvioimaan rahoitusvarojaan. Next Games on arvioinut rahoitusvarojaan ja kirjannut luottotappiovaraukset vuodelle 2016 14 tuhatta euroa ja vuodelle 2017 9 tuhatta euroa. Tarkastelukaudella tammikuu 1, 2018 - kesäkuu 30, 2018 luottotappiovaraukseen ei tullut oikaisuja.Lisätietoja: Saara Bergström Markkinointi- ja viestintäjohtaja sekä sijoittajasuhteet investors@nextgames.com +358 (0)50 483 3896Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938Next Games Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi