Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj Q1/2019: Onnistunut suunnanmuutos - kulusäästöt toteutuvat, liikevaihto kehittynyt odotetusti, Our Worldilla ennätys-ARPDAU maaliskuussa

Published huhtikuuta 26, 2019

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 26.4.2019 KLO 08:00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-maaliskuu 2019 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/raportit

Next Games Oyj Q1/2019: Onnistunut suunnanmuutos - kulusäästöt toteutuvat, liikevaihto kehittynyt odotetusti, Our Worldilla ennätys-ARPDAU maaliskuussa

Tammi-maaliskuu 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 104 % 9,8 miljoonaan euroon (4,8 miljoonaa)
  • Bruttokate oli 5,6 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa), eli 57 % yhtiön liikevaihdosta (58 %)
  • Oikaistu liiketulos oli -1,3 miljoona euroa (-2,1 miljoonaa)
  • Liiketulos, EBIT oli -2,4 miljoonaa euroa (-2,5 miljoonaa)
  • Tuotekehityskulut olivat 2,7 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa)
  • Henkilöstömäärä oli tarkastelukauden lopussa 119 henkilöä (124)
  • Yhtiön onnistuneen kustannussäästöohjelman johdosta yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuodessa, verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon
  • Tarkastelukauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 4,8 miljoonaa euroa, sekä viiden miljoonan euron käyttämätön tililimiitti. Yhtiön kassatilanne on suunnitelmien mukaisesti  alkanut asettumaan vakaalle tasolle helmikuusta 2019 alkaen ja yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta

(Vertailuluvut tammi-maaliskuu 2018 suluissa)

Avainluvut

(EUR 1000)01-03/201901-03/2018
Liikevaihto9 8294 788
Bruttomyynti9 5364 747
Bruttokate5 5802 761
Liiketulos (EBIT)-2 395-2 506
Oikaistu liiketulos-1 312-2 065
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Bruttokateprosentti57 %58 %
Liiketulosprosentti-24 %-52 %
Oikaistu liiketulosprosentti-13 %-51 %

Bruttomyynti on vaihtoehtoinen tunnusluku, joka perustuu pelaajien kauden aikana ostamaan virtuaali valuuttaan ja hyödykkeisiin. Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia.

Bruttokate on liikevaihto oikaistuna serverikuluilla, jakelijoiden (Google ja Applen) osuudella, lisenssiin liittyvillä kuluilla ja poistoilla.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut
Tunnuslukujen määritelmät löytyvät raportin lopusta.

Yhdistetyt operatiiviset tunnusluvut

Tammi-Maalis 2019Tammi-Maalis 2018
DAU441 735312 228
MAU1 711 0761 017 936
ARPDAU (US)0,270,21
ARPDAU (EUR)0,240,17

Pelikohtaiset operatiiviset tunnusluvut*

TWD: No Man's LandTammi-Maalis 2019Tammi-Maalis 2018
DAU  225 048  300 367
MAU  669 181  977 754
ARPDAU (US)0,250,21
ARPDAU (EUR)0,220,17


TWD: Our WorldTammi-Maalis 2019Tammi-Maalis 2018
DAU  210 693-
MAU  982 345-
ARPDAU (US)0,29-
ARPDAU (EUR)0,26-

* Sisältää maailmanlaajuisesti julkaistut pelit, joilla on olennainen merkitys yhtiön raportointiin.

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen

Next Gamesin vuoden 2019 ensimmäistä neljännestä sävytti vahvasti uuden aikakauden alku, kun sopeutimme onnistuneesti  kulurakennettamme ja uudistimme pelien kehityksen toimintamalliamme.  Onnistuimme kaksinkertaistamaan liikevaihtomme 9,8 miljoonaan euroon, huomattavasti kasvattamaan yhtiön ARPDAU-lukua (keskimääräinen tuotto päivittäistä käyttäjää kohden ja onnistuimme huomattavasti myös kasvattamaan päivittäisten aktiivisten käyttäjien (DAU) määrää vertailukauteen nähden.

Kulurakenteen uudistuksen myötä kassatilanne on suunnitelmien mukaisesti alkanut  stabiloitumaan vakaalle tasolle helmikuusta 2019 alkaen. Yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii kohti kassavirtaneutraalia tilannetta, ja arvioi kiinteiden kulujen, lukuunottamatta pelien markkinointia, asettuvan 1,1 - 1,2 miljoonan euron kuukausitasolle toisen kvartaalin 2019 aikana.

Uuden toimintamallimme myötä olemme panostaneet olemassa olevan teknologian ja ohjelmistokoodin uudelleenkäyttöön, jonka avulla tuotteiden kehitysaikaa on mahdollista lyhentää. Yhtiön näkemyksen mukaan on tärkeätä ensin onnistuneesti stabiloida perusliiketoiminta uudelle tasolle, jonka jälkeen neuvotellaan rahoitus tulevaisuuden tuotekehityksen tarpeisiin ja uusien tuotteiden markkinoille tuomiseen.

The Walking Dead: Our Worldin kehityksessä olemme keskittyneet teknisen suorituskyvyn ja monetisaation parantamiseen ja yhtiön ARPDAU-luvun kehityksessä Our Worldilla on ollut keskeinen rooli. Tiimi on testannut laajasti erilaisia myyntistrategioita, mikä on johtanut nousevaan trendiin päivittäisessä myyntikonversiossa ja pelin tuotoissa. Yhtiö on myös tutkinut lisätulonlähteitä pelille ja aloittanut lokaatiopohjaisten mainosten pilotoinnin, sekä tutkinut tavallisten videomainosten integrointia peliin.

Pelin maaliskuun ARPDAUn keskiarvo nousi uuden myyntistrategian myötä ennätykselliseen 0,31 euroon. Our Worldin kannattavauus parani tarkastelukauden aikana parantuneen myyntikatteen, tuotekehitysmenojen optimoinnin ja uuden toimintamallin implementoinnin johdosta. Markkinointipanostukset ovat pysyneet katsauskauden aikana tavanomaisella tasolla ja skaalaustoimenpiteitä ei ole vielä toistaiseksi aloitettu. Pelin kasvattamisen aloittaminen vaatii vielä parannuksia pelin pitkän aikavälin retentioon.

Blade Runner Nexus -pelin testausta jatkettiin katsauskaudella ja fokus on ollut ensikokemuksen ja ensimmäisten päivien retention optimoinnissa. The Walking Dead: No Man’s Landin avainluvut ovat pysyneet tasaisella tasolla ensimmäisellä neljänneksellä ja peli itsenäisenä projektina on jatkunut kannattavana. Samanaikaisesti tiimin kokoa on jonkin verran pienennetty, kun yhtiö on kohdistanut resursseja uusiin projekteihin.

Kulujen sopeuttamisen ja toimintamallin uudistamisen myötä Next Games on asettumassa vakaalle pohjalle. Entistä ketterämmän tuotekehitysmallimme avulla yhtiön on hyvä rakentaa uudistunutta peliportfoliota.

Tammi-maaliskuu 2019 audiocast

Next Games järjestää tänään audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi.

Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2019_0426_q1_fi/

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 10:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2019_0426_q1/

Lisätietoa audiocastista ja puhelinkonferenssista

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin. www.nextgames.com/fi


Liite