Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2021 - Julkaisutoiminnan tasainen kannattavuus pitää yhtiön käyttökatteen (EBITDA) positiivisena

Published elokuuta 13, 2021

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 13.8.2021 KLO 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-kesäkuu 2021 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/raportit


Tammi-
kesäkuu 2021 lyhyesti

  • Liikevaihto oli 12,3 (14,4) miljoonaa euroa
  • Bruttokate oli 6,3 (7,5) miljoonaa euroa, 51 % (52 %) liikevaihdosta
  • Käyttökate (EBITDA) oli 0,2 (0,3) miljoonaa euroa
  • Liiketulos (EBIT) oli -2,2 (-1,6) miljoonaa euroa
  • Oikaistu liiketulos oli -0,3 (0,1) miljoonaa euroa
  • Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 3,0 (3,4) miljoonaa euroa eli 24 % (24 %) liikevaihdosta
  • Tuotekehitysmenot olivat 3,1 (2,6) miljoonaa euroa eli 25 % (18 %) liikevaihdosta
  • Yhtiön henkilöstömäärä oli raportointikauden lopussa 112 (108) työntekijää

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)


Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

Käyttökatteelta positiivinen, vakaa ja ennustettava tuloksenteko jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla – nyt on liikevaihdon kasvun aika

Vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon tulos osoittaa miten panostuksemme strategisiin painopisteisiin ja suoritetut operatiiviset toimenpiteet mahdollistavat jatkuvan kannattavan liiketoiminnan, sekä liikevaihdon kasvun ja toiminnan kasvattamisen. Pysymme luottavaisin mielin ohjeistuksessamme ja arvioimme edelleen saavuttavamme tänä vuonna vähintään 40 (27, vuonna 2020) miljoonan euron liikevaihdon ja positiivisen käyttökatteen, uusien Stranger Things: Puzzle Tales ja Blade Runner: Rogue -peliemme vuoden 2021 kolmannen kvartaalin maailmanlaajuisten julkaisujen myötä.

Toimintamme jatkui ennustettavana ja vakaana. Olemme pitäneet käyttökatteemme positiivisena vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien, samalla lisäten merkittävästi tuotekehitysinvestointejamme. Maaliskuussa 2021 järjestimme kasvun tueksi suunnatun osakeannin kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille voidaksemme solmia uusia kumppanuuksia ja lisenssisopimuksia sekä rahoittaa uusien pelien kehittämistä ja tukea yhtiön nykyistä strategiaa. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana lunastimme lupauksemme kaksinkertaistamalla tuotekehitysinvestointimme 3,6 (1,7) miljoonaan euroon ja kasvattamalla aineettomia hyödykkeitä 3,6 miljoonalla eurolla. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki The Walking Dead -pelisarjaan liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistot oli tehty kokonaisuudessaan, mukaan lukien kehitysmenot ja lisenssioikeudet. Nykyinen aineettomien hyödykkeiden arvo 14,6 (11,0) miljoonaa euroa liittyy yksinomaan teknologiaamme, tuleviin tuotteisiimme sekä niihin liittyviin lisensseihin.

Yhtenäisen infrastruktuurin tuoma tehokkuus alkaa näkyä. Aloitimme
toimintojen tehostamisen vuonna 2019 sitoutumalla parantamaan kannattavuutta pysyvästi ja pitämään henkilöstön enimmillään 117 työntekijässä. Kaksi vuotta myöhemmin, pelkästään vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla testasimme yli 16 pelikonseptia, ja vuoden neljännen kvartaalin aikana meillä tulee olemaan kolme tiimiä työskentelemässä uusien pelien parissa. Olemme edelleen käyttökatteeltamme kannattavia, samalla kun lähes 60 % henkilöstöstämme työskentelee uusien pelien parissa. Olemme saavuttaneet kaiken tämän samalla kuin henkilöstömäärämme on kasvanut 108:sta (H1 2019) vain 112:een. Olemme siis pitäneet lupauksemme.

Pelialan kukoistus koronapandemian aikana sai monet viihdealan yhtiöt innostumaan pelimarkkinoille astumisesta ja rakentamaan vahvoja kumppanuuksia saadakseen lisäarvoa brändeistään. Strategiset kumppanuutemme ja erinomainen maine lisensoitujen pelien alalla nostavat meidät potentiaalisten kumppanien listan kärkeen, mikä mahdollistaa tulevaisuudessakin työskentelyn tunnetuimpien lisenssien kanssa.

Odotusten mukaisesti Walking Dead -pelisarjamme jatkoi vahvasti, ja sen kuusivuotias No Man's Land ja kolmivuotias Our World ovat osoittaneet olevansa pitkäikäisiä ja kannattavia. Tämän johdosta tammi-kesäkuun 2021 liikevaihtomme oli 12,3 (14,4) miljoonaa euroa. Julkaisutoimintamme, eli julkaistujen peliemme kannattavuus, jatkui pysyvästi parantuneella käyttökateprosentilla 24 % (24 %), ja käyttökate (EBITDA) oli 3,0 (3,4) miljoonaa euroa). Saavuttamamme kannattavuuden pohjalta on hyvä rakentaa, ja näemme sen vahvana todisteena siitä, että maksetun käyttäjähankinnan muuttuessa yhä hankalammaksi, olemme nykytilanteessa hyvin asemoituneet menestymään lisenssistrategiamme ja aktiivisen brändiportfolion hallinnan ansiosta.

Puhumme paljon jatkuvasta sitoutumisestamme pelaajalähtöisyyteen sekä siitä, että peliemme parissa pelaajat ovat suojassa vahingolliselta käytökseltä, ​​kuten sopimattomalta kielenkäytöltä, kiusaamiselta tai syrjinnältä. Tämä näkyy työpaikalla, kulttuurissa jota Next Gamesilla olemme sitoutuneet rakentamaan, sekä nollatoleranssilla syrjintään. Peliteollisuudesta kuuluvien huolestuttavien työpaikkasyrjintäpaljastusten keskellä olen ylpeä siitä, että olemme syventäneet keskittymistämme monimuotoisuuteen ja osallistamiseen (Diversity, Inclusion and Belonging). Meillä on sukupuoleltaan, etnisyydeltään ja taustaltaan monimuotoinen hallitus ja johto, ja olemme myös palkanneet avainhenkilöitä, jotka johtavat DIB -ryhmämme pyrkimyksiä sisäisesti. Olemme luoneet suojakeinoja, joiden avulla työntekijät voivat luottamuksellisesti hakea apua sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella, ja tulemme ottamaan käyttöön myös uusia. Viime kädessä strategiamme riippuu aineettomista hyödykkeistä. Henkilöstömme luo sen, mitä tuomme pelaajillemme – heidän hyvinvointinsa, sananvapautensa ja turvallisuuden tunteensa ovat arvokkain pääomamme ja tärkein prioriteettimme.

Next Games on sitoutunut sukupuolten 50:50-tasapainoon vuoteen 2030 mennessä ja siten sitoutunut myös edistämään naisten ja muunsukupuolisten määrää pelialalle. Uskomme, että tämä ratkaisee pitkällä aikavälillä ongelmat, joita näemme alalla tällä hetkellä. Tavoitteenamme on innostaa muita yrityksiä seuraamaan meitä työssä kohti osallistavampaa ja moninaisempaa peliteollisuutta Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kannustamme erityisesti avointa vuoropuhelua ja sitoutumista asioiden parantamiseen. Meidän on rakennettava yhdessä parempi peliteollisuus.

Olen äärimmäisen kiitollinen pelaajillemme jatkuvasta sitoutumisesta, tiimillemme jatkuvasta keskittymisestä menestykseen ja sijoittajillemme vankkumattomasta tuesta. Odotamme kaikki innolla tulevia uusia, jännittäviä pelejä!


Avainluvut

EUR miljoona01-06/202101-06/2020Muutos01-12/2020
Yhtiö
Liikevaihto12,314,4-15 %27,2
Bruttokate6,37,5-16 %14,3
Käyttökate (EBITDA)0,20,3-30 %0,5
Liiketulos (EBIT)-2,2-1,6-33 %-3,4
Oikaistu liiketulos-0,30,1-486 %-0,1
Bruttokate %51 %52 %1ppt52 %
Käyttökate (EBITDA) %2 %2 %1ppt2 %
Liiketulos (EBIT) %-18 %-11 %7ppt-12 %
Oikaistu liiketulos %-2 %1 %3ppt0 %
Liiketoiminnan kannattavuus
Julkaisutoiminnan EBITDA3,03,4-13 %6,4
Julkaisutoiminnan EBITDA (%)24 %24 %0ppt24 %
Tuotekehityksen avainluvut
Tuotekehityksen Investoinnit2,11,722 %3,5
Tuotekehityksen kulut3,83,315 %7,0

Tuotekehityksen ja Liiketoiminnan kannattavuuden avainluvut avataan tarkemmin kohdassa “Julkaisutoiminta” ja “Tuotekehitys”.


Yhtiön
avainluvut vuosineljänneksittäin

EUR miljoona01-03/202101-03/2020Muutos04-06/202104-06/2020Muutos
Liikevaihto6,27,3-15 %6,17,1-14 %
Bruttokate3,23,8-15 %3,13,8-18 %
Käyttökate (EBITDA)0,3-0,2254 %-0,00,5-103 %
Liiketulos (EBIT)-1,0-1,210 %-1,1-0,5-135 %
Oikaistu liiketulos0,0-0,3103 %-0,30,4-185 %
Bruttokate %52 %52 %0ppt51 %53 %2ppt
Käyttökate (EBITDA) %4 %-2 %6ppt0 %7 %7ppt
Liiketulos (EBIT) %-17 %-16 %1ppt-18 %-7 %11ppt
Oikaistu liiketulos %0 %-4 %4ppt-5 %5 %10ppt


Näkymät vuodelle 2021

Next Games arvioi arvioi liikevaihdon kasvavan vähintään 40 miljoonaan euroon vuonna 2021. Yhtiö tavoittelee kannattavaa kasvua koko vuoden käyttökatteen ollessa positiivinen.


Näkymien perusta

Näkymät perustuvat arvioon, että Walking Dead -pelit tuottavat tuloja tasaisella tai hieman laskevalla trendillä. Stranger Things -tuotot kasvavat vuoden 2021 aikana, ja Blade Runner tullaan julkaisemaan ​​tärkeimmillä markkinoilla.


Webcast ja puhelinkonferenssi

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä 13.8.2021 englanninkielisen webcastin. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Englanninkielinen tilaisuus 13.8.2021 alkaa klo 10:00. Tilaisuutta voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa: https://nextgames.videosync.fi/2021-q2-results

Tallenne tilaisuudesta löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteessa https://www.nextgames.com/fi/raportit


Puhelinkonferenssin tiedot:

Osallistu soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon. Vahvistuskoodi: 44228703#

FI: +358 981 710 310
SE: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
US: +1 631 91 31422

Lisätietoja:

Annina Salvén
Talousjohtaja
+358 (0) 40 588 3167
investors@nextgames.com

Hyväksytty neuvonantaja: Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 (0) 50 520 4098


Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

Liitteet