Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 - Julkaisutoiminnan kannattavuuden kaksinkertaistuminen käänsi yhtiön käyttökatteen (EBITDA) positiiviseksi

Published elokuuta 28, 2020

Next Games Oyj Yhtiötiedote 28.8.2020 klo 09:00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-kesäkuu 2020 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/raportit

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti
Yhtiö on siirtynyt raportoimaan luvut miljoonissa euroissa.

  • Liikevaihto oli 14,4 (19,2) miljoonaa euroa
  • Bruttokate oli 7,5 miljoonaa euroa, eli 52 % liikevaihdosta (11,3 miljoonaa; 59 %)
  • Käyttökate (EBITDA) oli 0,3 (-1,5) miljoonaa euroa
  • Liiketulos (EBIT) oli -1,6 (-3,5) miljoonaa euroa
  • Oikaistu liiketulos oli 0,1 (-1,8) miljoonaa euroa
  • Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 3,4 (2,3) miljoonaa euroa eli 24 % liikevaihdosta (12 %)
  • Tuotekehitysmenot olivat 2,6 (3,3) miljoonaa euroa eli 18 % (21 %) liikevaihdosta
  • Yhtiön henkilöstömäärä oli raportointikauden lopussa 108 (108) työntekijää
  • Liiketoiminnan rahavirta kääntyi positiiviseksi ja oli 1,3 (-0,7) miljoonaa euroa ja rahavarat kauden lopussa olivat 6,5 (4,7) miljoonaa euroa

(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen: Kannattavuuden merkittävä paraneminen antaa hyvän aseman uusien pelien julkaisemiseen

Vuoden 2020 ensimmäinen puolisko oli Next Gamesille vahva. Tunnettuihin brändeihin ja niiden vetovoimaan perustuva lisenssipelistrategiamme toimii. Liiketoimintamme kääntyi kannattavaksi, kiitos The Walking Dead -pelien parantuneen operatiivisen kannattavuuden ja tavoitetasollamme pysyneen kulutason.

Pystyimme oleellisesti parantamaan yhtiön kannattavuutta, ja julkaisuliiketoimintamme saavutti merkittävän virstanpylvään yltäessään 24 prosentin (12 % edellisenä vuonna) käyttökatetasoon (EBITDA), käyttökatteen  ollessa 3,4 (2,3) miljoonaa euroa. Tämä saavutus on jo nyt vahva osoitus siitä, millaiseen suhteelliseen kannattavuuteen yhtiö kykenee, ja uskomme, että mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiseen löytyy yhä myös pidemmällä aikavälillä.

Vahvat panostuksemme tuotekehitykseen näkyvät vielä koko yhtiön kannattavuusprofiilissa: tuotekehitysmenot olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 2,6 miljoonaa euroa eli 18 prosenttia liikevaihdosta, ja jopa 52 prosenttia henkilöstöstä työskenteli uusien tuotteiden parissa. Voimme olla erittäin ylpeitä siitä, että koko yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 0,3 miljoonaa euroa voitollinen. Kannattavuus näkyi myös liiketoiminnan rahavirrassa, joka kääntyi positiiviseksi ja oli 1,3 (-0,7) miljoonaa euroa. Uskomme että panostuksemme tuotekehitykseen kannattaa pitkällä aikavälillä. Vaikka liiketulos (EBIT) on vielä tappiollinen johtuen poistoista, jotka kohdistuvat aikaisempien vuosien teknologiaan ja yhteiseen infrastruktuuriin tehtyihin investointeihin, myös liiketappio parani 1,9 miljoonaa euroa ja oli enää -1,6 (-3,5) miljoonaa euroa.

Liikevaihtomme vuoden ensimmäisellä puoliskolla, 14,4 miljoonaa euroa, oli odotuksemme mukaisella tasolla. Tavoittelemme liikevaihdon kasvua uusien tuotteidemme kautta, ja yhtiöllä on nyt erinomaiset mahdollisuudet kerryttää liikevaihtoa sekä jatkaa vahvaa panostusta tuotekehitykseen. Maailmankuuluun Stranger Things -sarjaan perustuvan pelin kehitys eteni suunnitellusti vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Peliä on testattu alustavasti uusimpien ominaisuuksien ja pelikokokonaisuuden osalta, ja testien tulokset ovat olleet lupaavia. Suunnittelemme pelin tuomista markkinoille vaiheittain, alkaen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Keskeinen syy onnistuneeseen kannattavuuskäänteeseen on lisenssipelistrategiamme: tunnettujen brändien vetovoima tuo peleillemme vahvan orgaanisen käyttäjävirran, minkä ansiosta onnistumme houkuttelemaan pelaajia pienemmin käyttäjähankinnan kustannuksin. Kehittynyt analytiikkaamme mahdollistaa orgaanisen käyttäjävirran jatkuvan arvioinnin ja pelikohtaisen käyttäjähankinnan kokonaiskustannusten optimoinnin. Tämä näkyy jo julkaistujen peliemme parantuneessa tuloksessa. Molempien The Walking Dead -pelien ARPDAU (tulo päivittäistä käyttäjää kohtaan) on kehitystyön ansiosta noussut tasaisesti, vuoden takaisesta ensimmäisen kvartaalin keskiarvon 0,24 eurosta 0,33 euroon.

Olen erittäin ylpeä saavutuksistamme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Haluan kiittää koko Next Gamesin henkilöstöä uskomattomasta työstä COVID-19-pandemian värittämien vuoden ensimmäisten kuukausien aikana. Poikkeusoloista huolimatta pystyimme jatkamaan liiketoimintaamme lähes normaalisti ja pelien kehitys eteni suunnitellusti.

Vuoden ensimmäisen puoliskon saavutukset yhdistettynä toimivaan lisenssipelistrategiaan ja vahvaan tuotekehitysputkeen antavat meille hyvän aseman kehittää liiketoimintaamme entisestään vuoden toisella puoliskolla ja saavuttaa näkymämme koko vuodelle.

Avainluvut

EUR miljoonaa01-06/202001-06/2019Muutos01-12/2019
Yhtiö
Liikevaihto14,419,2-25%34,7
Bruttokate7,511,3-33%19,7
Käyttökate (EBITDA)0,3-1,5123%-3,5
Liiketulos (EBIT)-1,6-3,554%-7,4
Oikaistu liiketulos0,1-1,8104%-4,0
Bruttokate %52%59%7ppt57 %
Käyttökate (EBITDA) %2%-8%10ppt-10 %
Liiketulos (EBIT) %-11%-18%7ppt-21 %
Oikaistu liiketulos %1%-9%10ppt-11 %
Liiketoiminnan kannattavuus
Julkaisutoiminnan EBITDA3,42,349%3,8
Julkaisutoiminnan EBITDA (%)24%12%12ppt11 %
Tuotekehityksen avainluvut
Tuotekehityksen Investoinnit1,71,421%2,4
Tuotekehityksen kulut3,34,0-17%7,6

Yhtiön avainluvut vuosineljänneksittäin

EUR miljoonaa01-03/202001-03/2019Muutos04-06/202004-06/2019Muutos
Liikevaihto7,39,8-25 %7,19,4-25 %
Bruttokate3,85,6-33 %3,85,7-34 %
Käyttökate (EBITDA)-0,2-1,488 %0,5-0,1603 %
Liiketulos (EBIT)-1,2-2,452 %-0,5-1,157 %
Oikaistu liiketulos-0,3-1,378 %0,4-0,5172 %
Bruttokate %52 %57 %5ppt53 %60 %7ppt
Käyttökate (EBITDA) %-2 %-14 %12ppt7 %-1 %8ppt
Liiketulos (EBIT) %-16 %-24 %8ppt-7 %-12 %5ppt
Oikaistu liiketulos %-4 %-13 %9ppt5 %-5 %10ppt

Uudet näkymät vuodelle 2020

Yhtiö odottaa, että sen jo julkaistut pelit (The Walking Dead -pelit) tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä. Saavutetun kannattavuuden parannuksen myötä yhtiö uskoo jo julkaistujen pelien (The Walking Dead -pelien) kannattavuuden parantuvan julkaisutoiminnan käyttökatteella (EBITDA) mitattuna selvästi vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019, jolloin julkaisutoiminnan käyttökate oli 3,8 miljoonaa euroa. Uskomme myös aloittavamme 1-2 pelin skaalauksen markkinalle vuoden 2020 aikana.

Aiemmat näkymät (annettu 28.2.2020)

Next Games arvioi liikevaihdon kasvavan maltillisesti vuonna 2020. Mahdollinen kasvu painottuu vuoden 2020 toiselle puoliskolle. Yhtiö uskoo julkaisutoimintansa pysyvän kannattavana käyttökatteella (EBITDA) mitattuna. Yhtiö odottaa, että sen jo julkaistut pelit tuottavat liikevaihtoa tasaisella tai laskevalla trendillä.

Näkymien muutoksen perusta

Mobiilipelialan kehitys on jatkuvaa. Next Games vastaa alan muutoksiin kehittämällä jatkuvasti liiketoimintaansa. Yhtiö uskoo, että nykyisissä markkinaolosuhteissa pelejä ei enää lanseerata markkinalle kertaluontoisesti, vaan niitä skaalataan ja ne kasvavat ajan myötä. Pelien skaalaamisen nopeus riippuu monesta tekijästä ja sen seurauksena yhtiö on päättänyt poistaa ohjeistuksen koko vuoden 2020 liikevaihdosta. Yhtiön on tarkoitus arvioida ohjeistustaan loppuvuoden aikana, kun kohtuullisen luotettava arvio koko vuoden liikevaihdosta voidaan antaa.

Audiocast ja puhelinkonferenssi

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Englanninkielinen tilaisuus alkaa 28.8.2020 klo 11:00. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://nextgames.videosync.fi/2020-h1 tai puhelimitse.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Osallistu soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon. Vahvistuskoodi: 53717613#

FI: +358 981 710 310
SE: +46 856 642 651
UK: +44 333 300 0804
US: +1 855 85 70686

Lisätietoja:

Annina Salvén
CFO
+358 (0) 40 588 3167
investors@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games lyhyesti

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Rogue -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi

 

Liitteet