Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj puolivuotiskatsaus H1 2018: Fokuksessa valmistautuminen The Walking Dead: Our Worldin julkaisuun

Published heinäkuuta 20, 2018

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 20. HEINÄKUUTA 2018 KLO 08:00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-kesäkuu 2018 puolivuotiskatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/raportit

Next Games Oyj puolivuotiskatsaus H1 2018: Fokuksessa valmistautuminen The Walking Dead: Our Worldin julkaisuun

Tammi-kesäkuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden laskua oli 46 %  (€19,5M)
  • Myyntikate laski 10 prosenttiyksikköä ja oli 26 % (36 %)
  • Liiketulos oli -8,0 miljoonaa euroa (€0,0M)
  • Tuotekehitysmenot olivat 3,9 miljoonaa euroa (€1,0M). Yhtiö ei aktivoi pelien kehitysmenoja taseelle
  • Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi 132:een henkilöön (12/2017 119 henkilöä)
  • Yhtiö julkaisi tarkastelukauden jälkeen uuden The Walking Dead -lisenssiin perustuvan The Walking Dead: Our World -pelin. Blade Runner -peli on siirtynyt tarkastelukaudella tuotannosta  testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen. NBCUniversalin kanssa yhteistyössä kehitettävä peli siirtyi esituotannosta tuotantovaiheeseen
    (Tammi-kesäkuu 2017 vertailuluvut suluissa)


AVAINLUVUT:

(EUR 1000)  01-06/2018 01-06/2017
    
Liikevaihto  10 477 19 452
Bruttomyynti  10 449 18 288
    
Myyntikate  2 693 7 078
    
Liiketulos (EBIT)  -7 990 -7
Käyttökate (EBITDA)  -7 301 649
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) -7 315 523
    
Osakekohtainen tulos, laimentamaton (€) -0,48 0,00
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) -0,46 0,00
    
Prosenttiosuus liikevaihdosta   
Myyntikateprosentti  26 % 36 %
Käyttökateprosentti  -70 % 3 %
Liiketulosprosentti  -76 % 0 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä   
Oikaistu käyttökateprosentti  -70 % 3 %

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia.
Oikaistu käyttökate (AdjustedEBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.
*Yhtiö on oikaissut H1 2017 avainlukuja vastaamaan Next GamesOyj -konsernin lukuja, jotta vertailukelpoisuus H1 2018 lukuihin säilyy.


KESKEISET OPERATIIVISET TUNNUSLUVUT:   1-6/2018 1-6/2017
DAU   310 766  497 928
MAU   1 011 284  1 467 669
ARPDAU (USD)   0,22  0,22
ARPDAU (EUR)   0,19  0,20


TOIMITUSJOHTAJA TEEMU HUUHTANEN:

Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme valmistautuneet uusien peliemme lanseeraukseen. Tänä aikana emme julkaisseet uusia tuotteita ja markkinoilla olevan The Walking Dead: No Man's Landin kehitys jatkui alkuvuoden tapaan, ilman merkittäviä muutoksia. Yhtiön liikevaihto oli 10,5 miljoonaa euroa, kun se samaan aikaan vuonna 2017 oli 19,5 miljoonaa euroa. Yhtiön ARPDAU-luku oli ajanjaksolla 0,19 euroa. Eroa tarkastelukauteen nähden oli -0,01 euroa.

Katsauskauden jälkeen, 12. heinäkuuta, julkaisimme lokaatiopohjaisen, lisätyn todellisuuden (AR, augmented reality) The Walking Dead: Our World -pelimme maailmanlaajuisesti 153 markkinalla. Olemme erittäin tyytyväisiä pelin lanseerauksen onnistumiseen ja sen saamaan vastaanottoon median ja pelaajayleisön keskuudessa.

Avausviikollaan peli saavutti latauksissa top 10 position Applen App Storen pelikategoriassa 40:llä markkinalla ja Googlen Google Play sovelluskaupassa vastaavassa kategoriassa yli 10:llä markkinalla, mikä kertoo pelin kiinnostavan laajalti. Pelin liikevaihto on lähtenyt käyntiin lupaavasti ja ensimmäisen viikon globaali ARPDAU-luku (keskimääräinen myynti päivittäistä aktiivista käyttäjää kohden) on ollut 0,35 euroa. Kuten kaikkia yhtiön pelejä, Our Worldia kehitetään pitkäaikaisena palveluna. Viikko julkaisun jälkeen olemme vasta tämän matkan alussa, mutta pelin pelaajakunta näyttää varsin sitoutuneelta, kun tarkastellaan pelaajien aktiivisuutta. Keskimäärin yksittäinen pelaaja pelaa 7 pelisessiota per päivä ja käyttää pelissä keskimäärin 37 minuuttia aikaa. Yhteensä pelaajat ovat suorittaneet 100 miljoonaa tehtävää ja kävelleet 9 miljoonaa kilometriä, eli noin 220 kertaa maapallon ympäri. Aktiivisimmat kaupungit maailmalla ovat New York, Pariisi ja Tokio.

Blade Runner -pelimme on suunnitellusti siirtynyt tuotantovaiheesta testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen toisen vuosineljänneksen aikana, alkaen suljetuista käyttäjätesteistä ja tarkastelukauden jälkeen se on avattu yhdellä koemarkkinalla julkiseen testaukseen. Pelin kehitys etenee edelleen projektin suunnitelmien mukaisesti.  NBCUniversalin kanssa kehitteillä oleva peli on siirtynyt esituotannosta tuotantovaiheeseen.

Vuosi 2018 tulee olemaan yhtiölle monessa mielessä merkittävä. Vuoden 2017 ja 2018 alkupuolen olemme tehneet kovasti töitä valmistautuessamme skaalaamaan toimintaamme ja tukemaan useiden pelien julkaisua joka saralla, niin pelikehitys- teknologia, markkinointi- kuin analytiikkatiimeissäkin, sekä operatiivisen toiminnan tuen osalta. Uskon vakaasti, että Next Games -tiimi yhdessä on kyennyt luomaan vakaan pohjan tulevaisuutta varten. Vuoden 2018 aikana tulemme näkemään tämän työn ensimmäisiä tuloksia, The Walking Dead: Our World etujoukoissa.

STRATEGIA JA LIIKETOIMINTANÄKYMÄT:

Tammi-kesäkuun 2018 aikana yhtiö keskittyi strategiansa mukaisesti uusien viihdebrändilisensseihin, kuten elokuviin tai TV-sarjoihin, pohjautuvien pelien kehitykseen, julkaisuihin valmistautumiseen, sekä The Walking Dead: No Man's Land -pelin edelleen kehittämiseen. Lisäksi tarkastelukauden jälkeen yhtiö julkaisi The Walking Dead: Our World -pelin.

Next Gamesilla on toistaiseksi ollut yksi aktiivisesti ylläpidetty live-peli. Nyt yhtiö valmistautuu  julkaisemaan ja operoimaan useita uusia pelejä ja samanaikaisesti. Yhtiö on valmistautunut tähän muokkaamalla organisaatiotaan, jotta tehokas skaalautuminen usean julkaistun tuotteen yhtiöksi toteutuu. Johtoryhmään on nimitetty uusia jäseniä, joiden vastuualueina on tuotteista (tuotejohtaja) sekä liiketoimintaprosesseista ja käytännön operatiivisesta toiminnasta (operatiivinen johtaja) vastaaminen. Lisäksi yhtiö on investoinut voimakkaasti uuteen teknologiaan sekä rekrytoinut henkilöstöä vastaamaan uusista tuotteista. Yhtiön strategiana on edelleenkin ylläpitää pelin koko arvoketju, sisältäen pelinkehityksen, ylläpidon sekä merkittävät tukitoiminnot, kuten markkinoinnin, teknologia-alustan ja analytiikan yhtiön omassa kontrollissa.

Next Games jatkaa edelleen aktiivisia sopimusneuvotteluja viihdebrändien lisenssinomistajien kanssa vahvistaakseen tuoteportfoliotaan. Yhtiö pyrkii aiemmin todetun strategiansa mukaisesti julkaisemaan vähintään yhden pelin vuodessa alkaen vuonna 2018.

TULEVAT TAPAHTUMAT:

2.11.2018 - Q3 2017 liiketoimintakatsaus

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
press@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla.  Yhtiö julkaisi 12 heinäkuuta The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää kolmea muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 120 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi