Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj puolivuotiskatsaus 2019 - Liikevaihto kasvoi 83 %, kannattavuus parani selvästi

Published heinäkuuta 26, 2019

Next Games Oyj puolivuotiskatsaus 2019
Liikevaihto kasvoi 83 %, kannattavuus parani selvästi

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 9,4 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden kasvua oli 65 % (5,7 miljoonaa euroa)
 • Bruttokate nousi 3 prosenttiyksikköä ja oli 5,7 miljoonaa euroa, eli 60 % yhtiön liikevaihdosta (3,3 miljoonaa euroa, 58 % liikevaihdosta)
 • Oikaistu liiketulos parani 75 % ja oli -0,5 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) parani 96 % ja oli -0,1 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos parani 55 % ja oli -1.1 miljoonaa euroa (-2,4 miljoonaa euroa)
 • Tuotekehitysmenot olivat 2,0 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa)
 • Yhtiön henkilöstömäärä oli tarkastelukauden lopussa 108 henkilöä  (132 henkilöä).
 • Tarkastelukauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 4,7 miljoonaa euroa. Yhtiön pidemmän aikavälin pyrkimys kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta on edennyt suunnitellusti, kassavarojen ollessa 4,8 miljoonaa euroa ensimmäisen neljänneksen lopussa
 • Yhtiö uusi onnistuneesti tililimiittitakauksensa tarkastelukaudella. Osana rahoitusvaihtoehtojen kokonaisarviointia, yhtiö neuvottelee luotontarjoajien kanssa tililimiitin uusista ehdoista.
 • Yhtiö julkisti yhteistyösopimuksen Netflixin kanssa Stranger Things -pelistä vuodelle 2020

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden kasvua oli 83 % (10,5 miljoonaa euroa)
 • Bruttokate nousi 1 prosenttiyksikön ja oli 11,2 miljoonaa euroa, eli 59 % yhtiön liikevaihdosta (6,0 miljoonaa euroa, 58 % liikevaihdosta)
 • Oikaistu liiketulos parani 56 % ja oli -1,8 miljoonaa euroa (-4,1 miljoonaa euroa)
 • Käyttökate (EBITDA) parani 69 % ja oli -1,5 miljoonaa euroa (-4,8 miljoonaa euroa)
 • Liiketulos parani 29 % ja oli -3,5 miljoonaa euroa (-5,0 miljoonaa euroa)
 • Tuotekehitysmenot olivat 4,7 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa)


(Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta)

Avainluvut

20192018201920182018
EUR tuhatta04-06/201904-06/2018Muutos01-06/201901-06-2018Muutos01-12/2018
Liikevaihto9 3955 68965 %19 22410 47783 %35 245
Bruttokate5 6703 27373 %11 2506 03486 %21 294
Bruttokate %60 %58 %3ppt59 %58 %1ppt60 %
Liiketulos (EBIT)-1 100-2 448n/a-3 495-4 954n/a-16 915
Liiketulos %-12 %-43 %31ppt-18 %-47 %29ppt-48 %
Oikaistu liiketulos*-497-2 007n/a-1 809-4 072n/a-13 777
Oikaistu liiketulos %-5 %-35 %30ppt-9 %-39 %29ppt-39 %
Poistot yhteensä993701 9851402 165
IFRS 16256-512-512
Poistot tuotekehitys & lisenssioikeudet579301 157601 248
Muut1594031680405
Osakekohtainen tulos EUR-0,08-0,12-0,22-0,30-0,99
Osakekohtainen tulos, laimennettu EUR-0,08-0,12-0,22-0,30-0,99
Current Ratio1,153,921,153,921,53
Henkilöstömäärä kauden lopussa108132108132143

Oikaistu liiketulos on vaihtoehtoinen tunnusluku, liiketuloksen (EBIT) ja käyttökatteen (EBITDA) rinnalla jota johto käyttää kannattavuuden analysoinnissa. Oikaistu liiketulos on oikaistu IFRS 2 osakeperusteisilla maksuilla, joilla ei ole kassavaikutusta, sekä poistoilla lukuunottamatta IFRS 16 mukaisia poistoja vuokrasopimuksista, joita ei kuitenkaan oikaista liiketuloksesta.

Current ratio on vaihtoehtoinen tunnusluku missä jaetaan vaihto-omaisuus, lyhytaikaiset saamiset, rahat ja pankkisaamiset lyhytaikaisella vieraalla pääomalla. Tunnusluku mittaa mittaa yrityksen maksuvalmiutta

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Oikaistu Liiketulos ja EBITDA

20192018201920182018
EUR tuhatta04-06/201904-06/201801-06/201901-06/201801-12/2018
Liiketulos (EBIT)-1 100-2 448-3 495-4 954-16 915
Poistot yhteensä993701 9851402 165
Käyttökate (EBITDA)-107-2 378-1 510-4 814-14 749
IFRS 16-256--512--512
IFRS 2 osakeperusteiset maksut-1343712137421 483
Oikaistu liiketulos-497-2 007-1 809-4 072-13 777

Current ratio

EUR tuhatta30.6.201930.6.2018
Lyhytaikaiset varat10 59823 300
Lyhytaikaiset velat9 2475 937
Current Ratio  1,153,92

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen

Yhtiön toiminnan uudistaminen jatkui vahvana ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Saimme onnistuneesti päätökseen yhtiön kolmivaiheisen suunnanmuutoksen ensimmäisen askeleen, kulurakenteen tasapainottamisen ja vakauttaminen uudelle tasolle.  

Yhtiö ilmoitti aiemmin pyrkivänsä noin 1,1 - 1,2 miljoonan euron kuukausittaiseen kiinteiden kulujen tasoon. Säästöohjelma on toteutunut suunnitellusti, tason ollessa 1,2 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Yhtiön tappio jatkoi pienentymistään toisella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos oli huhti-kesäkuussa -0,5 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli vielä -1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön pitkän aikavälin pyrkimys kohti kassavirtaneutraalia tilannetta onkin edennyt suunnitellusti.

Tammi-kesäkuuhun 2018 nähden yhtiön liikevaihto kasvoi 83 % ja huhti-kesäkuuhun 2018 nähden 65 %. Our World -peli rikkoi kesäkuussa jälleen uuden ennätyksen 0,34 euron ARPDAUlla pelin sisäisistä ostoksista. Pelin retentiossa esiintyi edelleen haasteita, minkä johdosta markkinointi-investointien taso oli liikevaihtoon nähden yhtiön tavoitetasoa korkeammalla. Tiimi keskittyy nyt parantamaan pelin retentiota ja pelin kehitys jatkuu. 

Liikevaihdon kasvattamiseksi yhtiö on aktiivisesti kehittänyt mainostuloon liittyvää liiketoimintamalliaan. Our World -peliin lisättiin No Man’s Landissa jo implementoidut tavanomaiset videomainokset kesäkuun puolessa välissä. Lisäksi yhtiö on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pilotoinut innovatiivista lokaatiopohjaista mainosratkaisua Our Worldissa alan merkittävän kansainvälisen toimijan kanssa lupaavin alustavin tuloksin. 

Suunnanmuutoksen toinen askel, tuotekehitysputken rakentaminen uuden fokuksen mukaisesti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Yhtiö on rakentanut mallia, jossa yhtiö keskittyy olemassa olevan teknologian ja ohjelmistokoodin uudelleenkäyttöön, jonka avulla tuotteiden kehitysaikaa on mahdollista lyhentää. Kesäkuussa julkistettu ja valtavan kansainvälisen mediahuomion saanut kumppanuus Netflixin kanssa koskien Stranger Things -peliä on rakennettu soveltaen uusia käytäntöjä. Yhtiö on myös käynyt aktiivista keskustelua yhteistyöstä muiden merkittävien kansainvälisten lisenssinhaltijoiden kanssa.

Lisäksi yhtiö on saanut prototyyppaus- ja konseptointivaiheeseen useita uusia projekteja yhtiön uudistetun pelinkehitysprosessin ansiosta. Mobiilipelien tekemisessä on tärkeää, että yhtiöllä on useita uusia tuotteita pelinkehitysputkessa, sillä alalle on tyypillistä, että vain osa kehitteillä olevista peleistä läpäisee testausprosessin ja julkaistaan. Tällä hetkellä yhtiön uusien projektien parissa työskentelee 42 % ja live-tuotteiden parissa 46 % henkilöstöstä.

Kolmantena- ja viimeisenä askeleena suunnanmuutoksessa on rahoitusaseman turvaaminen tulevaisuuden investointeja, kuten tuotekehitystä ja uusien tuotteiden markkinointia varten. Vakautunut perusliiketoiminta ja uusi tuotekehitysputki antavat yhtiölle hyvät lähtökohdat jatkaa eri rahoitusvaihtojen arviointia.

Haluan kiittää yhtiön kaikkia työntekijöitä ja hallitusta erinomaisesta työpanoksesta suunnanmuutoksessa ja erityisesti olen ilahtunut innosta, jolla koko henkilöstö on lähtenyt rakentamaan uutta tuoteportfoliota.

Liiketoimintanäkymät 2019

Yhtiö tavoittelee vuoden 2019 aikana maltillista liikevaihdon kasvua vuoteen 2018 nähden, sekä kulurakenteen muutoksen ansiosta pyrkii ensivaiheessa pidemmällä aikavälillä kohti jatkuvaa kassavirtaneutraalia tilannetta. Yhtiön kustannussäästöohjelman puitteissa yhtiö odottaa saavuttavansa 550 tuhannen euron säästön kuukausitasolla palkoissa, hallinto- ja tuotekehityskuluissa, yhteensä noin 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla verrattuna vuoden 2018 toisen puoliskon kuukausittaiseen keskitasoon.

Näkymien perusta

Yhtiön arvio liikevaihdon kasvuun ja kannattavuuden tasoon perustuu oletukseen että No Man’s Land ja Our World -pelien liikevaihto jatkaa arviolta nykyisellä tasolla. Lisäksi näkymien perustana on tuotekehityksen pysyminen aikataulussa ja pysyminen vähintään yhden pelin vuosittaisessa julkaisutahdissa.

Tammi-kesäkuu 2019 Audiocast

Next Games järjestää suomenkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin 26.7.2019 klo 9.30.
Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://nxtg.ms/2YKV0CJ. Lisätietoa audiocastista ja puhelinkonferenssista: https://nxtg.ms/2O5qkey

Next Games lyhyesti

Next Games on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä.

Lisätietoja:
Saara Bergström
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Liite