Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018: The Walking Dead: Our World julkaistiin heinäkuussa, tekniset haasteet vaikuttivat pelin menestykseen

Published marraskuuta 02, 2018

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 2.11.2018 klo 08:00

Tämä tiedote on tiivistelmä tammi-syyskuu 2018 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nextgames.com/fi/ng/raportit

Next Games Oyj liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018: The Walking Dead: Our World julkaistiin heinäkuussa, tekniset haasteet vaikuttivat pelin menestykseen

Heinä-syyskuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 13,4 miljoonaa euroa (6,4 miljoonaa euroa), vertailukauteen nähden kasvua oli 110 %.
  • Myyntikate oli -11 % (33 %) liikevaihdosta
  • Liiketulos oli -10,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa)
  • The Walking Dead: Our World -peli julkaistiin maailmanlaajuisesti 12. heinäkuuta
  • Yhtiö solmi uuden lisenssisopimuksen viihdealan johtavan toimijan kanssa

Tammi-syyskuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa (25,8 miljoonaa euroa), vertailukauteen nähden laskua oli 7 %.
  • Myyntikate oli 5 % (36 %) liikevaihdosta
  • Liiketulos oli -18,7 miljoonaa euroa (-2,1 miljoonaa euroa)
  • Henkilöstömäärä kasvoi 143 (104) työntekijään. 2018 3. neljänneksen aikana henkilöstömäärä kasvoi 11 henkilöä.
  • Tarkastelukauden lopussa, 30.9.2018 yhtiöllä oli kassavaroja 8,8 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on viiden miljoonan euron käyttämätön tililimiitti. Rahavarat edellisen kauden lopussa, 30.6.2018 olivat 16,9 miljoonaa euroa.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Avainluvut:

(EUR 1000)7-9/20187-9/20171-9/20181-9/2017
Liikevaihto13 4356 38523 91225 837
Bruttomyynti13 7876 16324 23624 451
Myyntikate-1 5432 1281 1509 206
Liiketulos (EBIT)-10 718-2 113-18 708-2 120
Käyttökate (EBITDA)-10 001-1 941-17 303-1 292
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA)-9 767-2 076-17 083-1 553
Prosenttiosuus liikevaihdosta
Myyntikateprosentti-11 %33 %5 %36 %
Käyttökateprosentti-74 %-30 %-72 %-5 %
Liiketulosprosentti-80 %-33 %-78 %-8 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä
Oikaistu käyttökateprosentti-71 %-34 %-70 %-6 %

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia

Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut:

Operatiiviset tunnusluvut pitävät sisällään yhdistetyt luvut yhtiön julkaistuista peleistä. Tunnuslukujen määritelmät löytyvät raportin lopusta.

7-9/20187-9/20171-9/20181-9/2017
DAU668 566371 437430 656455 301
MAU3 205 3331 136 1511 642 4971 357 789
ARPDAU (USD)0,260,210,240,22
ARPDAU (EUR)0,220,180,210,20

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

Vuoden 2018 aikana Next Games on keskittynyt strategiansa mukaisesti tuomaan uusia tuotteita markkinoille sekä The Walking Dead: No Man's Land -pelin edelleenkehittämiseen. Ensimmäisen yhdeksän kuukauden liikevaihto oli 23,9 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavana ajanjaksona oli 25,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden myyntikate oli 5 %, kun se edellisvuonna oli 36 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti The Walking Dead: No Man's Land -pelin vertailukautta pienempi myynti ja myyntikatteen laskuun The Walking Dead: Our World -pelin lanseerauksen yhteydessä tehdyt pelaajahankintainvestoinnit. ARPDAU (keskimääräinen tulo päivittäistä käyttäjää kohden) oli ajanjaksolla 0,21 euroa, kun se edellisvuonna oli 0,20 euroa.

Vuoden 2018 kolmas neljännes käynnistyi AMC:n tv-sarjaan perustuvan The Walking Dead: Our World -pelin julkaisulla 12. heinäkuuta. Yhtiö teki julkaisun jälkeen huomattavia markkinointi-investointeja maailmanlaajuisesti, erityisesti pelin päämarkkinoilla Yhdysvalloissa ja Euroopan suurimmissa maissa, ja tavoitteli investoinneilla liikevaihdon huomattavaa kasvua. 


Yhtiön tavoitteena oli saavuttaa pelille yhden miljoonan päivittäisen käyttäjän määrä (DAU) lanseerauksen jälkeisten viikkojen aikana pohjautuen pelin monetisaatiopotentiaaliin, minkä perusteella markkinointi-investointisuunnitelma tehtiin. Pelille onnistuttiin hankkimaan  ensimmäisten viikkojen aikana  huomattava määrä päivittäisiä käyttäjiä samaan aikaan kuin pelin avainluvut, retentio ja monetisaatio, saavuttivat yhtiön odotuksia vastanneen tason. Peli saavuttikin top 50 grossing (liikevaihtoa mittaava lista) -listasijoituksen useilla avainmarkkinoilla, joten yhtiö voi olla tyytyväinen pelin ensimmäisten viikkojen performanssiin.


Kun käyttäjien määrä nousi pelissä ensimmäisten viikkojen aikana, pelissä havaittiin teknisiä haasteita, jotka heikensivät pelin toiminnallisuutta, joilla oli negatiivinen vaikutus pelin liikevaihdon kehitykseen. Tämän seurauksena yhtiö laski peliin kohdistettujen markkinointi-investointien tasoa huomattavasti suunniteltua alemmalle tasolle. The Walking Dead: Our World saavutti 625 tuhannen aktiivisen päivittäisen käyttäjän tason ennen teknisten haasteiden alkamista.

Korjausten ansiosta pelin tekniset virhetilanteet ovat vähentyneet, peliin liittyvien tunnuslukujen lasku tasaantui ja tunnusluvut kääntyivät syyskuun loppupuolella nousuun. Teknisillä haasteilla on kuitenkin ollut huomattava hidastava vaikutus pelin liikevaihdon kehittymiseen. Tämän liiketoimintakatsauksen julkaisuhetkellä yhtiön kumpaakin julkaistua peliä, No Man's Landia ja Our Worldia operoidaan voitollisella käyttökatteella.

Our Worldin teknisillä haasteilla on ollut negatiivinen vaikutus lanseerauksen yhteydessä tehtyjen markkinointi-investointien takaisinmaksuaikaan, joka on alun perin arvioitua pidempi. Tämän liiketoimintakatsauksen julkaisuhetkellä yhtiö on saavuttanut investoinneilleen kahden kolmasosan takaisinmaksun. Takaisinmaksuajan arvioidaan olevan vähintään tuplaantunut yhtiön tavoitteleman keskimääräisen 120 päivän takaisinmaksuajan sijasta. Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen serverikulut ovat olleet teknisten haasteiden johdosta suhteellisesti korkeammalla tasolla, kuin yhtiön pitkän aikavälin tavoitetilassa.

Our Worldin hidastunut liikevaihdon kehitys, markkinointi-investointien pidentynyt takaisinmaksuaika sekä odotettua korkeammat serverikulut vaikuttavat yhtiön kassatilanteeseen. Tämän johdosta yhtiö harkitsee eri vaihtoehtoja vahvistaakseen taloudellista asemaansa osana riskienhallintasuunnitelmaa. Vaikka julkaistuja pelejä operoidaan voitollisesti, pelien yhteistuotot eivät ennen Our Worldin liiketoiminnan kasvattamista kata kehitysvaiheessa olevien tuotteiden kustannuksia. Yhtiön näkemyksen mukaan kassatilanteen vahvistaminen on tärkeää tarvittavan käyttöpääoman turvaamiseksi, jotta liiketoiminnan kasvun edellyttämät toimenpiteet sekä tuotekehityksessä olevien pelien kehitys ja julkaisu voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Kolmas vuosineljännes oli yhtiölle haastava erityisesti Our World -pelin lanseeraukseen liittyneiden odotuksien näkökulmasta. Olen tässä tilanteessa tyytyväinen koko Next Games -tiimin yhteisponnistuksiin Our Worldin eteen sekä korjaussuunnitelmien nopeasta, mutta hallitusta täytäntöönpanosta, jolla tilanne on saatu käännettyä oikeaan suuntaan jatkoa ajatellen. Next Gamesin tulevaisuuden rakentaminen jatkuu myös vakaasti, kun yhtiö on 3. neljänneksen aikana solminut uuden lisenssikumppanuuden viihdealan johtavan toimijan kanssa erittäin halutusta lisenssistä.

Tammi-syyskuu 2018 Audiocast

Next Games järjestää tänään audiocastin ja puhelinkonferenssin sekä suomeksi että englanniksi.

Suomenkielinen tilaisuus alkaa klo 9:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2018_1102_q3_fi/

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 10:30. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/n/nextgames/nextgames_2018_1102_q3/

Lisätietoa audiocastista ja puhelinkonferenssista

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
investors@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi 12 heinäkuuta The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia.Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää muuta peliä, jotka perustuvat eri viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä. Yli 140 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi