Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj liiketoimintakatsaus Q3 2017: Liikevaihdon kasvu jatkui, vahva fokus tuotekehityksessä

Published marraskuuta 03, 2017

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 3. MARRASKUUTA 2017 KLO 8.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Q3/2017 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/.

Tammi-syyskuu 2017 lyhyesti:

  • Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli  25,8 miljoonaa euroa (€19,7M)
  • Myyntikate parani, ja oli 36 % (24 %)
  • Liiketulos oli -2,1 miljoonaa euroa (-€3,1M). Liiketulokseen vaikuttivat investoinnit uusien pelien ja liiketoiminnan kehitykseen sekä organisaation kasvu. Lisäksi tulokseen vaikuttivat vuoden 2017 aikana listautumiseen liittyvät kulut sekä poistot yhteensä 1,1 miljoonaa euroa
  • Yhtiö on onnistunut rekrytoinnissa, ja henkilöstömäärä kasvoi 104:ään henkilöön (69)
  • Tuotekehitysmenot olivat 1,9 miljoonaa euroa (€226k). Yhtiö ei aktivoi pelien kehitysmenoja taseeseen
    (tammi-syyskuu 2016 vertailuluvut suluissa)

Avainluvut:

(EUR 1000)   01-09/2017 01-09/2016 1-12/2016
      
Liikevaihto  25 837 19 722 31 112
Bruttomyynti  24 451 21 031 33 593
      
Myyntikate  9 206 4 471 8 252
      
Liiketulos (EBIT)  -2 120 -3 145 -1 582
Käyttökate (EBITDA)  -1 292 -2 827 -1 155
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) -1 553 -2 084 -709
      
Prosenttiosuus liikevaihdosta     
Myyntikateprosentti  36 % 23 % 27 %
Käyttökateprosentti  -5 % -14 % -4 %
Liiketulosprosentti  -8 % -16 % -5 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä     
Oikaistu käyttökateprosentti   -6 % -10 % -2 %


Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia

Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut
Operatiivisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät raportin lopusta.

    1-9/2017 1-9/2016 
DAU   455 301  406 457 
MAU   1 357 789  1 583 551 
ARPDAU (USD)   0,22  0,21 
ARPDAU (EUR)    0,20  0,19 

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

Next Gamesin liikevaihdon ja myyntikatteen kehitys jatkui edelleen myönteisenä verrattuna vuoden 2016 tammi-syyskuuhun. 31 %:n kasvu liikevaihdossa ja DAU/MAU-lukujen suhteen kasvu 26 %:sta 34 %:iin on merkki The Walking Dead: No Man's Land-peliin tehtyjen investointien toimivuudesta. Yhtiön päivittäisten pelaajien määrä, eli DAU-luku, nousi 12 %. Keskimääräinen tulo päivittäistä käyttäjää kohden, eli ARPDAU-luku oli ajanjaksolla 0,20 euroa. Edellisen tarkastelukauden ARPDAU-luku oli 0,19 euroa.

Next Gamesin strategian keskiössä on liiketoiminnan kasvattaminen, mikä vaatii panostuksia tulevaisuutta varten. Tämä näkyy suunnitellusti tuotekehitysmenojen kasvuna ja heijastuu siten liiketulokseemme, sillä emme aktivoi tuotekehitysmenoja. Tuoteportfoliomme koostuu toistaiseksi yhdestä merkittävää myyntiä kerryttävästä pelistä, joka kannattelee koko yhtiön kulurakennetta. Kehitteillä olevat kolme muuta peliä vaativat etupainotteisesti investointeja tuotekehitykseen sekä markkinointiin. Tämä voi vaikuttaa yhtiön kannattavuuteen ennen uusien pelien lanseerauksia ja niistä mahdollisesti syntyviä tuloja.

Uusien peliemme kehitys edistyy suunnitelmien mukaisesti. The Walking Dead: Our World on siirtymässä testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen vuoden 2017 lopussa, kuitenkin viimeistään tammikuussa 2018. Pelin ensimmäinen mainosvideo herätti runsaasti huomiota maailmalla niin viihde- kuin pelimediankin keskuudessa ja odotamme innolla pelaajien palautetta koemarkkinoinnin alkaessa. Myös Blade Runner -elokuvabrändiin perustuvan pelin ja kolmannen, vielä julkaisemattoman peliprojektin kehitys edistyy suunnitellusti.

Valtaosa potentiaalisista lisenssikumppaneistamme, kuten kansainväliset tv-yhtiöt ja elokuvastudiot, sekä markkinoinnin pääyhteistyökumppanit sijaitsevat Yhdysvalloissa. Aiomme vahvistaa paikallista presenssiämme Yhdysvaltojen länsirannikolla perustamalla markkinointi- ja liiketoiminnan kehitys -toiminnoista koostuvan, muutamia henkilöitä työllistävän sivutoimiston Los Angelesiin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.

Olemme onnistuneet rekrytoimaan kokeneita pelinkehittäjiä sekä Suomesta että ulkomailta. Kolmannen neljänneksen lopussa Next Games työllisti yhteensä 104 henkilöä. Olemme ylpeitä panostuksestamme henkilöstömme viihtyvyyteen ja vuoden 2018 aikana siirrymme uusiin toimitiloihin Helsingissä. Uudet toimitilat on mitoitettu noin 200 henkilölle, mikä odotetaan kattavan yhtiön lähivuosien kasvutarpeen.

Strategia ja liiketoimintanäkymät

Tarkastelukaudella yhtiö keskittyi strategiansa mukaisesti päätuotteensa The Walking Dead: No Man's Land-pelin kehitykseen, sekä uusien pelien kehitykseen ja aktiivisiin neuvotteluihin uusien lisenssikumppanien kanssa. Yhtiöllä on tällä hetkellä kolme uutta lisensseihin perustuvaa peliä työn alla, joista The Walking Dead: Our World on siirtymässä testaus- ja koemarkkinointivaiheeseen.

Vahvistaakseen tulevien vuosien tuoteportfoliotansa, yhtiö käy jatkuvia keskusteluja ja neuvotteluja mahdollisten lisenssikumppanien kanssa. Valtaosa potentiaalisista lisenssikumppaneista, kuten kansainväliset tv-yhtiöt ja elokuvastudiot, sekä markkinoinnin pääyhteistyökumppanit sijaitsevat Yhdysvalloissa, Los Angelesissa. Yhtiö aikoo vahvistaa paikallista presenssiään Yhdysvaltojen länsirannikolla perustamalla sivutoimiston Los Angelesiin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Toimisto tulee koostumaan pääasiallisesti liiketoiminnan kehitys- ja markkinointihenkilöstöstä.  

Yhtiön tuoteportfolio koostuu toistaiseksi yhdestä merkittävää liiketoimintaa tuottavasta pelistä, joka kannattelee yhtiön kulurakennetta, eli kehitteillä olevaa kolmea muuta peliä ja etupainotteisia investointeja uusien pelien markkinointiin. Lisäksi yhtiö investoi uusiin toimitiloihin. Tämän oletetaan vaikuttavan yhtiön kannattavuuteen ennen uusien pelien lanseerauksia ja niistä mahdollisesti syntyviä tuloja. Yhtiö pyrkii aiemmin ilmoitetun mukaisesti julkaisemaan vähintään yhden pelin vuodessa alkaen vuonna 2018.

Tulevat tapahtumat

  • 29.11. - 30.11.2017 - SIJOITUS INVEST-tapahtuma (Messukeskus, Helsinki) Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen esiintyy
  • 30.1.2018 - Tilinpäätöstiedote 2017

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
press@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896
Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Tässä katsauksessa esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Next Gamesin johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Next Gamesin tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Kaikkiin tällaisiin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Next Gamesin saavutukset voivat poiketa huomattavasti lausumissa esitetystä.

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu yli 16 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää kolmea uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien odotettuun Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead -peliä. Yli 90 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi