Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj liiketoimintakatsaus Q1 2018: Liikevaihto laski, uudet projektit etenevät

Published huhtikuuta 27, 2018

NEXT GAMES OYJ YHTIÖTIEDOTE 27.4.2018 KLO 08.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Q1/2018 liiketoimintakatsauksesta. Raportti on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/.

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti:

  • Liikevaihto oli 4,8 miljoonaa euroa, vertailukauteen nähden laskua oli 56 % (€10,9M)
  • Myyntikate laski neljä prosenttiyksikköä ja oli 32 % (36 %)
  • Liiketulos oli -3,4 miljoonaa euroa (0,8M)
  • Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi 124:ään henkilöön (77). Henkilöstöstä 70 % työskenteli uusien peliprojektien parissa, 23 % työskenteli The Walking Dead: No Man's Land -pelin parissa ja 7 % hallinnollisissa tehtävissä.
  • Yhtiö panosti tuotekehitykseen, tuotekehitysmenot olivat 1,7 miljoonaa euroa ensimmäisellä kvartaalilla 
    (tammi-maaliskuu 2017 vertailuluvut suluissa)

Avainluvut

(EUR 1000)   1-3/2018 1-3/2017
     
Liikevaihto  4 788 10 932
Bruttomyynti  4 747 10 432
     
Myyntikate  1 515 3 938
     
Liiketulos (EBIT)  -3 735 369
Käyttökate (EBITDA)  -3 397 539
Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) -3 415 798
     
     
Prosenttiosuus liikevaihdosta    
Myyntikateprosentti  32 % 36 %
Käyttökateprosentti  -71 % 5 %
Liiketulosprosentti  -78 % 3 %
Prosenttiosuus bruttomyynnistä    
Oikaistu käyttökateprosentti   -72 % 8 %

Bruttomyynti ei sisällä kestohyödykkeiden myyntiin liittyviä liikevaihdon jaksotuksia

Oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA) on liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla, myynnin, lisenssi- ja komissiojaksotusten muutoksilla sekä listautumiseen liittyvillä kuluilla.

Keskeiset operatiiviset tunnusluvut
Operatiivisten tunnuslukujen määritelmät löytyvät katsauksen lopusta.

    1-3/2018 1-3/2017
DAU    312 228   537 659
MAU    1 017 936   1 613 571
ARPDAU (USD)    0,21   0,23
ARPDAU (EUR)     0,17   0,22

Toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen:

The Walking Dead: No Man's Land -pelin liikevaihto laski aktiivisten käyttäjien määrän laskun seurauksena. Käyttäjämäärän laskuun vaikutti eniten pelaajien huonontunut pitosuhde, eli retentio. Lisätyt panostukset tuotekehitykseen yhdistettynä huomattavasti pienempään liikevaihtoon johti ensimmäisen neljänneksen tappioon. Kuitenkin The Walking Dead: No Man's Landin kehitys oli resurssi- ja markkinointipanostuksiin nähden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen kannattavaa.

Panostukset The Walking Dead: Our Worldiin, Blade Runner -peliin sekä muihin tuotekehityksessä oleviin peleihin heijastuvat ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön tunnusluvuissa. Yhtiö on siirtänyt vuoden 2017 lopussa ja vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana resursseja No Man's Land -tiimistä Our Worldiin ja muihin uusiin projekteihin. Yhtiö on rekrytoinut 2017 aikana aktiivisesti lisää henkilöstöä, mutta 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstö kasvoi vain viidellä työntekijällä, joten rekrytointitahti on hidastunut huomattavasti.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana pääfokuksemme oli The Walking Dead: Our World -pelin koemarkkinointivaiheen edistäminen. Vuoden 2017 lopussa aloitettujen suljettujen testien jälkeen peli julkaistiin Filippiineillä teknisiä testejä varten. Tämän jälkeen peli avattiin Australiassa, josta saimme ensimmäisiä varsinaisia tunnuslukuja ja pääsemme analysoimaan pelaajakäyttäytymistä, markkinoinnin toimivuutta ja liiketoiminnan potentiaalia. Koemarkkinoinnin nykyisessä vaiheessa pelillä on tuhansia päivittäisiä käyttäjiä ja alustavat, tärkeimmät tunnusluvut ovat olleet lupaavia.

Koemarkkinointivaiheen aikana globaali julkaisuaikataulu tarkentuu sitä mukaa, kun pelaajakäyttäytymisestä ja markkinoinnin toimivuudesta saadaan dataa. Ennen koemarkkinointivaiheen alkua tehty arvio The Walking Dead: Our World -pelin julkaisuaikataulusta on siten tarkentunut, ja tällä hetkellä yhtiö arvioi julkaisun ajoittuvan vuoden 2018 kolmannen neljänneksen alkupuolelle. Globaali julkaisuaikataulu tarkentuu edelleen kevään aikana, kun testimarkkinoilta kertyy lisätietoa. Koemarkkinointivaiheeseen käytetty aika ja resurssit ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta yhtiö voi varmistua globaalin julkaisun markkinointipanostuksen sijoitetun pääoman tuotosta ja pelin toimivuudesta sekä sisällön että liiketoiminnan kannalta.

Hyvää esimakua pelaajien ensireaktioista saimme myös San Franciscossa vuoden tärkeimmässä pelinkehittäjien tapahtumassa, Game Developers Conferencessä, GDC:ssä, jossa oli tänä vuonna ennätysmäärä kävijöitä, yhteensä 28 000. Julkistimme jo konferenssia edeltävällä viikolla, että karttakumppanimme on Google Maps ja pelin demo olikin näyttävässä roolissa yhteistyökumppanimme Googlen messuosastolla.

Yhtiö on vakaasti siirtymässä uuteen vaiheeseen, kun uusia pelejä julkaistaan markkinoille ja tuotekehitysputkeen saadaan lisää tuotteita eri kehitysvaiheisiin. Kun liiketoiminnan mittakaava kasvaa, on myös panostettava asianmukaisten prosessien ja pelinkehityksen tukitoimintojen rakentamiseen, sekä edelleen investoitava uusien projektien käynnistämiseen. Yhtiö on katsauskauden jälkeen, huhtikuussa 2018 tehnyt muutoksia johtoryhmänsä rakenteeseen ja nimittänyt uusia henkilöitä avainrooleihin tukeakseen yhtiön kehitystä.

Helmikuussa juhlittiin jälleen Suomen parhaita työpaikkoja Great Place to Work -gaalassa. Panostuksemme yrityksen kehittämiseen ja henkilöstön osallistamiseen näkyy selvästi entistä parempana Great Place to Work -sijoituksena. Edellisvuoden 28. sijalta nousimme sijalle 12. eli loikkasimme 16 sijaa ylöspäin. Olen erittäin tyytyväinen tähän tulokseen ja tältä pohjalta on hyvä ponnistaa kohti uusien tuotteiden julkaisua ja uutta vaihetta yhtiössä.

Tulevat tapahtumat

  • Puolivuotiskatsaus: 20.7.2018

Lisätietoja:
Saara Bergström
CMO
press@nextgames.com
+358 (0)50 483 3896

Hyväksytty neuvonantaja: Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori, puhelin: +358 10 546 7937

Tässä katsauksessa esitetään lausumia, jotka kuvaavat muun muassa Next Gamesin johdon nykyisiä näkemyksiä ja odotuksia Next Gamesin tulevaa toimintaa ja päämääriä koskevista suunnitelmista ja tavoitteista. Kaikkiin tällaisiin lausumiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, joiden seurauksena Next Gamesin saavutukset voivat poiketa huomattavasti lausumissa esitetystä.

Next Games
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneen The Walking Dead: No Man's Land -pelinsä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. The Walking Dead: No Man's Land -peliä on ladattu yli 20 miljoonaa kertaa. Tällä hetkellä Next Games kehittää neljää uutta peliä, jotka perustuvat viihdebrändilisensseihin, mukaan lukien Blade Runner 2049 -elokuvaan perustuvaa peliä, sekä innovatiivista lookatiopohjaista lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävää The Walking Dead: Our World -peliä. Yli 100 henkilöä työllistävä yhtiö sijaitsee Helsingissä. www.nextgames.com/fi