Yhtiötiedotteet
Next Games Oyj: Julkaisu- ja tuotekehitystoimintojen laskentaperiaatteiden muutos

Published helmikuuta 28, 2020

Next Games Oyj Yhtiötiedote 28.2.2020 klo:07:58

Next Games tekee muutoksen tuotekehitys-, markkinointi- ja myynti-, sekä hallintotoimintojen kulukohdistuksien laskentaperiaatteisiinsa. Muutoksen tavoitteena on parantaa yhtiön taloudellista viestintää tarjoamalla sijoittajille mahdollisimman ymmärrettävää, kattavaa ja selkeästi ryhmiteltyä tietoa yhtiön tuotekehitys- ja julkaisutoiminnasta taloudellisessa raportoinnissa.

Yhtiö muuttaa julkaistuihin peleihin liittyvien kehitysmenojen luokittelua ja esittää ne jatkossa myynti- ja markkinointitoiminnon alla. Aiemmin kaikki, sekä julkaistujen että kehitteillä olevien pelien kehitykseen liittyvät kulut raportoitiin osana tuotekehitystoimintoa. Jatkossa vain kehitteillä olevien pelien luvut raportoidaan osana tuotekehitystoimintoa ja julkaistujen pelien kehitys ja ylläpitokulut raportoidaan osana markkinointi- ja myyntitoimintoa. Laskentaperiaatteiden muutos ei vaikuta koko konsernin raportoituun liikevaihtoon, liiketulokseen, bruttokatteeseen tai taseen lukuihin.

Muutoksen taustalla on uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun, ’julkaisutoiminnan kannattavuus’ tuonti osaksi yhtiön taloudellista raportointia. Uuden vaihtoehtoisen tunnusluvun avulla sijoittaja saa paremman kuvan yhtiön julkaisutoiminnan kannattavuudesta. Julkaisutoiminnan kannattavuudella tarkoitetaan yhtiön julkaistujen pelien liikevaihtoa oikaistuna pelien ylläpidon, edelleen kehityksen, markkinoinnin ja asiakaspalvelun menoilla.

Vuoden 2018 taloudellinen raportointi sekä osavuosikatsaus 1.1-30.6.2019 on oikaistu vastaamaan uusia laskentaperiaatteita. Tarkemmat tiedot muutoksista on esitetty alla, ja oikaistut luvut on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

Muutos toimintojen kulukohdistuksien laadintaperiaatteissa

Palvelupohjaisten pelien luonteen takia Next Games ryhmittelee julkaisutoiminnan kulut yhteen ja luokittelee tavanomaiset pelin palveluun liittyvät kulut ylläpitona, eikä tuotekehityksenä. Näitä ylläpitokuluja ei aktivoida taseelle. Laskentaperiaatteen muutos helpottaa kannattavuuden seurantaa ja parantaa tuloksen ennustettavuutta ja vertailukelpoisuutta eri kausien välillä, riippumatta missä kehityskaaressa yhtiön muut tuotteet ovat, sekä mikäli tuotekehitykseen liittyviä kuluja aktivoidaan.

Aikaisemmin kaikki pelin kehitystoiminta on luokiteltu tuotekehitystoiminnon alle. Jatkossa tuotekehitystoiminnon alle luokitellaan vain teknologiaan liittyvät ja julkaisemattomien pelien kehityskulut, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen):

 • Tuotekehitykseen osallistuvan henkilöstön kulut ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksuja
 • Ostetut palvelut ja ulkoistettu tuotekehitys
 • Tuotekehitykseen liittyvä testaustoiminta ja muut tutkimukseen liittyvät kulut
 • Yleiskulukerroin perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöön
 • Aktivoinnit ja poistot liittyen tuotekehitykseen, sekä yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Aikaisemmin myynti- ja markkinointitoimintoon luokiteltiin kaikki markkinointi ja markkinointihenkilöstöön liittyvät kulut. Jatkossa Next Gamesin myynti- ja markkinointitoiminto kattaa kaikki kulut, jotka liittyvät yhtiön julkaistujen pelien ylläpitoon ja edelleenkehitykseen, mukaan lukien kehitystiimeihin liittyvät henkilöstökustannukset, esimerkiksi (mutta ei rajoittuen):

 • Julkaistuja tuotteita edelleenkehittävän ja markkinoivan henkilöstön kulut; ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksuja
 • Ostetut palvelut; kuten asiakaspalvelu
 • Markkinoinnin suorat ostot; kuten pelaajahankinta ja muu markkinointi
 • Yleiskulukerroin; perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöön
 • Aktivoinnit ja poistot;  toimintoon kohdistuvia, ja yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Aikaisemmin hallintotoimintoon luokiteltiin taloushallinto, lakiosasto, yleishallinto, eli johto sekä  henkilöstöhallinto.  Myös listautumiseen ja  listautumisantiin liittyvät kulut, sekä taloushallinnon palvelut kuten tilintarkastus luokitellaan hallintoon. Jatkossa toimintoon sisältyy lisäksi myös sijoittajaviestintään ja yhtiön yleiseen tiedotus ja suhdetoimintaan liittyvät kulut, esimerkiksi:

 • Hallinnon parissa työskentelevien henkilöiden kulut; ml. palkat, sivukulut, eläkekulut, sekä allokaatio IFRS 2 osakeperusteisia maksuja
 • Ostetut palvelut; hallintopalvelut ja hallinnon vuokratyövoima
 • Yleiskulut; Yleiskulukerroin perustuen henkilöstömäärään suhteessa koko konsernin henkilöstöön
 • Muu viestintä; yhtiön tiedotus, sijoittajaviestintä ja suhdetoimintaan liittyvät kulut
 • Aktivoinnit ja poistot; Toimintoon kohdistuvia, ja yleiskulukertoimen kautta tulevia IFRS 16, ja muita aineellisia ja aineettomia poistoja.

Laskentaperiaatteiden muutoksen keskeiset vaikutukset 2018

 • Tuotekehitys toiminnon kulut laskivat 2,8 miljoonaa euroa vuonna 2018
 • Myynti - ja markkinointi toiminnon kulut nousivat 3,1 miljoonaa euroa vuonna 2018
 • Hallinto toiminnon kulut laskivat 0,3 miljoonaa euroa vuonna 2018
 • Nettovaikutus tilikauden tulokseen on 0 euroa vuonna 2018

Laskentaperiaatteiden muutoksen keskeiset vaikutukset 1.1-31.6.2019

 • Tuloslaskelma 1.7-31.12.2019 on laadittu uusia periaatteita noudattaen
 • Tuotekehitys toiminnon kulut laskivat 1,4 miljoonaa euroa vuonna 1.1-31.6.2019
 • Myynti - ja markkinointi toiminnon kulut nousivat 1,4 miljoonaa euroa kaudella 1.1-31.6.2019
 • Hallinto toiminnon kulut laski 0,03 miljoonaa euroa kaudella 1.1-31.6.2019
 • Nettovaikutus tilikauden tulokseen on 0 euroa kaudella 1.1-31.6.2019

TAULUKOT 2018

Oikaistu
EUR tuhatta1.1-31.12.20181.1-31.12.2018Muutos
Liikevaihto35 24535 2450
Tuotettuja palveluita vastaavat kulut-13 952-13 9520
Bruttokate21 29421 2940
Liiketoiminnan muut tuotot71710
Tuotekehityksen kulut-7 541-10 4182 877
Myynnin ja markkinoinnin kulut-26 776-23 643-3 133
Hallinnon kulut-3 963-4 218255
Liiketulos-16 914-16 9140

OikaistuOikaistu
EUR tuhatta1.1-1.6
2018
1.1-1.6
2018
Muutos1.7-31.12
2018
1.7-31.12 2018Muutos
Liikevaihto10 47710 477024 76924 7690
Tuotettuja palveluita vastaavat kulut-4 443-4 4430-9 509-9 5090
Bruttokate6 0346 034015 26015 2600
Liiketoiminnan muut tuotot4545027270
Tuotekehityksen kulut-3 481-3 55574-4 060-6 8632 803
Myynnin ja markkinoinnin kulut-5 564-5 405-159-21 212-18 238-2 974
Hallinnon kulut-1 987-2 07386-1 975-2 146171
Liiketulos-4 954-4 9540-11 961-11 9610

TAULUKOT 2019

Oikaistu
EUR tuhatta1.1-1.6.20191.1-1.6.2019Muutos
Liikevaihto19 22419 2240
Tuotettuja palveluita vastaavat kulut-7 974-7 9740
Bruttokate11 25011 2500
Liiketoiminnan muut tuotot990
Tuotekehityksen kulut-3 284-4 6791 395
Myynnin ja markkinoinnin kulut-9 838-8 414-1 424
Hallinnon kulut-1 632-1 66129
Liiketulos-3 495-3 4950

Julkaisutoiminnan kannattavuus 2018 ja 2019

EUR tuhatta1.1-30.6.20181.7-31.12.20181.1-31.12.2018
Liikevaihto10 47724 76935 245
Bruttokate6 03415 26021 294
Myynnin ja markkinoinnin kulut-5 564-21 212-26 776
Julkaisutoiminnan liiketulos (EBIT)470-5 952-5 482
Julkaisutoiminnan poistot699611 030
Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA)538-4 991-4 452

EUR tuhatta1.1-30.6.20191.7-31.12.20191.1-31.12.2019
Liikevaihto19 22415 47734 701
Bruttokate11 2508 41819 668
Myynnin ja markkinoinnin kulut-9 838-7 756-17 594
Julkaisutoiminnan liiketulos (EBIT)1 4126622 074
Julkaisutoiminnan poistot8478461 693
Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA)2 2591 5083 767

Lisätietoja:

Annina Salvén, talousjohtaja, +358 (0) 40 588 3167
investors@nextgames.com

Certified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938

Next Games

Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) on lisensoituihin peleihin keskittyvä mobiilipelien kehittäjä ja julkaisija sekä ensimmäinen Suomessa pörssiin listautunut mobiilipeliyritys. Hyvän vastaanoton saaneiden The Walking Dead -peliensä ansiosta, Next Games on suunnannäyttäjä massaviihdetuotteiden pohjalta luotavien, palvelupohjaisten mobiilipelien alalla. Yhtiö julkaisi kesällä 2018 The Walking Dead: Our World -pelin, joka käyttää viimeisintä AR-teknologiaa ja Google Mapsia. Tällä hetkellä Next Games kehittää useaa viihdebrändilisensseihin perustuvaa peliä, mukaan lukien Blade Runner Nexus -peliä, joka perustuu suosittuihin Blade Runner-elokuviin sekä Netflixin Stranger Things -sarjaan perustuvaa mobiilipeliä. www.nextgames.com/fi