Tietosuojaseloste

Päivitetty viimeksi: 3.7.2018.

Tässä Tietosuojaselosteessa kerrotaan meistä sekä siitä, miten keräämme, luovutamme ja käytämme sinua koskevia henkilötietoja ja miten voit hyödyntää tietosuojaa koskevia oikeuksiasi. Tätä Tietosuojaselostetta sovelletaan Next Games Oyj:n peleihin, verkkosivustoihin ja niihin liittyviin palveluihin, joista käytetään tässä yhteisnimitystä Palvelu. Voimme aika ajoin päivittää tätä Tietosuojaselostetta lisäämällä uuden version osoitteeseen www.nextgames.com. Jos selosteeseen tehdään olennaisia muutoksia, asiasta tiedotetaan ilmoituksella, joka julkaistaan Palvelussa ennen muutoksen voimaantuloa. Kun jatkat muutoksen voimaantulon jälkeen Palvelun käyttöä, käyttöön sovelletaan uutta Tietosuojaselostetta.

YHTEYSTIEDOT

Jos haluat kysyä tietosuojasta tai jos sinulla on henkilötietoihisi liittyviä pyyntöjä, yhteyttä kannattaa ottaa ensisijaisesti pelin välityksellä, koska tällöin pystymme vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

Rekisterinpitäjän nimi: Next Games Oyj
Osoite: Aleksanterinkatu 9 A, 00100 Helsinki
Sähköposti: privacy@nextgames.com

TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA KERROTAAN

 • Mitä tietoja keräämme sinusta
 • Miten käytämme tietojasi
 • Kenellä on oikeus nähdä tietosi
 • Miten suojaamme tietojasi kansainvälisissä tiedonsiirroissa
 • Käyttäjän oikeudet ja valintaoikeudet
 • Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttömme
 • Miten suojaamme käyttäjän tietoja
 • Ikärajat

  KERÄTTÄVÄT TIEDOT

  Meille antamasi tiedot

  • yhteystiedot (esimerkiksi nimi ja sähköpostiosoite)
  • pelaajanimi ja salasana
  • profiilitiedot (esimerkiksi profiilikuva)
  • Palveluun lähetetyt viestit (esimerkiksi keskustelulokit ja tukipyynnöt)
  • muut käyttäjän antamat tiedot (esimerkiksi kadonneen tilin tunnistustiedot).

  Automaattisesti kerättävät tiedot

  • käyttäjän tiliä koskevat ja pelissä edistymiseen liittyvät tiedot
  • käyttäjän IP-osoite ja mobiililaitteen tunnisteet (esimerkiksi laitteen tunnus, mainontatunnus, MAC-osoite, IMEI-tunnus)
  • käyttäjän laitetta koskevat tiedot, esimerkiksi laitteen nimi ja käyttöjärjestelmä, selaimen tyyppi ja kieli
  • evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kerättävät tiedot (lisätietoja jäljempänä)
  • likimääräiset sijaintitiedot
  • tarkat paikkatiedot (GPS-tiedot, jos kyseessä sijaintiperusteinen peli)
  • Palvelun käyttötiedot, esimerkiksi pelaustiedot ja käyttäjän vuorovaikutus muiden pelaajien kanssa Palvelussa
  • erityiset Next Games ‑tunnukset, jotka useimmissa tapauksissa luodaan käyttäjille Palvelun käytön yhteydessä.

  Kumppaneilta kerättävät tiedot

  • tiedot, jotka saamme, jos käyttäjä linkittää Palveluun kolmannen osapuolen työkalun (esimerkiksi Facebookin tai Applen Game Centerin)
  • demografiset tiedot (esimerkiksi käyttäjän IP-osoite karkean sijainnin selvittämistä varten)
  • petosyritysten torjumista avustavat tiedot (tällaisia yrityksiä voivat olla esimerkiksi hyvitysten väärinkäyttö peleissä tai mainontaan liittyvä klikkipetos)
  • pelin käyttöympäristöistä peräisin olevat tiedot (esimerkiksi maksun varmennusta varten)
  • mainonta- ja analytiikkatarkoituksiin liittyvät tiedot, joiden avulla kehitetään Palvelua.

  MIKSI KÄYTTÄJÄN TIETOJA KERÄTÄÄN

  Palvelun toiminnan varmistaminen

  Täyttääksemme sopimuksen käsittelemme tarvittavia tietoja

  • tilien luomiseen, joiden perusteella käyttäjän sallitaan pelata pelejä ja käyttää Palvelua
  • Palvelun ylläpitoon
  • maksujen varmennukseen ja varmistamiseen
  • käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen
  • Palveluun liittyvään viestintään käyttäjän kanssa.

  Pelaajille mahdollisimman sopivan Palvelun varmistaminen

  Jotta Palvelu toimisi pelaajien kannalta mahdollisimman hyvin, meillä on oikeutettu etu kerätä ja käsitellä tietoja, joiden avulla voidaan

  • päivittää ja kehittää pelaajaprofiileja
  • parantaa Palvelua ja Next Gamesin muita vastaavia palveluita sekä pelaamiskokemusta
  • sallia käyttäjille Palvelussa tarjotun laajennetun todellisuuden käyttö, joka mahdollistaa kanssakäymisen yhteisissä, reaalimaailman kanssa limittyvissä maailmoissa
  • hoitaa käyttäjäsuhteita
  • tarjota yhteisöllisiä ominaisuuksia Palvelun osana
  • räätälöidä käyttäjän palvelukokemusta, kuten reaalimaailman sijaintiin sidottua pelaamiskokemusta
  • vastata käyttäjän kommentteihin ja kysymyksiin sekä toimittaa pelaajille tukipalvelua
  • tiedottaa käyttäjälle Next Gamesin tarjouksista Palvelussa, muissa verkkosivustoissa ja palveluissa sekä sähköpostitse
  • lähettää käyttäjälle Palveluun liittyviä tietoja, esimerkiksi päivityksiä, turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja tukipalvelun viestejä
  • antaa käyttäjälle mahdollisuus viestiä muiden pelaajien kanssa.
  • mahdollistaa ja varmentaa tiettyjä toimintoja
  • analysoida Palvelussa näytettyjen mainosten tehoa.

  Personoidun mainonnan esittäminen

  Jotta käyttäjälle voitaisiin esittää personoituja mainoksia Palvelussa sekä muissa verkkosivustoissa ja palveluissa (myös sähköpostissa), meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja, joiden avulla voidaan

  • seurata käyttäjän Palvelun yhteydessä käyttämää sisältöä ja käyttäjän toimintaa verkossa
  • jaella, kohdentaa ja parantaa mainontaamme ja Palvelua.
  • tunnistaa käyttäjä tämän toimiessa Palvelussa useilla laitteilla, jotta voimme mahdollistaa Palvelun käytön ja hallita ja analysoida käyttäjälle näytettyjen mainosten tehoa.

  Käyttäjän oikeudet ja valintaoikeudet ‑kohdassa jäljempänä on tietoja siitä, miten käyttäjä voi estää personoidut mainokset.

  Palvelun turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistaminen

  Jotta voimme varmistaa Palvelun ja sen yhteisöllisten ominaisuuksien turvallisuuden ja asianmukaisuuden sekä torjua petosyrityksiä ja muutoin varmistaa hyväksyttävän käytön, meillä on oikeutettu etu käsitellä tietoja, joiden avulla voidaan

  • analysoida ja valvoa Palvelun ja sen yhteisöllisten ominaisuuksien käyttöä
  • moderoida keskusteluja automaattisesti tai manuaalisesti
  • ryhtyä toimenpiteisiin vilpillisesti tai huonosti käyttäytyviä pelaajia kohtaan.

  Analysointi, profilointi ja segmentointi

  Voimme kaikissa edellä mainituissa tapauksissa ja tarkoituksissa analysoida, profiloida ja segmentoida kaikkia kerättyjä tietoja.

  Käyttäjän suostumus

  Käyttäjän antaman suostumuksen perusteella voimme käsitellä käyttäjän tietoja myös muihin tarkoituksiin.

  KENELLÄ ON OIKEUS NÄHDÄN KÄYTTÄJÄN TIEDOT

  Next Gamesin lisäksi myös muut tahot voivat käyttää käyttäjän tietoja seuraavassa mainituissa tilanteissa.

  Muut pelaajat ja käyttäjät

  Yhteisölliset ominaisuudet ovat peleissämme keskeisessä roolissa. Toiset pelaajat ja käyttäjät voivat nähdä esimerkiksi käyttäjän profiilitiedot, toiminnan pelissä, tilastosijoituksen ja lukea käyttäjän julkaisemia viestejä.

  Next Gamesin yhteistyökumppanit

  Next Gamesilla on kumppaneita, jotka toteuttavat tiettyjä palveluja. Tällaiset kumppanit käsittelevät käyttäjän tietoja vain Next Gamesin ohjeiden mukaan ja ainoastaan toimittaakseen Palvelua, esimerkiksi isännöintiä, pelaajien tukipalvelua, mainontaa, analytiikkaa ja petosten torjuntaa.

  Muut yritykset ja viranomaiset

  Vastustaaksemme petoksia ja laitonta toimintaa voimme vaihtaa tietoja muiden yritysten ja organisaatioiden kanssa sekä toimittaa tietoja viranomaisille lainmukaisten pyyntöjen perusteella.

  Käyttäjän tietoja saatetaan luovuttaa myös käyttäjän suostumuksen perusteella, lainsäädännön noudattamiseksi taikka Next Gamesin, sen pelaajien tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi.

  Mainonnan ja yhteisöllisen median kumppanit

  Palveluun sisältyy alla lueteltujen kumppaniemme tuottamia toimintoja, kuten sosiaalisen median välineitä ja pelin sisäistä mainontaa. Nämä kumppanit toimivat omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisina rekisterinpitäjinä. Nämä kumppanit voivat käyttää mainontatunnisteita, evästeitä, verkkojäljitteitä ja muuta seurantateknologiaa (sekä seurata sijaintia sijaintiperusteisissa Peleissä) kerätäkseen tai vastaanottaakseen tietoa käyttäjästä. Tämä Tietosuojaseloste ei kata tällaisten kolmansien osapuolten toimintoja, teknologioita tai käytäntöjä, sillä emme kykene valvomaan näitä toimintoja emmekä vastaa niistä. Kumppanien tietojenkäsittelykäytäntöihin kannattaa tutustua tarkistamalla niiden tietosuojaselosteet.

  Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta

  Palvelussa voidaan käyttää kolmansia osapuolia, kuten mainontaverkostoja ja mainospörssejä (myös kiinnostuksen kohteisiin perustuvien) mainosten näyttämiseen Palvelussa tai kolmannen osapuolen palveluissa käyttäjän poistuttua Palvelusta. Saatamme käyttää ulkopuolista analytiikkapalveluita ja muita palveluntarjoajia, jotka raportoivat meille ja/tai kolmansille osapuolille Palvelun käytöstä ja mainosten ja sisältömme katselusta. ”Kiinnostuksen kohteisiin perustuva mainonta” on käyttötottumuksia seuraavaa mainontaa, jota kohdennetaan käyttäjälle perustuen siihen, miten tämä on toiminut eri sivustoilla ajan mittaan. Siihen sisältyy myös mainosten uudelleenkohdennus käyttäjän jo poistuttua Palvelusta ja siirryttyä muun tahon palveluun.

  TIETOJEN KANSAINVÄLISET SIIRROT

  Palvelumme on luonteeltaan globaali, minkä vuoksi käyttäjän tietoja voidaan siirtää kaikkialle maailmassa. Koska muilla mailla voi olla toisenlainen tietosuojalainsäädäntö kuin käyttäjän maalla, varmistamme riittävillä suojatoimilla, että käyttäjän tietoja suojataan tässä Tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Kumppaniemme mahdollisesti käyttämiä suojatoimia ovat myös Euroopan komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet sekä Privacy Shield ‑järjestely, jos tietoja siirretään Yhdysvaltoihin.

  KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VALINTAOIKEUDET

  Sähköpostitse lähetettävien markkinointiviestien ja muun suoramarkkinoinnin estäminen

  Käyttäjä voi estää myynninedistämisviestinnän, esimerkiksi sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit, noudattamalla viesteissä olevia ohjeita.

  Kohdennetun mainonnan estäminen

  Käyttäjä voi estää kiinnostuksen kohteisiin perustuvan mainonnan mobiilisovelluksissa tarkistamalla iOS- tai Android-laitteen yksityisyysasetukset ja valitsemalla Rajoita mainosseurantaa (Apple iOS) tai Poista yksilölliset mainokset käytöstä (Android). Voit käydä Digital Advertising Alliancen (DAA) ”opt-out”-sivustolla. Siellä oleva työkalu tunnistaa jäsenyhtiöt, joiden evästeitä on käyttäjän selaimessa, sekä ilmoittaa linkit niiden sivustoille. Lisäksi jotkin kiinnostuksen kohteisiin perustuvia mainoksia mobiilisovelluksissa välittävät kolmannet osapuolet saattavat tarjota käyttäjälle mahdollisuuden tehdä omia valintojaan mainonnan ja omien teknologioidensa suhteen. Käyttäjä voi esimerkiksi kieltäytyä mainonnasta laitekohtaisesti lataamalla siihen sovelluksen osoitteessa http://www.aboutads.info/appchoices. Emme vastaa tästä sovelluksesta, sen paikkansapitävyydestä tai rajoituksista emmekä mistään sitä koskevista lupauksista.

  Personoitua pelinsisäistä mainontaa varten pyydetään käyttäjän suostumus ennen ensimmäisen mainoksen esittämistä. Jos olemme keränneet ja käsittelemme käyttäjän henkilötietoja tämän suostumuksella, käyttäjä voi perua antamansa suostumuksen milloin tahansa pelin asetuksista. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn lainmukaisuuteen, jota Next Games on tehnyt ennen peruutusta, eikä sellaiseen käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, jonka lainmukainen käsittelyperuste on muu kuin suostumus.

  Pääsy Next Gamesin hallussa oleviin käyttäjän henkilötietoihin

  Käyttäjä saa pyytämällä omista henkilötiedoistaan sähköisessä muodossa olevan kopion.

  Käyttäjän muut oikeudet

  Käyttäjällä on lisäksi oikeus oikaista tietonsa, poistaa tietonsa, vastustaa tietojensa käyttö- ja luovutustapoja sekä rajoittaa tietojensa käyttö- ja luovutustapoja. Käyttäjä voi aina peruttaa suostumuksensa esimerkiksi poistamalla käytöstä GPS-paikkatietojen jakamisen mobiililaitteen asetuksissa.

  Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle siitä, miten Next Games kerää ja käyttää käyttäjän henkilötietoja. Lisätietoja saa paikalliselta tietosuojaviranomaiselta. Lisätietoa antaa kunkin maan tietosuojaviranomainen.

  EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNIIKAT

  Useimpien verkkopalvelujen tapaan myös Next Games kumppaneineen hyödyntää evästeitä ja vastaavia tekniikoita Palvelun toimittamiseen ja personointiin, käytön analysointiin, mainonnan kohdentamiseen ja petosten torjuntaan. Tekniikoita voidaan käyttää säätämään ja muuttamaan laitteen asetuksia tai konfigurointia. Evästeet voi poistaa käytöstä selaimen asetuksissa, mutta Palvelun jotkin osat eivät tämän jälkeen ehkä toimi asianmukaisesti.

  Voimme käyttää GPS-ohjelmistoja ja muita tarkan sijainnin määrittäviä tekniikoita käyttäjän sijainnin määritykseen, jotta voimme varmentua sijainnista, toimittaa käyttäjälle relevanttia sisältöä sijainnin perusteella sekä sallia käyttäjän jakaa sijaintinsa toisille pelaajille Palvelun sisällä. Kun käyttäjä lataa pelin, sijaintiperusteisella teknologialla määritetään käyttäjän summittainen ja/tai tarkka sijainti. Perinteisen GPS:ään perustuvan palvelun lisäksi me tai jotkut kumppanimme sekä muut yhteistyötahot voivat käyttää eri paikoissa läsnä olevaa Bluetooth LE ‑likiverkkotekniikkaa, wifi-verkkoa, radiolähetintä tai muita laitteita, jotka lähettävät pelin havaitsemaa signaalia, käyttäjän sijainnin määrittämiseksi tai muutoin pelin kanssa viestimiseksi. Koska nämä tarkan sijainnin ilmaisevat tekniikat ovat tarkempia kuin GPS, voimme parantaa Palvelua ja peliä esimerkiksi lähettämällä käyttäjälle tälle täsmällisempiä ja relevantimpia viestejä ja tarjouksia. Lisäksi käyttäjälle voidaan tarjota mahdollisuutta lähettää paikkatietonsa Palvelun kautta toisille Palvelun käyttäjille. Käyttäjän tulee harkita sijaintinsa meille ja toisille käyttäjille jakamisen hyviä ja huonoja puolia. Kun Palvelun käyttäjä pyytää sijaintietojensa paljastamista toisille henkilöille, käyttäjälle tarjotaan mahdollisuutta hallita jakamista, joka saattaa tapahtua kolmansien tahojen, kuten sosiaalisten medioiden, välityksellä. Emme vastaa tällaisten kolmansien tahojen tekemisistä, tekemättä jättämisistä tai käytännöistä.

  Nyt tai tulevaisuudessa tarjolla saattaa olla muita tekniikoita, joita käytämme Palvelun yhteydessä.

  Kolmannet tahot kehittävät tai ovat kehittäneet signaaleja tai muita mekanismeja, joista käytetään nimitystä Do Not Track- eli DNT-signaalit. Niille ei kuitenkaan vielä ole yhtenäistä standardia. Näin ollen emme tällä hetkellä monitoroi näitä signaaleja tai toimi niiden tai muiden mekanismien ohjeistamina, mutta saatamme harkita sitä sitten, kun yhtenäinen standardi on kehitetty ja laajalti käytössä.

  MIKSI KÄYTTÄJÄN TIETOJA SUOJATAAN

  Turvallisuuteen liittyvät suojatoimet

  Next Games pyrkii varmistamaan turvallisen pelaamiskokemuksen kehittämällä jatkuvasti ja toteuttamalla hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä turvatoimia, joilla suojataan käyttäjän tietoja luvattomalta käytöltä, häviämiseltä, väärinkäytöltä ja muuttamiselta.

  Tietojen säilytys

  Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin tili on aktiivinen tai kuten Palvelun tarjoamiseksi on tarpeen. Aika ajoin esimerkiksi anonymisoimme käyttämättömät pelitilit. Lisäksi tarkistamme ja anonymisoimme tarpeettomat tiedot säännöllisesti.

  Kannattaa ottaa huomioon, että jos käyttäjä pyytää henkilötietojensa poistamista, Next Games kuitenkin säilyttää tietoja oikeutettujen liiketoimintaetujensa tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi lakisääteisten velvoitteidensa noudattamista, kiistojen ratkaisemista ja sopimustensa täytäntöönpanoa varten.

  Kalifornian osavaltiossa asuvat käyttäjät, jotka ovat rekisteröityneet Palvelun käyttäjiksi ja ovat alle 18-vuotiaita ja jotka ovat julkaisseet sisältöä tai tietoja Palvelussa voivat pyytää tällaisen sisällön tai tietojen poistoa ottamalla meihin osoitteeseen privacy@nextgames.com ja ilmoittamalla, missä sisältö tai tiedot on julkaistu ja vahvistamalla julkaisseensa sen. Sen jälkeen pyrimme kohtuullisin toimin poistamaan julkaisun yleisön saatavilta tai muuttamaan sen anonyymiksi, jotta alaikäinen ei ole tunnistettavissa, sovellettava lain vaatimassa laajuudessa. On huomattava, että tämä poistoprosessi ei voi taata täydellistä poistoa (esim. joku muu on voinut uudelleenjulkaista tai arkistoida sisällön tavalla, joka ei ole meidän hallinnassamme).

  IKÄRAJAT

  Emme tietoisesti kerää tai pyydä henkilötietoja tai kohdenna kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa kenellekään alle 13-vuotiaalle emmekä tietäen anna alle 13-vuotiaiden käyttää Palveluitamme. Jos olet alle 13-vuotias, älä lähetä meille itsestäsi tietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Alle 13-vuotiaiden ei tule antaa henkilötietojaan. Jos tietoomme tulee, että olemme keränneet alle 13-vuotiaan lapsen henkilötietoja, poistamme ne mahdollisimman nopeasti. Jos uskot, että meillä saattaa olla hallussamme alle 13-vuotiaan lapsen tietoja, ota meihin yhteyttä.