Sijoittajille - Next Games 2021

Toimitusjohtajan katsaus


2021: Liikevaihto kasvoi 12 % neljännellä neljänneksellä, Stranger Things: Puzzle Tales tuotot yli puoli miljoonaa euroa.

Teemu 50 2048px

2021 toi mukanaan monia myönteisiä muutoksia ja uusia aloitteita Next Gamesille. Yhdessä kumppanimme Netflixin kanssa julkaisimme Stranger Things -sarjan faneille kehitetyn Stranger Things: Puzzle Tales -pelin. Keskittymisemme vankan tuotekehitysputken aikaansaamiseksi tuotti myös tulosta, kun saimme rakennettua kolme uutta pelitiimiä ja tiimejä tukevat puitteet tulevaisuuden pelinkehitystä varten.


Olen erittäin tyytyväinen jopa 16,5 miljoonan yhdysvaltain dollarin arvoisen yhteistyösopimuksen aikaansaamisesta vielä julkistamattoman mobiilipelin kehittämisestä merkittävän, globaalin mediayhtiön kanssa. Kumppanuus on looginen jatkumo Next Gamesin strategialle keskittyä rakentamaan pitkän tähtäimen strategisia kumppanuuksia, sekä vahvistamaan yhtiön portfoliota ja riskipositiota erilaisin sopimusrakentein.


Liikevaihtomme kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 12 %, 7,5 (6,7) miljoonaan euroon. Valtaosa kasvusta liittyi sovitun yhteistyösopimuksen alkamiseen, sekä Stranger Things: Puzzle Tales-pelin kasvattamiseen. Ensimmäisten kuukausiensa aikana Stranger Things: Puzzle Tales on tuottanut yli puoli miljoonaa euroa liikevaihtoa. Odotamme uusia parannuksia pelin monetisaatioon vuoden 2022 aikana, joista muodostuu vankka pohja tulevaisuuden kasvulle. Pelin vaikutus koko vuoden liikevaihtoon oli toistaiseksi verrattain vaatimaton sillä peli tuotti liikevaihtoa vasta vuoden 2021 loppupuolella. Koko vuoden 2021 liikevaihto oli 25,2 (27,2) miljoonaa euroa.


Molemmat The Walking Dead -pelimme, No Man’s Land ja Our World, paransivat kannattavuuttaan. Tämä yhdistettynä vastikään allekirjoitettuun yhteistyösopimukseen auttoi meitä minimoimaan tappioita Stranger Things: Puzzle Tales-pelin siirtyessä loppuvuodesta kasvuvaiheeseen, jossa kaikki tai suurin osa pelin liikevaihdosta investoidaan takaisin käyttäjähankintaan ja pelin kasvattamiseen.


Yhtiön käyttökatteeseen vaikuttivat kasvaneet tuotekehityskulut, sekä Stranger Things: Puzzle Tales -pelin markkinointi-investoinnit. Tavoittelimme alunperin neutraalia tai positiivista käyttökatetta vuodelle 2021, mutta päädyimme – 0,6 miljoonaan euroon verrattuna edellisen vuoden 0,5 miljoonan euron käyttökatteeseen.


Tästä huolimatta saavuttamamme julkaisuliiketoiminnan kannattavuus on erinomainen perusta yhtiölle ja näkemyksemme mukaan näyttö siitä, että huolimatta käyttäjähankinnan kasvavista haasteista, uskomme, että meillä on avaimet menestykseen käsissämme lisenssipelistrategiamme ja aktiiivisen portfolionhallintamme ansiosta.


Maaliskuussa 2021 järjestimme kasvun tueksi suunnatun osakeannin kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille voidaksemme solmia uusia kumppanuuksia ja lisenssisopimuksia sekä rahoittaa uusien pelien kehittämistä ja tukea yhtiön nykyistä strategiaa.


Teemme aktiivisesti työtä henkilöstömme moninaisuuden eteen. Emme pyri yhtenäiskulttuuriin, vaan haluamme, että jokainen työntekijä voi tuoda oman lisänsä kulttuuriimme ja arvoihimme ja tehdä työyhteisöstämme rikkaamman. Päätimme vuonna 2021 tavoitella entistä tasapainoisempaa työyhteisöä, muun muassa siten, että vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia työntekijöistämme olisi naisia tai muuksi kuin mieheksi itsensä identifioivia.


Tulemme monenlaisista taustoista. Edustamme 28 kansallisuutta ja 22 % työntekijöistämme on muita kuin miehiksi itsensä identifioivia. Vuonna 2020 perustimme monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävän eturyhmän, johon osallistuu työntekijöitä kaikista organisaation osista. Olemme myös keskittyneet erityisesti varmistamaan tasavertaisen ja oikeudenmukaisen palkkapolitiikan yhtiössämme, sekä huolehtimaan että rekrytointiprosessimme on vapaa kaikesta mahdollisesta tahattomasta syrjinnästä.


Vuosi 2022 alkoi jännnittävissä merkeissä Netflixin 2.3.2022 julkistamalla vapaaehtoisella, suositellulla ostotarjouksella kaikista liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Next Games Oyj:n osakkeista ja optio- oikeuksista. Next Games on järkähtämättömästi kulkenut alkuperäisen visiomme polkua: päästä globaalien viihdeyritysten halutuimmaksi kumppaniksi, ja yhteistyössä heidän kanssaan luoda pitkäkestoista ja vuorovaikutteista viihdettä maailman rakastetuimpien brändien pohjalta.


Yhdistyminen maailman suurimman suoratoistopalveluyrityksen Netflixin kanssa on meille looginen ja innostava mahdollisuus jatkaa vuorovaikutteisen viihteen luomista ja strategiamme toteuttamista. Tiivis yhteistyömme Netflixin kanssa Stranger Things: Puzzle Tales -pelin kehittämisessä on jo todistanut, että meillä on vahva kumppanuussuhde. Tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus nostaa studiomme tasoa entistä korkeammalle joka saralla ja jatkaa missiomme toteuttamista yhdessä.


Missiomme on olla suunnannäyttäjä viihdebrändien muuntamisessa mobiilipeleiksi, joiden ytimessä on aito ja sosiaalinen fanikokemus. Yhdessä Next Games -tiimin kanssa lähden erittäin mielelläni jatkamaan kunnianhimoisten suunnitelmiemme eteenpäin viemistä vuonna 2022.


Haluan kiittää pelaajiamme, että pidätte jalkamme maassa, henkilöstöämme tinkimättömästä fokuksesta luoda aitoa ja pitkäaikaista mobiiliviihdettä sekä sijoittajiamme heidän tuestaan.