Hallinnointi

Vastuullisuus

Next Gamesilla on kolme pääasiallista yhteiskuntavastuun painopistealuetta: Yrityskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi; vastuullinen pelaaminen; sekä ympäristö.


Yrityskulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi

Next Games kasvaa yhdessä henkilöstönsä kanssa, mikä tekee henkilöstön ura- ja osaamisen kehittämisen meille erittäin tärkeäksi. Kannustamme työntekijöitämme vapaasti tutustumaan uusiin työtehtäviin ja kehittämään uusia taitoja. Kuuntelemme aktiivisesti mihin suuntaan työntekijämme haluavat kehittyä ja tuemme heitä osaamisensa kehittämisessä.
Jokainen osaamisalueemme ohjaa omaa koulutustoimintaansa ja tavoittelee laajaa ja syvällistä asiantuntemusta kaikkeen tekemiseen. Meillä työntekijämme ovat tehneet jopa täydellisiä uranvaihdoksia, mistä olemme ylpeitä!

Viime vuosina olemme myös keskittyneet luomaan ympäristön, jossa kollegat voivat luottaa toistensa tukeen. Vaikka tuemmekin yksilöiden ammatillista kehitystä, pääasiallinen tarkoituksemme on luoda hyvin toimivia tiimejä, jotka luovat hyviä pelejä. Jokainen työntekijä on tässä isossa roolissa; se miten tuemme muita ympärillämme on todellisen huippuosaamisen mitta.

Teemme aktiivisesti työtä henkilöstömme moninaisuuden eteen. Emme pyri yhtenäiskulttuuriin, vaan haluamme, että jokainen työntekijä voi tuoda oman lisänsä kulttuuriimme ja arvoihimme ja tehdä työyhteisöstämme rikkaamman. Päätimme vuonna 2021 tavoitella entistä tasapainoisempaa työyhteisöä, muun muassa siten, että vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia työntekijöistämme olisi naisia tai muuksi kuin mieheksi itsensä identifioivia. Vaikka alallamme tämä vaatii erityisiä ponnisteluja, uskomme vahvasti että hyödyt ovat sen arvoisia.

Tulemme monenlaisista taustoista. Edustamme 28 kansallisuutta ja 22 % työntekijöistämme on muita kuin miehiksi itsensä identifioivia. Vuonna 2020 perustimme monimuotoisuutta, osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta edistävän eturyhmän, johon osallistuu työntekijöitä kaikista organisaation osista. Kannustamme koko henkilökuntaamme jakamaan ajatuksiaan ja olemaan aktiivisia työyhteisössä. Olemme myös panostaneet huomattavasti varmistaaksemme tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen palkkauksen, sekä pitääksemme huolen siitä, että rekrytointiprosessissamme ei ole tiedostamattomia näkemyksiä tai ennakkoluuloja työnhakijoita kohtaan.

Jatkamme panostamista oppimiseen ja kehittämiseen esimerkiksi jo toista kertaa käynnissä olevan Game Development Academy -ohjelmamme kautta. Madaltamalla osallistumiskynnystä pystymme palkkaamaan monipuolisesti uusia lahjakkuuksia, jotka valmistuttuaan myös sopeutuvat nopeasti tuotatotiimeihimme.

Hyvinvointi töissä ja sen ulkopuolella on meille niin tärkeää, että vaihdoimme työterveyshuollon tarjoajaa keskittyäksemme mielenterveyteen ja varhaiseen puuttumiseen. Emme kersku ylitöillä – olemme päinvastoin ylpeitä siitä, että seuraamme ja vältämme niitä. Olemme tarpeeksi kokeneita tietääksemme, etteivät ylityöt kannata ajan mittaan.

Yhteiskunta ja ympäristö 

Meille on tärkeää toimia ympäristötietoisesti. Olemme sitoutuneet kierrättämään jätteemme ja säästämään energiaa aina kun mahdollista käyttämällä esimerkiksi valaistuksessa liiketunnistimia ja ajastimia.

Olemme siirtyneet lähes kokonaan sähköiseen tiedonsiirtoon, ja pyrimme edelleen vähentämään tulostamista ja paperin kulutusta toimistossamme. Optimoimme työvälineidemme käyttöä, mikä johtaa laitteiden pidempään elinkaareen.

Olemme aktiivinen osallistuja Neogamesissa, joka on voittoa tavoittelematon jäsenperusteinen peliteollisuuden järjestö. Neogames tarjoaa meille väylän osallistua suomalaisen peliteollisuuden tukemiseen ja kehittämiseen. Neogamesin kautta olemme myös Playing for the Planet Alliancen liitännäisjäsen. Se on ryhmä pelialan yrityksiä, jotka ovat tehneet vapaaehtoisia, kunnianhimoisia, tarkkoja ja aikasidonnaisia sitoumuksia ihmisiä ja planeettaamme kohtaan.

Vastuullinen pelaaminen 

Haluamme ihmisten nauttivan peleistämme oikeista syistä – pitääkseen hauskaa.

Next Games suhtautuu vastuulliseen pelaamiseen vakavasti. Haluamme tarjota viihteen lähteen, josta laillisen ikärajan ylittävät ihmiset voivat nauttia turvallisessa ja oikeudenmukaisessa ympäristössä. Vastuullinen pelaaminen on kestävän liiketoiminnan liikkeellepaneva voima.

Next Games suhtautuu vakavasti peliemme ikärajoihin. Noudatamme jakelukanavien asettamia sisältöperusteisia luokituksia ja pyrimme aina markkinoimaan pelejämme sopivan ikäiselle yleisölle. Pelaajatukemme varmistaa, että poistamme oma-aloitteisesti sopimattoman kielenkäytön ja käyttäytymisen peleistämme luodaksemme pelaajille myönteisen ja turvallisen ympäristön.

Next Gamesin sisäisten käytäntöjen tavoin kiinnitämme paljon huomiota moninaisuuteen, osallisuuteen ja yhteisöjemme yhteenkuuluvuuteen. Suhtaudumme herkästi ja valppaasti kaikenlaiseen vihapuheeseen tai agendan tuputtamiseen tiloissamme, ja edistämme moninaisuutta ja osallisuutta sekä live-tapahtumiemme että yhteisökäytäntöjemme kautta esimerkiksi antamalla pelaajien valita omat pronomininsa chat-palvelimillamme.

Next Games on Fair Play Alliancen jäsen ja osa yli 140 muun peliyhtiön koalitiota. Olemme
yhdessä sitoutuneet kehittämään ja jakamaan tietoa taataksemme aktiivisen, turvallisen ja reilun pelikokemuksen kaikenlaisille pelaajille. Kiinnitämme paljon huomiota vastuullisen, turvallisen ja helposti lähestyttävän ympäristön tarjoamiseen peleissämme ja yhteisöissämme.

Varmistamme tämän seuraavilla tavoilla:

  • Kaiken käyttäjien luoman sisällön välitön moderointi uusimpien ratkaisujen avulla.
  • Keskustelujen manuaalinen moderointi omilla kanavillamme, kuten foorumeilla ja kaikissa sosiaalisen median kanavissamme.
  • Selkeät yhteisösäännöt ja niiden tiukka valvominen.
  • Keskitymme luomaan tukea antavia yhteisöjä, joissa pelaajat auttavat toisiaan ja kohtelevat toisiaan ystävinä. Kohtelemme ja palvelemme kaikkia pelaajia tasavertaisesti riippumatta siitä, missä määrin he ovat sitoutuneet peleihimme.
  • Autamme pelaajiamme saamaan hyvityksen heidän meille ilmoittamistaan vahinko-ostoksista.
  • Ratkaisemme myös ei-toivottuihin ostoksiin liittyviä tapauksia mahdollisuuksien mukaan pelaajiemme eduksi (esimerkiksi vaihtamalla heillä olevia tuotteita muihin samanarvoisiin tuotteisiin).
  • Noudatamme täysin yleisen tietosuoja-asetuksen määräyksiä, eli jokainen pelaaja saa nopeasti ja helposti tiedot keräämistämme ja käsittelemistämme tiedoista, ja he voivat pyytää kaikkien tietojensa poistamista pysyvästi palvelimiltamme.
  • Meillä on käytössä itsetuhoisuuden ennaltaehkäisyn käytäntö, ja teemme tarvittaessa tiivistä yhteistyötä paikallisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa suojellaksemme pelaajiamme mahdollisilta fyysisiltä vahingoilta.