Sijoittajille - Hallinnointi

Johtoryhmä

Next Gamesin johtoryhmässä on kahdeksan jäsentä

Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena, joka vastaa yhtiön liiketoiminnan johtamisesta.

Toimitusjohtaja johtaa Next Gamesin päivittäistä toimintaa hallituksen vahvistamien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti. Toimitusjohtaja myös valmistelee hallituksen päätettävät asiat, varmistaa että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana sekä ohjaa ja valvoo johtoryhmän muiden jäsenten toimintaa.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää toimitusjohtajalle maksettavasta palkkiosta ja toimitusjohtajasopimuksen muista ehdoista. Toimitusjohtaja nimitetään tehtäväänsä toistaiseksi. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Teemu Huuhtanen.

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, jonka kokoonpanon hallitus vahvistaa. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustavaa toimivaltaa tai itsenäistä päätöksentekovaltaa, vaan johtoryhmä toimii neuvoa-antavana ja valmistelevana elimenä Next Gamesin toimivalle johdolle kuuluvissa asioissa. Johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa.

Yhtiö on nimittänyt Chief Financial Officerin vastaanottamaan markkinatunnusteluja yhtiön puolesta.

teemu huuhtanen

Teemu Huuhtanen
Toimitusjohtaja

BBA

Aloittanut Next Gamesilla 2013

Yhtiön Toimitusjohtaja 2013 alkaen


Teemulla on lähes 25 vuoden kokemus pelialalta tiimien ja yhtiöiden johtotehtävistä. Johtajana Teemu uskoo vahvasti avoimeen viestintään sekä itsenäisiin, päämäärätietoisiin ja monialaisiin kehitystiimeihin. Teemun johdolla Next Games tähtää globaalien viihdeyritysten halutuimmaksi kumppaniksi, joka luo pitkäkestoista ja vuorovaikutteista viihdettä maailman rakastetuimpien brändien pohjalta.

Teemu johti yhtiön onnistuneesti pörssiin vuonna 2017 ensimmäisenä mobiilipeliyrityksenä Suomessa. Ennen Next Gamesia Teemu työskenteli Roviolla yrityskaupoista vastaavana johtajana sekä johtotehtävissä Habbo Hotel -yhteisöä kehittäneessä Sulakkeessa. Teemu toimii jäsenenä menestyneen ruotsalaisen peliyrityksen, MAG Interactiven hallituksessa.

annina salven

Annina Salvén
Talousjohtaja

KTM

Aloittanut Next Gamesilla 2016

Talousjohtaja 2016 -


Annina
on koulutukseltaan kauppati eteiden maisteri, pääaineenaan yritysrahoitus ja kokemusta sekä pankki- että konsultoinnin aloilta. Vuonna 2017 Annina johti Next Gamesin talousosastoa ja yhtiön onnistunutta listautumista pörssiin ensimmäisenä suomalaisena mobiilipeliyhtiönä.

Anninalla on kokonaisvaltainen näkemys talousosaston rooliin peliyhtiöissä. Talousosaston on taroituksenmukaista olla tiiviisti kytkeytyneenä ydinliiketoimintaan sekä tukea kaikkia osa-alueita peliknkehityksestä teknologiaan, markkinointiin ja analytiikkaan. Annina puoltaa vahvasti näkökulmaa, jossa taloudellinen raportointi on vain osa arvoketjua, jonka talousosasto voi tuottaa peliyhtiössä. Todellinen arvo luodaan ydinliiketoiminnan tukemisesta. Ennen Next Gamesia Annina työskenteli konsultoiden useita eri start-up yhtiöitä.

saara bergström

Saara Bergström
Viestintäjohtaja

FM, viestintä
BBA, markkinointi

Aloittanut Next Gameilla 2014

Viestintäjohtaja 2021 -

Markkinointijohtaja 2014 - 2021

Saara on kokenut mainonnan, tuotemarkkinoinnin, key account managementin sekä tiedotus- ja suhdetoiminnan ammattilainen lähes 20:n vuoden kokekuksella. Johtajana hän on intohimoinen luottamuksen ja vastuullisuuden puolestapuhuja ja hänellä on vankka kokemus useiden tavoitteellisten tiimien rakentamisesta alusta alkaen.

Saaralla on kokemusta useista yhtiöistä sekä erittäin käytännönläheisistä start-up ympäristöistä, että monimutkaisten yritysjärjestelyjen ja projektien johtamisesta mukaan lukien Next Gamesin listautumisannin viestinnän johtaminen. Next Gamesilla hän on toiminut useissa eri rooleissa johtajana tiedottamisesta markkinointiin, yhtiön henkilöstöhallintoon ja asiakaspalveluun. Ennen Next Gamesia Saara työskenteli Roviolla ja Nokialla.


joonas. laakso

Joonas Laakso
Chief People & Culture Officer

BA, Media & Design Management

Aloittanut Next Gamesilla 2015

Chief People & Culture Officer 2020 -
Development Director 2019 - 2020
Executive Producer 2015 - 2019

Joonas on ollut yhtiössä vuodesta 2015, aloittaen The Walking Dead: No Man's Landin tuotannon organisoinnista ja pelin julkaisusta. Sittemmin hän on auttanut sisäisiä tiimejä menestymän erilaisissa tuotannon rooleissa mukaanlukien The Walking Dead: No Man's Landin Executive Producerina ja myöhemmin koko studion Development Directorina. Joonaksella on yli vuosikymmenen kokemus peleistä, sekä pienistä että suurista yrityksistä mukaan lukien Remedy Entertainmentilta.

Joonaksen tausta on design managementissa ja markkinoinnissa ennen hänen pelialalle sirtymistään. Joonas on tiimien ja yksilöiden puolestapuhuja. Hän otti vastuulleen yhtiön henkilöstöhallinnon keskittyäkseen rakentamaan hyviä tiimejä ja hyvän työyhteisön, jossa pelejä kehitetään yhdessä. Hänen aiempi kokemuksensa pelinkehittäjänä on tässä tehtävässä avainasemassa.


yiannis alexopoulos

Yiannis Alexopoulos
Chief Growth Officer

MBA
LLB

Aloittanut Next Gamesilla 2018

Chief Growth Officer 2021 -
Games Marketing Director 2020- 2021
Performance Marketing Director 2018 - 2020

Yianniksella on yli 10 vuoden kokemus mobiilipelien markkinoinnista, liiketoiminnan kasvattamisesta ja kehittämisestä ympäri maailman. Hän uskoo vakaasti, että tavoitteellisuus voidaan nähdä ajattelu- ja toimintatapana, jota ajaa yhdessä sekä dataan perustuva, että luova strategia.

Yianniksella on laaja kokemus markkinointi, käyttäjähankinta ja analytiikkatiimien rakentamisesta ja johtamisesta ja hän toimii myös neuvonantajana käyttäjähankinnan ja liiketoiminnan kasvattamisen aloilla. Ennen nylyistä rooliaan, hän toimi yhtiössä Games Marketing Directorina ja Performance Marketing Directorina.


juha matikainen

Juha Matikainen
Operatiivinen johtaja

KTM

Aloittanut Next Gamesilla 2020

Operatiivinen johtaja 2021 -
Production Director 2020- 2021

Juhalla on yli 10 vuoden kokemus peliyhtiöiden päivittäisen toiminnan organisoinnista ja hallinnoinnista riskirahoitteisista startupeista pieniin aloitteleviin peliyhtiöihin ja niiden strategian toteutuksen sparraamiseen. Juhalla on kattava startup-kokemus yhdistettynä työympäristöihin, jossa toimii useita yhtiöitä saman konsernirakenteen alla.

Aiemman kokemuksensa kautta Juhalla on loistavat edellytykset toimia yhtiön johtoryhmässä ja ohjata pelitiimien käytännön toimintaa vastaamaan yhtiön strategisia tavoitteita. Juhalla on laaja kokemus pelitiimien johtajien mentoroinnista ja johtamisesta tuottamaan pelejä ajallaan, budjettiraameissa, suunnitelluin henkilöstöresurssein.


tero teelahti

Tero Teelahti
Teknologiajohtaja

KTM

Aloittanut Next Gamesilla 2020

Teknologiajohtaja 2021 -
Technology Director 2020- 2021

Tero on toiminut palvelupohjaisten ohjelmistoratkaisujen arkkitehtinä 90-luvulta alkaen, lähtien luottokortinhaltijoiden itspalveluportaalista suuriin julkishallinnon systeemeihin. Tero vannoo pilvipalveluiden nimeen ja hänen innostuksensa teknolofiaa kohtaan ei ole hänen uransa varrella himmennyt. Tero on pienten ja tuotteliaiden tiimien puolestapuhuja.

Ennen Next Gamesia Tero oli mukana perustamassa kunnianhimoista pelistartuppia, Armada Interactivea. Tero toimi ensin teknologiajohtajana suunnitellen pelien taustaratkaisut alusta alkaen ja rakentaen serveritiimin. Myöhemmin Tero siirtyi yhtiön toimitusjohtajan tehtäviin ja johti rakenteellista muutosta moderniksi free-to-play mobiilipelinkehittäjäksi.