Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Next Gamesin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava Next Gamesin parhaan edun mukaisesti. Hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa:

  • Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
  • Toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta sekä tämän palkkiosta ja muista palvelusuhteen ehdoista päättäminen
  • Next Gamesin strategiasta päättäminen
  • Next Gamesin strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumisen valvonta ja
  • strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä sekä vastuusitoumuksista päättäminen.

Hallitus vahvistaa myös yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä muut yhtiön toiminnan järjestämistä koskevat periaatteet.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 6−8 viikon välien, kuitenkin aina tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee läsnä olevien jäsenten enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, hallituksen puheenjohtajalla on ratkaiseva ääni.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan Next Gamesin hallitukseen voi kuulua neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja yhdestä kuuteen varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.


Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti 23.2.2017 perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat valmistelevat hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet, ja sillä on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamissaan valiokunnan toimintaperiaatteissa. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpito- ja taloudellisen raportointijärjestelmän valvominen ja kehittäminen sekä yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen valvominen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata yhtiön hallinnointiin liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tarpeen mukaan tehdä hallintomallin kehittämiseen liittyviä aloitteita hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kahdesta ja enintään viidestä jäsenestä. Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on lisäksi oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamissaan valiokunnan toimintaperiaatteissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemaan Next Gamesin johtoryhmän ja muun henkilöstön palkitsemiseen liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten valintaa, sekä arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja valmistella johtoryhmän jäsenten toiminnan arviointia.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä. Hallitus nimittää palkitsemisvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia.

Hallituksen jäsenet

Next Gamesin hallituksen jäsenet ovat Petri Niemi (puheenjohtaja), Nicholas Seibert, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Elina Anckar ja Riikka Tieaho.
Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Jari Ovaskainen omistaa yhtiöstä 26,36 %. Muut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön osakkeenomistajista.

Petri Niemi
Hallituksen puheenjohtaja

Master of Science, Engineering
Born 1961
Finnish citizen
Chairman of the Board of Directors 23/2/2017
Chairman of the Remuneration Committee
Member of the Audit Committee

Keskeinen työkokemus:

G2 Invest Oy, CEO, 2011–
CapMan Oyj, Head of CapManTechnology, 1999–2010

Luottamustoimet:

Detection Technology Oyj, Member of the Board of Directors, 2012–
Insta Group Oy, Member of the Board of Directors, 2011–
Lounea Oy, Member of the Board of Directors, 2017–
Leaddesk Oy, Chairman of the Board of Directors, 2017–
Autori Oy, Chairman of the Board of Directors, 2018–
Clausion Oy, Chairman of the Board of Directors, 2018–
Wega Advisors Oy, Chairman of the Board of Directors, 2017–
Bilot Consulting Oy, Chairman of the Board of Directors, 2016–
B10 Group Oy, Chairman of the Board of Directors, 2015–

Nicholas Seibert
Hallituksen jäsen

Bard College
Born 1990
U.S. citizen
Member of the Board of Directors as of 25 September 2019

Keskeinen työkokemus:

AMC Networks, VP – Corporate Development 2017–
GAMCO Investors, Inc., Analyst 2014–2017
Bank of America Merrill Lynch, Investment Banking– Mergers & Acquisitions 2012–2014

Peter Levin
Hallituksen jäsen:

University of Southern California
Born 1970
U.S. citizen
Member of the Board of Directors as of 30 June 2014

Keskeinen työkokemus:

Lionsgate, President: Interactive Ventures & Games, 2014–
Legendary Entertainment, Co-President Digital Strategy, 2012–2013
Nerdist Industries, Chief Executive Officer, 2009–2013

Luottamustoimet:

DEFY Media, Member of the Board of Directors, 2016–
Telltale Games, Member of the Board of Directors, 2014–
Yoshimoto Kogyo, Advisor, 2005–

Jari Ovaskainen
Hallituksen jäsen

Master of Economics, University of Turku
Born 1964
Finnish citizen
Member of the Board of Directors as of 25 April 2013
Member of the Remuneration Committee

Keskeinen työkokemus:

Iobox Oy, CEO, 1999–2000

Luottamustoimet:

Preon Ventures Oy, Chairman of the Board of Directors, 2016–
Snowprint Studios AB, Member of the Board of Directors, 2016–
900 Seconds Oy, Chairman of the Board of Directors, 2015–
PlayRaven Oy, Member of the Board of Directors, 2014–
The Button Corporation Oy, Member of the Board of Directors, 2014–
Stylewhile Oy, Chairman of the Board of Directors, 2013–2016
Boomlagoon Oy, Member of Board of Directors, 2013–2016
Miivies Oy, Chairman of the Board of Directors, 2010–
Atacama Labs Oy, Chairman of the Board of Directors, 2005–

Elina Anckar
Hallituksen jäsen

Master of Science ( Econ. and Business Adm.), University of Turku, Turku School of Economics, Finland
Born 1968
Finnish citizen
Member of the Board of Directors as of 21 May 2019
Chairman of the Audit Committee

Keskeinen työkokemus:

Marimekko, Chief Financial Officer, 2015 –
A-lehdet, Chief Financial Officer 2013-2015
Teliasonera Oy, Broadband Services, VP, Head of Business Control 2012-2013
Sodexo Oy, Chief Financial Officer 2007-2012
H&M Hennes & Mauritz Oy, Country Controller 2002-2007
Nokia, Controller 1999-2002
Cultor, Controller 1995-1999

Luottamustoimet:

Kalevala Koru Oy, Member of the Board of Directors 2014 –
Finnish Design Shop, Member of the Board of Directors 2013-2015

Riikka Tieaho
Hallituksen jäsen

OTM, Helsingin yliopisto; LL.M,New York University School of Law
Born 1975
Finnish citizen

Keskeinen työkokemus:

WoltEnterprises Oy, General Counsel, 2020 –
Nokia Oyj, VP, General Counsel, Mobile Networks and Global Services, 2017–2020
Nokia Oyj, VP, Global Head of Corporate Legal, Secretary to the Board of Directors and leadership team, 2011–2017
Nokia South Africa (Pty) Ltd, Johannesburg, South Africa, Senior Legal Counsel for sub-Saharan Africa and MEA, 2010–2011
Nokia Oyj, various corporate and business legal roles, 2004–2009 and 1999–2002
Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, New York, International Lawyer, 2003