Sijoittajille

Hallinnointi

Next Games noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, muuta listayhtiöitä koskevaa sääntelyä, Next Gamesin yhtiöjärjestystä sekä NASDAQ Helsingin sääntöjä ja määräyksiä yhtiöille, joiden osake on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla. Next Games pyrkii noudattamaan listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia 1.1.2018 alkaen, mutta se ei raportoi hallinnointikoodista poikkeamistaan, sillä koodin noudattaminen ei ole Next Gamesille pakollista. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hyväksytty neuvonantaja

Kaikilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikan yhtiöillä on oltava hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor, CA), joka valvoo, että markkinapaikan sääntöjä noudatetaan. Next Gamesin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Alexander Corporate Finance
Pohjoisesplanadi 37 A
00100 Helsinki
Puh. 010 292 5810

Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön on valittava tilintarkastajakseen Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Mikko Lahtinen.