Toimitusjohtajan katsaus H1/2019

Yhtiön toiminnan uudistaminen jatkui vahvana ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Saimme onnistuneesti päätökseen yhtiön kolmivaiheisen suunnanmuutoksen ensimmäisen askeleen, kulurakenteen tasapainottamisen ja vakauttaminen uudelle tasolle.  

Yhtiö ilmoitti aiemmin pyrkivänsä noin 1,1 – 1,2 miljoonan euron kuukausittaiseen kiinteiden kulujen tasoon. Säästöohjelma on toteutunut suunnitellusti, tason ollessa 1,2 miljoonaa euroa toisella neljänneksellä. Yhtiön tappio jatkoi pienentymistään toisella neljänneksellä. Oikaistu liiketulos oli huhti-kesäkuussa -0,5 miljoonaa euroa, kun se vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli vielä -1,3 miljoonaa euroa. Yhtiön pitkän aikavälin pyrkimys kohti kassavirtaneutraalia tilannetta onkin edennyt suunnitellusti.

Tammi-kesäkuuhun 2018 nähden yhtiön liikevaihto kasvoi 83 % ja huhti-kesäkuuhun 2018 nähden 65 %. Our World -peli rikkoi kesäkuussa jälleen uuden ennätyksen 0,34 euron ARPDAUlla pelin sisäisistä ostoksista. Pelin retentiossa esiintyi edelleen haasteita, minkä johdosta markkinointi-investointien taso oli liikevaihtoon nähden yhtiön tavoitetasoa korkeammalla. Tiimi keskittyy nyt parantamaan pelin retentiota ja pelin kehitys jatkuu.

Liikevaihdon kasvattamiseksi yhtiö on aktiivisesti kehittänyt mainostuloon liittyvää liiketoimintamalliaan. Our World -peliin lisättiin No Man’s Landissa jo implementoidut tavanomaiset videomainokset kesäkuun puolessa välissä. Lisäksi yhtiö on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pilotoinut innovatiivista lokaatiopohjaista mainosratkaisua Our Worldissa alan merkittävän kansainvälisen toimijan kanssa lupaavin alustavin tuloksin. 

Suunnanmuutoksen toinen askel, tuotekehitysputken rakentaminen uuden fokuksen mukaisesti on lähtenyt hyvin liikkeelle. Yhtiö on rakentanut mallia, jossa yhtiö keskittyy olemassa olevan teknologian ja ohjelmistokoodin uudelleenkäyttöön, jonka avulla tuotteiden kehitysaikaa on mahdollista lyhentää. Kesäkuussa julkistettu ja valtavan kansainvälisen mediahuomion saanut kumppanuus Netflixin kanssa koskien Stranger Things -peliä on rakennettu soveltaen uusia käytäntöjä. Yhtiö on myös käynyt aktiivista keskustelua yhteistyöstä muiden merkittävien kansainvälisten lisenssinhaltijoiden kanssa.

Lisäksi yhtiö on saanut prototyyppaus- ja konseptointivaiheeseen useita uusia projekteja yhtiön uudistetun pelinkehitysprosessin ansiosta. Mobiilipelien tekemisessä on tärkeää, että yhtiöllä on useita uusia tuotteita pelinkehitysputkessa, sillä alalle on tyypillistä, että vain osa kehitteillä olevista peleistä läpäisee testausprosessin ja julkaistaan. Tällä hetkellä yhtiön uusien projektien parissa työskentelee 42 % ja live-tuotteiden parissa 46 % henkilöstöstä.

Kolmantena- ja viimeisenä askeleena suunnanmuutoksessa on rahoitusaseman turvaaminen tulevaisuuden investointeja, kuten tuotekehitystä ja uusien tuotteiden markkinointia varten. Vakautunut perusliiketoiminta ja uusi tuotekehitysputki antavat yhtiölle hyvät lähtökohdat jatkaa eri rahoitusvaihtojen arviointia.

Haluan kiittää yhtiön kaikkia työntekijöitä ja hallitusta erinomaisesta työpanoksesta suunnanmuutoksessa ja erityisesti olen ilahtunut innosta, jolla koko henkilöstö on lähtenyt rakentamaan uutta tuoteportfoliota.

Teemu Huuhtanen
Toimitusjohtaja