Toimitusjohtajan katsaus – Tilinpäätöstiedote 2019 (28.2.2020)

Vuosi 2019 oli Next Gamesille muutoksen ja uudistumisen vuosi. Aloitimme vuoden alussa kolmivaiheisen suunnanmuutosprojektin, jonka tavoitteena oli alhaisemman kulutason saavuttaminen, toimintamallien ja tuotekehitysprosessien uudistaminen ja viimeiseksi lisärahoituksen hankkiminen.

Olen erittäin tyytyväinen tehokkaasti toteutettuun perusliiketoiminnan vakauttamiseen ja kaikkien kolmen vaiheen onnistuneeseen läpivientiin. Projektin onnistuminen oli tärkeää strategian toteuttamisen ja tulevaisuuden investointien kannalta. Toisena hienona vuoden 2019 kohokohtana nostaisin esiin Netflixin – merkittävän globaalin viihdealan toimijan – osoittaman luottamuksen yhtiötämme kohtaan, kun aloitimme yhteistyön Stranger Things -pelin osalta.

Next Gamesin operatiivinen tulos (EBIT) parani 9,5 miljoonaa euroa edellisvuodesta, vaikka liikevaihto laski 1,6 prosenttia. Liikevaihtomme oli 34,7 miljoonaa euroa ja olemme onnistuneet pitämään sen yli 30 miljoonan euron tasolla jo neljä vuotta peräkkäin. Vuoden 2019 aikana emme julkaisseet uusia tuotteita markkinoille, sillä Blade Runner Nexus pelin kehitys ja testaus jatkui vuodelle 2020.

Julkaisutoimintamme, eli pelien liikevaihto oikaistuna kuluilla jotka liittyvät julkaistujen pelien ylläpitoon ja edelleenkehitykseen, mukaan lukien kehitystiimeihin liittyvät kustannukset, markkinointi-investoinnit ja asiakaspalvelu kääntyi kannattavaksi vuoden 2019 aikana. Julkaisutoiminnan käyttökate (EBITDA) oli 3,8 miljoonaa euroa. Koska Next Games strategiansa mukaisesti jatkoi panostamista uusien tuotteiden ja teknologian kehitykseen, ja julkaisutoiminnan tuotot eivät riittäneet kattamaan tuotekehitystoiminnan kuluja kokonaisuudessaan, koko konsernin käyttökate (EBITDA) oli -3,5 miljoonaa euroa.

Syksyllä järjestettyyn merkintäoikeusantiimme osallistui 2 015 nykyistä osakkeenomistajaamme ja keräsimme kahdeksan miljoonaa euroa yhtiön tulevaisuuden investointeja varten. Olen erittäin tyytyväinen ja iloinen nykyisten omistajiemme sitoutumisesta yhtiömme kehittämiseen ja Jari Ovaskaiselta ja AMC Networks Ventures LLC:ltä saamastamme täysimääräisestä sitoumuksesta merkintäoikeusantiimme. Haluan kiittää kaikkia Next Gamesin nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta yhtiön tulevaisuuteen.

Loppuvuonna Business Finland myönsi Next Gamesille yhteensä kahden miljoonan euron avustuksen tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntämistä koskevaan projektiin. Projekti edistää suoraan yhtiön strategisten tavoitteidemme saavuttamista, muun muassa tehostaen toimintaa tekoälyä hyödyntämällä.

Vuoden 2019 aikana jatkoimme molempien julkaistujen The Walking Dead -peliemme, Our Worldin ja No Man’s Landin, kehittämistä. Optimoimme jatkossakin peleihin liittyviä investointeja ja käytettyjä resursseja, jotta ne vastaavat pelien tuottotasoa. Pelien yhdistetty käyttäjämäärä laski 23,5 % vuodesta 2018, kun taas keskimääräinen tulo käyttäjää kohden nousi 24 %.

Lisäksi olemme kehittäneet Blade Runner elokuviin perustuvaa Blade Runner Nexus -peliä. Kesällä julkistimme, että kehitämme yhteistyössä Netflixin kanssa Stranger Things -hittisarjaan perustuvaa mobiilipeliä. Arvioimme pelin julkaisun ajoittuvan suunnitelmien mukaisesti vuodelle 2020. Olemme jatkaneet edelleen panostamista uuden tuoteportfolion rakentamiseen ja saaneet prototyyppi- ja konseptointivaiheeseen uusia peliprojekteja uudistetun kehitysprosessimme ansiosta.

Riskiprofiilin hajauttamisen näkökulmasta tutkimme vuoden 2020 aikana myös erilaisten sopimusrakenteiden toteuttamista. Nykyisissä sopimuksissamme kannamme melko korkeaa riskiä pelin kaupallisesta onnistumisesta ja saamme myös onnistumisesta korkeimman mahdollisen hyödyn. Riskiprofiilin kannalta meidän on hyödyllistä tutkia myös matalamman riskin ja taatumman tai nopeamman tuoton takaavia sopimusrakenteita, kuten niin sanottuja co-development -sopimuksia, ja liiketoiminnan rakentamista näiden eri sopimustyyppien yhdistelmästä.

Seuraavien vuosien aikana keskitymme rakentamaan liiketoimintaamme jo aiempina vuosina tehdyn työmme pohjalta. Strategisten kumppanuuksien vahvistaminen ja laajentaminen sekä portfolion aktiivinen hallinta ovat tärkeässä roolissa. Jatkamme edelleen kokonaistehokkuutemme parantamista panostamalla yhtenäiseen infrastruktuuriin. Tärkeänä osana strategiassamme on myös asiakaskokemuksen, ja erityisesti räätälöityjen ostokokemusten kehittäminen, jotta ratkaisumme vastaavat kuluttajien mieltymyksiä yhä paremmin.

Haluan kiittää yhteistyökumppaneitamme, osakkeenomistajiamme ja henkilöstöämme kuluneesta vuodesta. Odotan innolla vuotta 2020, sillä yhtiö on tilanteessa, josta on hyvä jatkaa strategiamme toteuttamista entistä ketterämmän tuotekehitysmallimme avulla.

Teemu Huuhtanen
Toimitusjohtaja