Miksi sijoittaa Next Gamesiin?

  • Mobiilipelejä tunnettujen viihdebrändien, kuten elokuvien tai tv-sarjojen pohjalta
  • Vahva näyttö pitkäikäisen ja sitouttavan mobiilipelikokemuksen luomisesta
  • Koko arvoketjun hallinnointi pelin tuotannosta julkaisuun ja markkinointiin – Avaimet käteen -palvelu viihdebrändeille
  • Nykyisiä lisenssejä mm. The Walking Dead, Stranger Things ja Blade Runner. Läheiset suhteet kaikkiin merkittäviin viihdebrändien omistajatahoihin 
  • Yhtenäinen infrastruktuuri mahdollistaa tehokkaan pelituotannon, datan prosessoinnin ja markkinointi-investointien optimoinnin
  • Yhtiö arvioi julkaisevansa yksi tai kaksi peliä vuoden 2020 aikana
  • Voimakas panostus tuotekehitykseen: 51 prosenttia työntekijöistä työskenteli julkaisemattomien pelien eri kehitysvaiheissa vuonna 2019

Kasvava ja globaali markkina murroksessa

Globaalin mobiilipelimarkkinan kasvu on jatkunut jo monta vuotta. Vuoteen 2022 mennessä markkinan ennustetaan kasvavan 95,4 miljardiin dollariin (CAGR +9,7 %), mikä luo markkinalla toimiville globaaleille peliyhtiöille kasvumahdollisuuksia. Viime vuosina pelejä on julkaistu yhä vähemmän ja markkinan kasvu perustuukin tätä nykyä pelien parissa käytetyn ajan ja pelin sisäisten ostosten lisääntymiseen. Samaan aikaan on nähtävillä viihdebrändien kasvava kiinnostus pelialaa kohtaan, mikä luo uusia mahdollisuuksia Next Gamesin kaltaiselle yhtiölle tulevaisuudessakin.

Next Games vastaa muuttuvan markkinan avainhaasteisiin

Mobiilipelialaa muokkaavat useat globaalit trendit, joilla on voimakas vaikutus alan yritysten toimintaan. Brändiuskollisuuden korostuminen pelaajakäyttytymisessä, pelien suorituskykyvaatimusten ja kilpailun koveneminen ja sitä kautta tuotekehitysaikojen pitkittyminen, sekä toisaalta käyttäjähankintakustannusten nousu ovat alan avainhaasteita. Näihin haasteisiin Next Games vastaa pitkän aikavälin strategiassaan hyödyntämällä tunnettuja brändejä ja globaaleja kumppaneita sekä tehokasta jaettua pelikehityksen infrastruktuuria. 

Tunnetut brändit pelaajahankinnan moottorina

Kun laadukas mobiilipeli yhdistyy tunnetun viihdetuotteen kanssa, on helpompi vakuuttaa valmiiksi innokkaan yleisön joukosta löytyvä pelaaja lataamaan peli. Lisäksi viihdebrändeillä on omia, erittäin merkittäviä suoria kanavia kuluttajiin, jotka pyritään valjastamaan pelaajahankinnan avuksi. Näin pelaajahankinnan kokonaiskustannus on mahdollista saada alemmalle tasolle, kuin ilman tunnetun brändin vetoapua. Pelaajakunnan ylläpitämiseksi ja ostojen kasvattamiseksi luomme peleihin uutta sisältöä analysoimalla dataa ja keräämällä palautetta. Laadukas pelikokemus pitää pelaajat mukana pelissä pitkään. 

Yhtenäinen infrastruktuuri kasvun tukena

Kasvaneet pelaajahankintakustannukset, suorituskykyvaatimukset sekä jatkuvan sisällöntuotannon tarve kasvattavat pelien kehitysaikoja ja -kuluja. Next Gamesin oman, pelien kesken jaetun teknologia- ja analytiikka-alustan avulla, pelien kehitys on nopeampaa ja tehokkaampaa, kun esimerkiksi koodia voidaan uudelleenkäyttää pelien välillä. Yhtenäinen infrastruktuuri tehostaa toimintaamme myös analytiikan, asiakaspalvelun ja markkinoinnin osalta. Tekoälyn ja koneoppimisen hyödyntäminen on yhä vahvemmassa roolissa, esimerkiksi pelien ansaintamallien kehityksessä. Vuonna 2019 tuotekehityskustannuksemme olivat 19 % liikevaihdosta.

Peli- ja viihdeteollisuuden arvostettu ja globaali kumppani

 Elokuvien ja tv-sarjojen lisenssinhaltijat näkevät pelit yhä olennaisempana osana liiketoimintaansa. Next Gamesin visio on olla massaviihdebrändien halutuin yhteistyökumppani. Tarjoamme brändinhaltijoille palvelua ja osaamista, joka kattaa koko pelituotannon arvoketjun. Meillä on kokemusta pelien maailmanlaajuisesta julkaisemisesta ja markkinoimisesta ja teknologia-alustamme skaalautuu globaalin toiminnan tarpeisiin. Pelimme ovat ladattavissa yli 160 maassa. Meillä on vahva suhdeverkosto useisiin suuriin länsimaalaisiin elokuva- ja tv-lisenssien omistajiin ja olemme solmineet kumppanuuksia maailman merkittävimpien toimijoiden kuten AMC Networksin, Netflixin ja Alcon Entertainmentin kanssa.