Next Gamesin osakeanti

Next Games Oyj:n hallitus on 25.9.2019 päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 25.9.2019 antaman valtuutuksen perusteella noin 8 miljoonan euron merkintäoikeusannista yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavin merkintäetuoikeuksin. Osakeannissa saatavilla varoilla on tarkoitus vahvistaa yhtiön tasetta, mahdollistaa yhtiön strategian mukaisesti tulevaisuuden investoinnit esimerkiksi tuotekehitykseen ja uusien tuotteiden markkinointiin sekä käyttää varoja pelien lisenssimaksuihin ja yhtiön muihin tavanomaisiin liiketoiminnan yleisiin tarpeisiin.

Merkintäoikeusanti lyhyesti

  • Next Games pyrkii keräämään noin 8 miljoonan euron bruttovarat merkintäoikeusannissa tarjoamalla yhtiön osakkeita merkittäväksi
  • Yhtiön nykyisillä osakkeenomistajilla on ensisijainen oikeus merkitä osakeannissa uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
  • Nykyiset osakkeenomistajat saavat automaattisesti yhden (1) merkintäoikeuden jokaista osakeannin täsmäytyspäivänä 27.9.2019 omistamaansa yhtä (1) osaketta kohti
  • Kaksi (2) merkintäoikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) osakeannissa tarjottavan osakkeen
  • Merkintähinta on 0,86 euroa tarjottavalta osakkeelta
  • Osakkeiden merkintäaika on 2.10.–16.10.2019 ja kaupankäynti merkintäoikeuksilla tapahtuu First Northissa 2.10.–10.10.2019
  • Nykyiset osakkeenomistajat Jari Ovaskainen ja AMC Networks Ventures LLC ovat antaneet merkintäsitoumukset, joissa he ovat tietyin ehdoin sitoutuneet osakkeiden merkitsemiseen osakeannissa enintään 4 miljoonaan euroon, yhteensä 8 miljoonaan euroon, asti mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä osakeannin merkintäaikana

Toimintavaihtoehdot merkintäoikeusannissa

  1. Voit käyttää myönnetyt merkintäoikeudet uusien osakkeiden merkitsemiseen
  2. Voit käydä kauppa merkintäoikeuksilla First Northissa joko ostamalla lisää merkintäoikeuksia tai myymällä osan merkintäoikeuksistasi
  3. Voit myydä kaikki merkintäoikeutesi First Northissa

Mikäli et merkitse merkintäoikeuksillasi osakkeita tai myy merkintäoikeuksiasi julkisessa kaupankäynnissä, merkintäoikeudet raukeavat arvottomina merkintäajan päättymisen jälkeen.

Osakkeiden merkintä ja muu osakeantiin liittyvä kaupankäynti tulee suorittaa tilinhoitajasi, omaisuudenhoitajasi tai hallintarekisteröinnin hoitajasi antamien ohjeiden mukaisesti.

Laskuesimerkki

Osakeannin tärkeitä päivämääriä

26.9.2019
Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman merkintäoikeuksia 

27.9.2019
Osakeannin täsmäytyspäivä

2.10.2019
Osakeannin merkintäaika alkaa

2.10.2019
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla First Northissa alkaa

10.10.2019
Kaupankäynti merkintäoikeuksilla First Northissa päättyy

16.10.2019
Osakeannin merkintäaika päättyy ja käyttämättömät merkintäoikeudet raukeavat arvottomina

17.10.2019
Osakeannin alustava tulos julkistetaan (arviolta)

17.10.2019
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa First Northissa (arviolta)

22.10.2019
Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan (arviolta)

22.10.2019
Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla päättyy First Northissa (arviolta)

22.10.2019
Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet merkitään kaupparekisteriin (arviolta)

23.10.2019
Väliaikaiset osakkeet yhdistetään yhtiön nykyisiin osakkeisiin First Northissa (arviolta)

23.10.2019
Osakeannissa merkityt tarjottavat osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First Northissa (arviolta)

Tiedotteet

Liitteet

Lisätietoja

Tilinhoitajat ja omaisuudenhoitajat lähettävät asiakkailleen toimintaohjeet osakeantiin liittyen.

Mahdolliset muut osakeantiin liittyvät kysymykset voi lähettää sähköpostiin investors@nextgames.com