Varsinainen yhtiökokous 2020

Next Games Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 20.5.2020.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus ilmoituksella, joka julkaistaan tällä sivulla sekä yhtiötiedotteena arviolta 28.4.2020.

Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokouksen käsiteltäväksi asioiksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakkeenomistajan mahdollinen kirjallinen pyyntö saada vaatimansa asia Next Games Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi tulee toimittaa yhtiön hallitukselle 27.3.2020 mennessä. Pyyntö perusteluineen ja päätösehdotuksineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@nextgames.com tai kirjeitse osoitteeseen Next Games Oyj, Lakiosasto, Aleksanterinkatu 9 A, 00100, Helsinki.