Johdon liiketoimet

Next Games julkistaa johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) määräysten mukaisesti.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava liikkeeseenlaskijalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle liikkeeseenlaskijoiden osalta kaikki heidän omaan lukuunsa tehdyt kyseisen liikkeeseenlaskijan osakkeisiin tai vieraan pääoman ehtoisiin välineisiin tai niihin liittyviin johdannaisiin tai muihin rahoitusvälineisiin liittyvät liiketoimet.

Next Gamesin johtotehtävissä toimiviin henkilöihin kuuluvat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja sekä Chief Financial Officer, Chief Technology Officer, Chief Operating Officer ja Chief Marketing Officer sekä yhtiön mahdollisen päätöksen mukaisesti muut sellaiset henkilöt, joilla on säännöllinen pääsy Next Gamesiin suoraan tai välillisesti liittyvään sisäpiirintietoon ja joilla on oikeus tehdä päätöksiä, jotka vaikuttavat Next Gamesin tulevaisuuden kehitykseen ja liiketoiminnan näkymiin.

Next Games julkistaa saamansa ilmoituksen tiedotteella viipymättä ilmoituksen saatuaan, kuitenkin viimeistään kolmen päivän kuluessa transaktiosta. Tiedotteet ovat nähtävissä täällä.