Hallitus

Hallituksen tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja muun soveltuvan lainsäädännön perusteella. Hallituksella on yleistoimivalta päättää kaikista asioista, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan eivät kuulu yhtiökokoukselle tai toimitusjohtajalle.

Next Gamesin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa yhtiön hallitus. Hallituksen on kaikissa tilanteissa toimittava Next Gamesin parhaan edun mukaisesti. Hallituksen pääasiallisiin tehtäviin kuuluu lisäksi muun muassa:

  • Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen
  • Toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisesta sekä tämän palkkiosta ja muista palvelusuhteen ehdoista päättäminen
  • Next Gamesin strategiasta päättäminen
  • Next Gamesin strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumisen valvonta ja
  • strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista, yritysostoista ja -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä sekä vastuusitoumuksista päättäminen.

Hallitus vahvistaa myös yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä muut yhtiön toiminnan järjestämistä koskevat periaatteet.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti 6−8 viikon välien, kuitenkin aina tarvittaessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee läsnä olevien jäsenten enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, hallituksen puheenjohtajalla on ratkaiseva ääni.

Hallituksen valitsee yhtiökokous. Yhtiöjärjestyksen mukaan Next Gamesin hallitukseen voi kuulua neljästä kuuteen varsinaista jäsentä ja yhdestä kuuteen varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus päätti 23.2.2017 perustaa kaksi pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan. Valiokunnat valmistelevat hallituksen kokouksissa päätettäväksi tulevia asioita. Valiokunnilla ei ole omaa itsenäistä päätösvaltaa. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet, ja sillä on myös oikeus erottaa valiokuntien jäseniä.

Tarkastusvaliokunta

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamissaan valiokunnan toimintaperiaatteissa. Tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön kirjanpito- ja taloudellisen raportointijärjestelmän valvominen ja kehittäminen sekä yhtiön lakisääteisen tilintarkastuksen valvominen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtävänä on seurata yhtiön hallinnointiin liittyviä asioita ja käytäntöjä sekä tarpeen mukaan tehdä hallintomallin kehittämiseen liittyviä aloitteita hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kahdesta ja enintään viidestä jäsenestä. Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen on lisäksi oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava valiokunnan tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Palkitsemisvaliokunta

Hallitus määrittelee palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamissaan valiokunnan toimintaperiaatteissa. Palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemaan Next Gamesin johtoryhmän ja muun henkilöstön palkitsemiseen liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten ja hallituksen valiokuntien jäsenten valintaa, sekä arvioida toimitusjohtajan toimintaa ja valmistella johtoryhmän jäsenten toiminnan arviointia.

Palkitsemisvaliokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä. Hallitus nimittää palkitsemisvaliokunnan jäsenet vuodeksi kerrallaan. Palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. 

Hallituksen jäsenet

Next Gamesin hallituksen jäsenet ovat Petri Niemi (puheenjohtaja), Nicholas Seibert, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Elina Anckar ja Xenophin Lategan.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet Jari Ovaskaista ja Xenophin Lategania lukuun ottamatta ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Xen Lategan ei ole riippumaton yhtiöstä ja Jari Ovaskainen on yhtiön merkittävä osakkeenomistaja.

Petri Niemi

Hallituksen puheenjohtaja

Master of Science, Engineering
s. 1961
Suomen kansalainen
Hallituksen puheenjohtaja 23.2.2017 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Tarkastusvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus:

G2 Invest Oy, CEO, 2011–
CapMan Oyj, Head of CapManTechnology, 1999–2010

Luottamustoimet:

Detection Technology Oyj, hallituksen jäsen, 2012–
Vincit Group Oyj, hallituksen puheenjohtaja, 2016–
Insta Group Oy, hallituksen jäsen, 2011–
Lounea Oy, hallituksen jäsen, 2017–
Leaddesk Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2017–
Autori Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
Clausion Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2018–
Wega Advisors Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2017–
Bilot Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2016–
B10 Group Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015–

Nicholas Seibert

Hallituksen jäsen

Bard College
s. 1990
Yhdysvaltain kansalainen
Hallituksen jäsen 25.9.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus:

AMC Networks, VP – Corporate Development 2017 –
GAMCO Investors, Inc., Analyst 2014–2017
Bank of America Merrill Lynch, Investment Banking– Mergers & Acquisitions 2012–2014

Peter Levin

Hallituksen jäsen

University of Southern California
s. 1970
Yhdysvaltain kansalainen
Hallituksen jäsen 30.6.2014 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Lionsgate, President: Interactive Ventures & Games, 2014–
Legendary Entertainment, Co-President Digital Strategy, 2012–2013
Nerdist Industries, Chief Executive Officer, 2009–2013

Luottamustoimet:

DEFY Media, hallituksen jäsen, 2016–
Telltale Games, hallituksen jäsen, 2014–
Yoshimoto Kogyo, Advisor, 2005–

Jari Ovaskainen

Hallituksen jäsen

Master of Economics, Turun yliopisto
s. 1964
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen 25.4.2013 alkaen
Palkitsemisvaliokunnan jäsen

Keskeinen työkokemus:

Iobox Oy, toimitusjohtaja, 1999–2000

Luottamustoimet:

Preon Ventures Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2016–
Snowprint Studios AB, hallituksen jäsen, 2016–
900 Seconds Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2015–
PlayRaven Oy, hallituksen jäsen, 2014–
The Button Corporation Oy, hallituksen jäsen, 2014–
Stylewhile Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2013–2016
Boomlagoon Oy, hallituksen jäsen, 2013–2016
Miivies Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2010–
Atacama Labs Oy, hallituksen puheenjohtaja, 2005–

Elina Anckar

Hallituksen jäsen

KTM, Turun yliopisto
s. 1968
Suomen kansalainen
Hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

Marimekko Oyj, Chief Financial Officer, 2015 –
A-lehdet Oy, Chief Financial Officer 2013–2015
Teliasonera Oy, Broadband Services, VP, Head of Business Control 2012–2013
Sodexo Oy, Chief Financial Officer 2007–2012
H&M Hennes & Mauritz Oy, Country Controller 2002–2007
Nokia Oyj, Controller 1999–2002
Cultor Oy, Controller 1995–1999

Luottamustoimet:
Kalevala Koru Oy, hallituksen jäsen, 2014–
Finnish Design Shop Oy, hallituksen jäsen, 2013–2015

Xenophin Lategan

Hallituksen jäsen

B.Sc. (Computer Science and Applied Mathematics), University of Cape Town
s. 1980
Etelä-Afrikan ja Ison-Britannian kansalainen
Hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen

Keskeinen työkokemus:

Next Games Corporation, Executive Advisor, 2018 –
Fox (Film, TV and Sports), Executive Advisor, 2018 –
Hulu LLC, Executive Advisor, 2018
Style.com, Executive Advisor, 2018–2017
Entrepreneur, Investor, Executive Advisor, 2013 –
News International, Chief Technology Officer, 2010–2012
Google, Regional Head of Enterprise Solutions Engineering 2007–2010
Microsoft, BPM and SOA Technical Specialist for Microsoft UK, 2005–2007
Accenture, Software Architect and Consultant, 2002–2005

Luottamustoimet:

Xineoh Technologies Inc., hallituksen jäsen
Bitcube (Pty) Ltd, hallituksen puheenjohtaja
Toshi Technologies Ltd, johtaja ja hallituksen jäsen
Ophin Ltd, johtaja