Hallinnointi

Next Games Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Finland -markkinapaikalla. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Yhtiön päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen määrittelemiä hallinnointiperiaatteita.

Yhtiön hallituksen määrittelemät hallinnointiperiaatteet perustuvat osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2015 julkaisemaan listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) -suositukseen, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön toiminnan laajuuteen ja luonteeseen perustuvaan arvioon yhtiölle tarpeellisista hallinnointiperiaatteista. First North Nordic Rulebook -säännöt tai muut yhtiöön soveltuvat säännökset eivät edellytä hallinnointikoodin noudattamista.

Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Hyväksytty neuvonantaja

Kaikilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikan yhtiöillä on oltava hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor, CA), joka valvoo, että markkinapaikan sääntöjä noudatetaan. Next Gamesin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori.