Hallinnointi

Hallinto- ja ohjausjärjestelmä (pdf)

Next Games noudattaa Suomen osakeyhtiölakia, muuta listayhtiöitä koskevaa sääntelyä, Next Gamesin yhtiöjärjestystä sekä NASDAQ Helsingin sääntöjä ja määräyksiä yhtiöille, joiden osake on listattu Nasdaq First North -markkinapaikalla. Next Games pyrkii noudattamaan listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia 1.1.2018 alkaen, mutta se ei raportoi hallinnointikoodista poikkeamistaan, sillä koodin noudattaminen ei ole Next Gamesille pakollista. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi

Hyväksytty neuvonantaja

Kaikilla Nasdaq First North Finland -markkinapaikan yhtiöillä on oltava hyväksytty neuvonantaja (Certified Advisor, CA), joka valvoo, että markkinapaikan sääntöjä noudatetaan. Next Gamesin hyväksyttynä neuvonantajana toimii Danske Bank A/S, Helsingin sivukonttori.