Fanisisällön säännöt

Päivitetty viimeksi: 3.7.2018

Me Next Gamesilla pidämme yhteisöämme suuressa arvossa, ja meille on kunnia-asia, että yhteisön jäsenet innostuvat tekemään omaa sisältöään peliemme pohjalta. Käy järkeen, että käyttäjät haluavat hyödyntää Next Gamesin luomia maailmoja oman peliaiheisen sisällön luomisessa, ja olemme siitä iloisia.

Joskus tapahtuu kuitenkin ylilyöntejä ja omaisuuttamme käytetään tavalla, joka surettaisi raavaintakin Walkeria. Tällaista käyttöä on esimerkiksi johdatella ihmiset uskomaan, että käyttäjän sisältö, videot, tuotteet, sivustot ja palvelut ovat jotenkin Next Gamesin tukemia tai yritykseen kuuluvia tai liittyviä. Jotkut tekevät tällaista epähuomiossa, toiset tahallaan voidakseen käyttää hyväkseen yhteisöä ja Next Gamesin tekemää pohjatyötä. Tästä syystä olemme laatineet seuraavat säännöt koskien omaisuutemme käyttöä fanisisällön luomiseen.

Näissä Fanisisällön säännöissä kerrotaan, miten käyttäjä voi käyttää Next Games Corporationin tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä peleihin The Walking Dead: No Man’s Land, The Walking Dead: Our World sekä kaikkiin tuleviin hankkeisiin (“Next Gamesin omaisuus”) fanisisällössä. Emme anna varoituksia näiden sääntöjen rikkojille.

FANISISÄLLÖN SÄÄNNÖT

AINOASTAAN FANISISÄLTÖTARKOITUKSIIN– Tämä tarkoittaa: Next Gamesin omaisuuden käytön fanisisällössä on rajoituttava Next Gamesin tuotteiden esittelyyn, nimeämiseen ja niistä keskusteluun näiden Fanisisällön sääntöjen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole lupaa luoda uusia Next Gamesin omaisuuteen pohjautuvia tuotteita tai sisältöä, kuten Next Gamesin tai kumppanimme peleihin tai hahmoihin perustuvia pelejä. Sallittua fanisisältöä ovat esimerkiksi ei-kaupalliset fanien laatimat verkko-oppaat ja ohjesovellukset, fanitapaamiset, fanisivut ja pelivideot, jotka noudattavat näitä sääntöjä.

NEXT GAMESIN BRÄNDIN KUNNIOITTAMINEN– Käyttäjällä ei ole lupaa luoda sisällöllään vaikutelmaa, että Next Games olisi kytköksissä käyttäjään tai millään tavalla tukisi tai sponsoroisi tämän sisältöä. Tämä koskee myös Next Gamesin logon käyttöä käyttäjäsisällössä. Käyttäjä ei saa luoda Next Gamesin logon, tavaramerkkien tai muiden Next Gamesin tuotteiden elementtien jäljitelmiä tai kumppaniemme logojen, tavaramerkkien ja tuotteiden jäljitelmiä. Next Gamesin omaisuutta ei saa muokata ilman Next Gamesin antamaa kirjallista erillislupaa.

KÄYTÄ VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEITA– Next Gamesin omaisuutta käytettäessä tulee käyttää seuraavaa disclaimer-tekstiä (tai vastaavaa näkyvää ilmoitusta sisällön epävirallisuudesta) fanisisällön kuluttajien luettavassa muodossa: ”Tämä sisältö ei liity Next Gamesiin tai sen kumppaneihin, eivätkä Next Games tai sen kumppanit suosittele tai sponsoroi sitä, ole nimenomaisesti hyväksyneet sitä tai ole vastuussa siitä. Saat lisätietoja Next Gamesin Fanisisällön säännöistä osoitteesta https://www.nextgames.com/fi/f...

EI-KAUPALLINEN KÄYTTÖ– Käyttäjä ei saa veloittaa Next Games -fanisisältönsä katsojilta käyttäjiltä maksua (myöskään sovelluksen sisällä) ilman Next Gamesin nimenomaista lupaa. Fanisisällön kaupallinen hyödyntäminen mainoksia tai lahjoituksia käyttäen (esimerkiksi YouTuben tai Twitchin stream-palveluiden puitteissa) muodostavat poikkeuksen tähän sääntöön. Pyydettyjä lahjoituksia ei voi sitoa minkäänlaisiin erityistoimintoihin tai -etuuksiin.

EI MYYNTIIN – Käyttäjä ei saa luoda fanisisältöä kaupalliseen käyttöön. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa tai jaella (ansaintatarkoituksessa tai maksutta) fyysisiä tuotteita, kuten vaatteita, joissa on Next Gamesin logoja tai omaisuutta, ilman Next Gamesin nimenomaista kirjallista lupaa.

KUMPPANIEMME IMMATERIAALIOMAISUUDEN KUNNIOITTAMINEN– Käyttäjällä ei ole lupaa tuottaa fanifiktiota, joka sisältää Next Gamesille tai kumppaneillemme kuuluvia brändejä. Tämä kielto kattaa romaanit, teatteriproduktiot ja muut muunnelmat, jotka sisältävät Next Gamesin tai kumppaneittemme immateriaaliomaisuutta.

EI TAVARAMERKKISIVUSTOJA– Käyttäjällä ei ole oikeutta rekisteröidä fanisisällölle domain-nimiä, sosiaalisen median tiliä tai osoitetta, joka sisältää jonkin Next Gamesin tavaramerkin tai sen kumppanien tavaramerkin, kuten: Next Games, The Walking Dead: No Man’s Land, The Walking Dead: Our World ja tulevat hankkeet.

LISÄEHDOT

SIVUSTON KÄYTTÖEHTOJEN NOUDATTAMINEN – Next Gamesille on tärkeää, että käyttäjät noudattavat sen palvelun käyttöehtoja, johon fanisisältöä jaetaan. Next Gamesin omaisuutta käytettäessä on noudatettava kaikkia sovellettavia kehittäjäkäytäntöjä ja ‑sopimuksia.

FANISISÄLLÖN KÄYTTÖ MEIDÄN TOIMESTAMME– Saatamme ajoittain käyttää Next Gamesin omaisuuteen perustuvaa fanisisältöä korvauksetta kohtuulliseksi katsomallamme tavalla, kuten esimerkiksi julkaisemalla sitä verkkokanavillamme tai muussa markkinointikäytössä.

JULKISTAMATTOMAT TIEDOT JA PALAUTE– Jos käyttäjä saa meiltä tietoa vielä julkistamattomasta sisällöstä, hän on velvollinen pitämään tiedot salassa ja olemaan paljastamatta niitä toisille. Jos käyttäjä antaa meille palautetta koskien vielä julkistamatonta sisältöä, voimme käyttää sitä korvauksetta ja olematta velkaa käyttäjälle.

Pidätämme oikeuden päättää, millaisen fanisisällön hyväksymme, ja voimme kumota näiden sääntöjen puitteissa myöntämämme rajatun käyttöoikeuden milloin tahansa oman harkintamme mukaan.

Nämä säännöt muodostavat osan Next Gamesin Käyttöehtoja, ja voimme tarvittaessa muokata niitä. Käytettäessä Next Gamesin omaisuutta fanisisältöön käyttöön sovelletaan Next Gamesin Käyttöehtoja (kaikkine vastuunrajoituksineen). Mikäli jokin näihin sääntöihin kirjattu ehto on ristiriidassa Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan fanisisältöön liittyvissä asioissa etusijaisesti näitä sääntöjä.